Εννέα κλάδοι της ελληνικής οικονομίας μπορούν να φέρουν επενδύσεις ύψους 100 δισ. ευρώ την ερχόμενη πενταετία, αρκεί να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις που να αφορούν την ελάφρυνση της φορολογίας και τη μείωση χρόνου και κόστους της αδειοδοτικής διαδικασίας.
Ο ΣΕΒ ανέθεσε στην Deloitte την εκπόνηση μιας εργαλειοθήκης για τον σκοπό αυτόν, στην οποία έχουν καταγραφεί 130 καλές πρακτικές από 35 χώρες.

«Το Βήμα» έχει ξεχωρίσει για καθέναν από τους κλάδους που μπορούν να βάλουν μπροστά την ατμομηχανή της οικονομίας μία «συνταγή» που δοκίμασαν άλλες χώρες φέρνοντάς τους σημαντικά αποτελέσματα. Οι τομείς αυτοί είναι τα φάρμακα, τα τρόφιμα, τα μέταλλα και η εξόρυξη, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές και τα logistics, η εκπαίδευση, η έρευνα – καινοτομία – τεχνολογία και η κυκλική οικονομία.

Πέρα όμως από τις κλαδικές πολιτικές, έχει ιδιαίτερη αξία να περιγραφούν και οριζόντιες πρακτικές που ακολούθησαν κράτη με εντυπωσιακά αποτελέσματα στις οικονομίες τους.
Το Ηνωμένο Βασίλειο πέτυχε φορολογική προβλεψιμότητα με σταδιακή μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 19% από το 28% που ήταν το 2010. Ταυτόχρονα, βελτίωσε τους μηχανισμούς είσπραξης, μείωσε τη γραφειοκρατία, σύναψε διακρατικές συμφωνίες για την ανταλλαγή πληροφοριών και αναβάθμισε τα πληροφοριακά συστήματα. Παρά τη μείωση του συντελεστή, τα φορολογικά έσοδα του κράτους αυξήθηκαν διαχρονικά

Σε «preferred regions» στην Ουγγαρία, παρέχεται φορολογική έκπτωση 80% στον υφιστάμενο φορολογικό συντελεστή 9%, για διάρκεια 12 ετών.
Η Ιταλία έχει αναπτύξει σημαντικά οριζόντια φορολογικά κίνητρα (υπεραποσβέσεις 140% και 250% σε βιομηχανικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, εξαίρεση ενδοομιλικών συναλλαγών σε ΦΠΑ, αποζημίωση για εταιρικές συμμετοχές, πίστωση φόρου επί των δραστηριοτήτων Ερευνας και Ανάπτυξης, καθεστώς διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας), καθώς και μείωση φορολογικού συντελεστή εταιρειών από 27,5% σε 24%, από το 2017.

Το σύστημα «1 in – 1 out» (2011) του Ηνωμένου Βασιλείου απέφερε ετήσια εξοικονόμηση πόρων στις επιχειρήσεις 2,2 δισ. ευρώ. Για κάθε νέα ρύθμιση που θεσπίζεται και δημιουργεί διοικητικό βάρος αποσύρεται μία ρύθμιση με το ίδιο ή περισσότερο καθαρό κόστος για τις επιχειρήσεις. Το μέτρο διπλασιάστηκε σε «1 in – 2 out» (2013-2015) και μετά το 2015 σε «1 in – 3 out». Η νέα νομοθεσία που αφορά επιχειρήσεις έρχεται σε ισχύ δύο φορές τον χρόνο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, γίνεται αξιολόγηση επιπτώσεων και εκδίδονται εκθέσεις και οδηγοί συμμόρφωσης για τη νέα νομοθεσία.

Ενα επίσης από τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές στη χώρα μας είναι η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης. Ο ΣΕΒ σημειώνει τα οφέλη από την ηλεκτρονική υποστήριξη δικαστικών εργασιών που αφορούν 62.300 υποθέσεις σε σύνολο άνω των 762.000 διοικητικών και πολιτικών υποθέσεων ετησίως. Αυτά δείχνουν:

  • ˜ 70% μείωση χρόνου.
  • ˜ 235 εκατ. ευρώ εξοικονόμηση.
  • ˜ Εως 800.000 λιγότερες ανθρωποημέρες (όσο η ετήσια παραγωγική εργασία μιας ελληνικής επαρχιακής πόλης).
  • ˜ 1.400 νέες θέσεις εργασίας.
Η γραφειοκρατία που αντιμετωπίζει η ελληνική επιχειρηματικότητα προκαλεί απίστευτες ιστορίες, τις οποίες αποτυπώνει η μελέτη της Deloitte:
  • ˜ Για έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ζητήθηκαν τεχνικές δοκιμές, οι οποίες ήταν αδύνατες χωρίς αδειοδότηση.
  • ˜ Επτά διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες χρειάστηκαν για να εγκριθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ένταξης νέου μηχανήματος στην υφιστάμενη παραγωγή.

Παράλληλα υπάρχει τεράστια φορολογική επιβάρυνση που αποδεικνύεται και από το ότι στη χώρα μας από το 2011 έχουν ψηφιστεί 25 φορολογικοί νόμοι και έχουνη εκδοθεί πάνω από 100 εγκύκλιοι, ενώ στις ΗΠΑ από την ίδρυσή τους έχουν ψηφιστεί μόλις 10 φορολογικά νομοσχέδια.

Ιταλία – Γαλλία

Τοπικά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργεια

Η Γαλλία και η Ιταλία δίνουν έμφαση στην προώθηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων τροφίμων υιοθετώντας διάφορες τεχνικές προώθησης (π.χ. διεθνής εκστρατεία #GoodFrance και ανάπτυξη διεθνών καταστημάτων λιανικής πώλησης ιταλικών προϊόντων – Eataly). Ταυτόχρονα, κατοχυρώνουν σήματα που διασφαλίζουν και πιστοποιούν τη γεωγραφική προέλευση και την ποιότητα των τοπικών προϊόντων.

Η Γαλλία επένδυσε επίσης στην ανάπτυξη έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και καινοτόμων εφαρμογών. Τα έσοδα της χώρας για το 2015 ανήλθαν στα 3 δισ. ευρώ.

Δημιουργήθηκαν πάνω από 15.000 θέσεις εργασίας σε περισσότερα από 120 project. Γεννήθηκε ένα οικοσύστημα με περισσότερους από 75 συμμετέχοντες που θα επενδύσουν 8 δισ. ευρώ έως το 2021.

Ισπανία – Βέλγιο

Εφοδιαστική αλυσίδα και φάρμακα

Στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εμπορευματικών κέντρων προχώρησε η Ισπανία. Δημιουργήθηκε το 2000 τo πάρκο εφοδιαστικής αλυσίδας Plaza στη Σαραγόσα με πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για το πέμπτο καλύτερο στην Ευρώπη και το πρώτο στην Ισπανία.
Ανάπτυξη υποδομών σε έκταση 13 εκατ. τ.μ. (8 Θριάσια).
Αυτόνομος φορέας διαχείρισης του πάρκου.
Προγράμματα σπουδών εστιασμένα στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Περισσότερες από 30 εταιρείες έχουν συνεργαστεί με το Ερευνητικό Κέντρο ZLC για την ανάπτυξη πρoγραμμάτων καινοτομίας.
Στο Βέλγιο, κυβέρνηση και φαρμακοβιομηχανίες υπέγραψαν τη «συμφωνία για το μέλλον».
Διασφαλίζονται οι χρόνοι έγκρισης: 15 ημέρες για κλινικές μελέτες 1ης φάσης και 28 ημέρες για κλινικές μελέτες 2ης – 3ης – 4ης φάσης, παρέχονται φορολογικά κίνητρα, υποστηρίζεται η καινοτομία κ.λπ.

Ηνωμένο Βασίλειο – Ουαλία

Τηλεπικοινωνίες και κυκλική οικονομία

Στόχος του Ηνωμένου Βασιλείου είναι να διαθέτει το καλύτερο και γρηγορότερο ευρυζωνικό δίκτυο στην Ευρώπη έως το 2024 μέσω ενός έργου εθνικής εμβέλειας, που χωρίζεται σε επιμέρους τοπικά. Αναπτύσσει υποδομές για επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας, επενδύει σε ερευνητικό κόμβο IoT και Super-Connected Cities, ενισχύει τη χρήση ανοικτών δεδομένων και δημιουργεί ένα ευνοϊκό κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.
Στην Ουαλία υλοποιείται εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία.
Οι στόχοι είναι η μείωση των απορριμμάτων 27% έως το 2025 και 65% έως το 2050. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση: 70% έως το 2025 και 100% έως το 2050.
0% απορριμμάτων σε χώρους υγειονομικής ταφής έως το 2050.

Κύπρος – Ισραήλ – Καναδάς

Εκπαίδευση, καινοτομία και εξόρυξη

Στην Κύπρο ήδη από το 2005 επιτρέπεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σήμερα λειτουργούν στη χώρα πέντε ιδιωτικά πανεπιστήμια όπου φοιτούν 21.000 ξένοι φοιτητές (+160% αύξηση από το 2012/2013). Σε «priority areas» στο Ισραήλ, πολυεθνικές επιχειρήσεις που θα επενδύσουν τουλάχιστον 23 εκατ. ευρώ σε R&D και θα απασχολήσουν 250 εργαζομένους απολαμβάνουν φορολογικό συντελεστή 5%.

Ο Καναδάς προσέλκυσε άμεσες ξένες επενδύσεις στον κλάδο εξόρυξης και πέτυχε τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος μέσω ενός στρατηγικού σχεδίου για την εκμετάλλευση του πλούσιου ορυκτού πλούτου. Λειτουργούν 19 πανεπιστήμια και 24 κολέγια του Οντάριο τα οποία διαθέτουν προγράμματα εξόρυξης, γεωλογίας και μηχανολογίας. Εκσυγχρονίστηκε η νομοθεσία με δυνατότητα ευελιξίας σε επίπεδο περιφέρειας. Δημιουργήθηκαν γεωλογικές βάσεις δεδομένων. Στα 57,6 δισ. δολάρια ανέρχεται η συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ