• Αναζήτηση
 • «Αναφορά» για την αναγραφή του θρησκεύματος στους τίτλους σπουδών

  Αναφορά στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως προς το ζήτημα της υποχρεωτικής αναγραφής του θρησκεύματος και της ιθαγένειας των μαθητών επί των απολυτηρίων και των άλλων τίτλων σπουδών του Γυμνασίου και Λυκείου, κατέθεσε η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

  Αναφορά στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως προς το ζήτημα της υποχρεωτικής αναγραφής του θρησκεύματος και της ιθαγένειας των μαθητών επί των απολυτηρίων και  των άλλων τίτλων σπουδών του Γυμνασίου και Λυκείου, κατέθεσε η  Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

  Στην αναφορά, η Ένωση χαρακτηρίζει την εν λόγω αναγραφή ως  αντισυνταγματική, σημειώνει ότι υπάρχει από το 2002 σχετική «απαγορευτική» απόφαση της Αρχής αλλά και τονίζει ότι το θρήσκευμα αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, ως εκ τούτου με την αναγραφή του στο απολυτήριο, προσβάλλεται  το δικαίωμα κάθε προσώπου να μην το αποκαλύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Συντάγματος · η «απαγόρευση συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν το θρήσκευμα των προσώπων (και μάλιστα ανήλικων προσώπων) απαγορεύεται και από τη συνδυασμένη ερμηνεία των άρθρων 13 και 9Α Συντάγματος, όπως έχει κρίνει και με ad hoc απόφαση η Αρχή».
  «Η αναγραφή του θρησκεύματος στους τίτλους σπουδών συνοδεύει το άτομο εις το διηνεκές και το εκθέτει σε δυσμενείς διακρίσεις, ιδίως στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας», υπογραμμίζει παράλληλα η Ένωση.
  Στην ίδια λογική, κινείται και ως προς το ζήτημα αναγραφής της ιθαγένειας καθώς  δε σχετίζεται ως στοιχείο με τους σκοπούς έκδοσης των εν λόγω τίτλων, που συνίστανται στην απόδειξη της επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός σταδίου εκπαίδευσης.
  Η Ένωση  εκτιμά  ότι ανακύπτει πρόβλημα μεταξύ άλλων με τους αλλοδαπούς μαθητές,  οι οποίοι ενδέχεται  να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια σε μεταγενέστερο   χρόνο (οπότε και θα πληρούν τις νόμιμες  προϋποθέσεις).  «Η αναγραφόμενη στο απολυτήριο ιθαγένεια κατά τον χρόνο κτήσης του τίτλου θα αποκαλύπτει στο διηνεκές την εθνοτική τους καταγωγή ή/ και τη διπλή τους ιθαγένεια, στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε δυσμενείς διακρίσεις, ιδίως σε διαδικασίες πρόσληψης στον ιδιωτικό τομέα», σημειώνει.
  ΣτΕ: Κι άλλες προσφυγές για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες
  Η αναφορά της Ένωσης συμβαδίζει χρονικά με εξελίξεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς προσφάτως κατατέθηκαν ακόμη δύο ομαδικές αιτήσεις ακύρωσης κατά της υπουργικής απόφασης που προβλέπει την έκδοση νέου τύπου αστυνομικών, ηλεκτρονικών, ταυτοτήτων – περιέχουν «RFID chip». Οι δύο νέες  αιτήσεις κατατέθηκαν από 62 πολίτες, εκ των οποίων οι τρεις είναι μοναχοί.
  Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες,   ο νέος τύπος ηλεκτρονικών αστυνομικών ταυτοτήτων, είναι αντίθετος σε πλειάδα Συνταγματικών διατάξεων, στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη νομοθεσία.
  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk