• Αναζήτηση
 • Κατατέθηκε το νομοσχέδιο που αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο των ΕΠΕ

  Νομοσχέδιο που αλλάζει το πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης κατέθεσε σήμερα για επεξεργασία και ψήφιση στη Βουλή το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Νομοσχέδιο που αλλάζει το πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης κατέθεσε σήμερα για επεξεργασία και ψήφιση στη Βουλή το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

  Με τις προωθούμενες αλλαγές η κυβέρνησης επιχειρεί να δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον στο οποίο η σύσταση μιας ΕΠΕ θα γίνεται ευκολότερα και με λιγότερη γραφειοκρατία. Πλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου το ποσό του μετοχικού της κεφαλαίου της εταιρείας καθορίζεται ελεύθερα από τους μετόχους ενώ η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων θα μπορεί να είναι ακόμα και 1 ευρώ από 30 ευρώ που είναι σήμερα.

  Η σύσταση θα μπορεί να γίνεται ακόμα και με τη χρήση πρότυπου καταστατικού και όχι αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο όπως ισχύει σήμερα ενώ πλέον η Ε.Π.Ε. θα αποκτά νομική προσωπικότητα μόνο με την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Μάλιστα σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου καταργείται και η λεγόμενη «διπλή» δημοσιότητα (μητρώο Ε.Π.Ε. και Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) που υφίσταται σήμερα και αντικαθίσταται από την ενιαία και ολοκληρωμένη δημοσιότητα εντός του Γ.Ε.Μ.Η .

  Στις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται η υποχρεωτική πιστοποίησης καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου από τους μετόχους με ευθύνη του διαχειριστή στης εταιρείας. Το εταιρικό κεφάλαιο θα μπορεί να σχηματίζεται είτε από μετρητά είτε από εισφορές σε είδος με το ύψος του να καθορίζεται ελευθέρα από τους μετόχους της εταιρείας , ωστόσο για τις εισφορές σε είδος θα είναι υποχρεωτική η αποτίμηση τους.

  Αναφορικά με τις αρμοδιότητες των μελών της συνέλευσης των εταίρων μιας Ε.Π.Ε οι διατάξεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνουν πρόβλεψη περί αναβίωσης μιας εταιρείας ΕΠΕ.

  Παράλληλα επικαιροποιείται το πλαίσιο σύνταξης, ελέγχου και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της εναρμονιζόμενο με την ισχύουσα νομοθεσία και τους υφιστάμενους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και παρέχεται παράλληλα η δυνατότητα σχηματισμού πρόσθετων αποθεματικών πέραν του τακτικού που προβλέπεται σήμερα.

  Επίσης επανακαθορίζονται τα ποσοστά πλειοψηφίας των εταίρων Ε.Π.Ε., προκειμένου η συνέλευση αυτών να αποφασίσει την τροποποίηση της σχετικής εταιρικής σύμβασης. Ειδικά για το δικαίωμα ανάκλησης διαχειριστή μπορεί να ασκηθεί και από την μειοψηφία των εταίρων που κατέχουν το 1/10 του συνόλου των μεριδίων και εκπροσωπούν το 1/10 των μετόχων.

  Σε άλλες διατάξεις του το νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα για το υπαίθριο εμπόριο όπως η άρση της προϋπόθεσης της μη λήψης σύνταξης αναπηρίας για τη θεώρηση αδειών επαγγελματικών πωλητών υπαίθριου εμπορίου, ζητήματα απώλειας θέσης για τον επαγγελματία πωλητή σε λαϊκές αγορές, στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο. Προβλέπει επίσης παράταση έως την 15η Ιανουαρίου 2019 (έληξαν την 31η Μαρτίου 2018) τις ημερομηνίες για την ανανέωση των αδειών των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου.

  Τέλος , με άλλη διάταξη μειώνει τη συνδρομή των Εμπορικών, Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων του ν. 4497/2017 προς την Εθνική Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε.) στο δύο τοις χιλίοις των τακτικών εσόδων τους .

  Πολιτική
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk