Από την ερχόμενη εβδομάδα μία ακόμη κλινική δοκιμή πυροδοτούμενη από την πανδημία ξεκινά στη Βρετανία. Μόνο που θα είναι πολύ διαφορετική απ’ όλες τις άλλες: οι 300 εθελοντές οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε αυτή συμφωνούν να μολυνθούν από τον SARS-CoV-2! Μιλάμε λοιπόν για ανθρώπους οι οποίοι δέχονται να παίξουν τον ρόλο του πειραματοζώου και φυσικά το ερώτημα που τίθεται είναι πόσο ηθικό μπορεί να είναι αυτό και αν πραγματικά αυτή η θυσία είναι απαραίτητη.

Για την ηθική του εγχειρήματος αποφάνθηκε θετικά η Επιτροπή Βιοηθικής της Βρετανίας, μια από τις πλέον αυστηρές και σοβαρές επιτροπές, πράγμα το οποίο αποτελεί εγγύηση ότι οι εθελοντές δεν θα διατρέξουν αχρείαστους κινδύνους. Ειδικότερα, οι εθελοντές θα είναι ηλικίας από 18 έως 30 ετών. Θα ανήκουν δηλαδή στην ηλικιακή ομάδα η οποία φαίνεται να αντεπεξέρχεται καλύτερα στη μόλυνση από τον ιό. Η όλη διαδικασία θα λάβει χώρα σε ελεγχόμενο περιβάλλον και με συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Για την ακρίβεια, οι εθελοντές αφού εισπνεύσουν μικρές δόσεις του ιού θα περάσουν 14 ημέρες στο νοσοκομείο υποβαλλόμενοι σε πλήθος εξετάσεων.

Ενα από τα ερωτήματα για τα οποία θα αναζητηθεί απάντηση είναι η ελάχιστη ποσότητα ιού η οποία απαιτείται για να προκληθεί μόλυνση. Και φυσικά θα μελετηθούν οι αντιδράσεις του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος στα πρώτα στάδια της παρουσίας του ιού στον οργανισμό και θα αναζητηθούν οι παράμετροι που οδηγούν σε ανάπτυξη συμπτωματικής νόσου.

Η διευρυμένη ομάδα επιστημόνων η οποία θα πραγματοποιήσει την ιδιότυπη κλινική δοκιμή ελπίζει τα ευρήματά της να οδηγήσουν σε θεραπείες και ίσως σε νέα εμβόλια ενάντια στον SARS-CoV-2.  Ειδικά για τα εμβόλια, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Πιθανότατα τα υπάρχοντα εμβόλια θα χρειαστούν τροποποιήσεις ώστε να είναι αποτελεσματικά ενάντια σε μεταλλαγμένα στελέχη του ιού. Ενώ είναι εύκολο και σύντομο να γίνουν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις, τα νέα αυτά εμβόλια θα χρειαστεί να δοκιμαστούν. Θα είναι πολύ ταχύτερες οι κλινικές δοκιμές αν μπορεί κανείς να εκθέσει στον ιό τους συμμετέχοντες μετά τον εμβολιασμό και η βρετανική μελέτη θα καθορίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτές θα πρέπει να γίνονται.

Ας ελπίσουμε ότι ο ηρωισμός των 300 εθελοντών, οι οποίοι θα μελετώνται για ένα έτος και θα λάβουν χρηματική αποζημίωση 4.500 λιρών, θα αποδώσει τους αναμενόμενους καρπούς.