• Αναζήτηση
 • Ανοικτός διαγωνισμός για το σύστημα διαχείρισης του ΓΛΚ

  Την Παρασκευή 02/03/2018 αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση η προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης καταγραφής λειτουργιών του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Την Παρασκευή 02/03/2018 αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση η προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης καταγραφής λειτουργιών του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

  Σκοπός της εν λόγω μελέτης είναι η παροχή μιας ανεξάρτητης και αντικειμενικής αξιολόγησης των μεταρρυθμίσεων που έχουν συντελεστεί κατά τα τελευταία έτη στο σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης, η σύγκρισή τους με τα διεθνή πρότυπα και τα συστήματα που επικρατούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω βελτιώσεις.

  Η ανάθεση της συγκεκριμένης μελέτης μέσω ανοικτού διαγωνισμού σε ιδιωτικό φορέα ο οποίος θα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και επιστημονική επάρκεια, θα διασφαλίσει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και θα επιτρέψει την αντικειμενική αποτίμηση των προόδων που έχουν συντελεστεί και της ενισχυμένης πλέον δυνατότητας διατήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας και ελέγχου των δημοσιονομικών μεγεθών της Γενικής Κυβέρνησης.

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk