Μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες θα πρέπει να γνωρίζουν τα μυστικά για τον τρόπο υπολογισμού και κατοχύρωσης της έκπτωσης φόρου των 1.900-2.100 ευρώ. Και αυτό προκειμένου κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων να μην καταβάλουν επιπλέον φόρους.

Και φέτος, οι κωδικοί 049-050 είναι ξεκλείδωτοι και οι φορολογούμενοι αναγράφουν σε αυτούς τα ποσά των δαπανών που πραγματοποίησαν το 2018 με ηλεκτρονικά μέσα ή με χάρτινες αποδείξεις, εάν εντάσσονται στις κατηγορίες που εξαιρούνται από τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί, να αναγράψουν τα σωστά ποσά των ηλεκτρονικών αγορών για τις οποίες έχουν και τις αποδείξεις εάν χρειαστεί και πραγματοποιηθεί έλεγχος από την εφορία.

Στους κωδικούς 049-050 «Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών», αναγράφονται από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες τα χρηματικά ποσά των δαπανών για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών που πλήρωσαν το 2018 με «πλαστικό χρήμα» ή μέσω e-banking ή ηλεκτρονικού πορτοφολιού για τη διατήρηση της μείωσης φόρου των 1.900-2.100 ευρώ, η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 8.636-9.545 ευρώ.

Το ελάχιστο συνολικό ποσό των δαπανών που κατοχυρώνουν την έκπτωση φόρου προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος, ως εξής:

 • 10% εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ.
 • 15% για εισόδημα από 10.001 έως 30.000 ευρώ και
 • 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το εισόδημα ξεπερνάει τις 30.000 ευρώ.

Οι δαπάνες

Για την οικοδόμηση του αφορολόγητου ορίου αναγνωρίζονται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

 • Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά
 • Αλκοολούχα ποτά και καπνός.
 • Ένδυση και υπόδηση.
 • Στέγαση, εξαιρουμένων των ενοικίων.
 • Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες.
 • Υγεία
 • Μεταφορές, εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
 • Επικοινωνίες.
 • Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
 • Εκπαίδευση.
 • Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια.
 • Άλλα αγαθά και υπηρεσίες.

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι τις 31 Ιουλίου, η δεύτερη μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και η τελευταία μέχρι τις 29 Νοεμβρίου.

έτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπολογίζει ότι θα υποβληθούν περισσότερες από 6,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις