Εθνική Τράπεζα: Άντλησε με επιτυχία 300 εκατ. ευρώ από Ελλάδα

άντλησε συνολικά 299,96 εκατ. ευρώ, που ήταν και ο στόχος της.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την Εθνική τράπεζα η δημόσια προσφορά μετοχών στην Ελλάδα, μέσω της οποίας άντλησε συνολικά 299,96 εκατ. ευρώ, που ήταν και ο στόχος της.

Συνολικά διατέθηκαν στην εγχώρια αγορά 1 δισ. νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ στην τιμή των 0,30 ευρώ, στο πλαίσιο των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας.

Όπως έγινε γνωστό, περίπου 74% των μετοχών που προσφέρθηκαν στη Δημόσια Προσφορά (ήτοι, 737.411.119 νέες μετοχές) ανέλαβαν Έλληνες ιδιώτες επενδυτές, ενώ περίπου το 26% κατέληξε σε θεσμικούς (ήτοι, 262.441.342 νέες μετοχές).

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης σε γραπτή του δήλωση μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της δημόσιας προσφοράς, τόνισε πως στην αύξηση συμμετείχαν περισσότερα από 30 χιλ. ελληνικά νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «στόχος μας ήταν να δοθεί η ευκαιρία στους Έλληνες επενδυτές και ιδιώτες, μικρούς και μεγάλους, να συμμετάσχουν όχι μόνο στην ανακεφαλαιοποίησή της αλλά στην επόμενη ημέρα του ομίλου».

Ο κ. Φραγκιαδάκης υποστήριξε πως «πρόκειται για μια επιλογή που εκτός από ουσιαστική είναι και συμβολική, καθώς σφραγίζει την πρόθεση της Εθνικής να τιμήσει και να διατηρήσει τον εθνικό της χαρακτήρα και την παραδοσιακή μετοχική της βάση».

Πώς καλύπτεται η αύξηση

Σύμφωνα με την από 2 Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, το ποσό της αύξησης, συνολικού ύψους 4,48 δισ. ευρώ που δεν καλύφθηκε από τον ιδιωτικό τομέα, θα αναπληρωθεί μέσω της παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με εισφορά ομολόγων του Ενιαίου Μηχανισμού Στήριξης.

Η στήριξη θα παρασχεθεί μέσω ανάληψης μετοχών και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών του ν. 3864/2010, που θα εκδώσει η Τράπεζα σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της τελευταίας γενικής της συνέλευσης.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση του ΤΧΣ θα χορηγηθεί κατόπιν της εφαρμογής των μέτρων κατανομής βαρών που περιλαμβάνουν -στην περίπτωση της Τράπεζας- τη μετατροπή σε κοινές μετοχές όλων των υφιστάμενων κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων της Τράπεζας που δύνανται να υπαχθούν στα μέτρα του αρ.6α (παρ.2 και 3) ν.3864/2010, όπως ισχύει.

Ο λόγος γίνεται για τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου, συνολικού ύψους 1,35 δισ. ευρώ, και υβριδικούς τίτλους 300 εκατ. ευρώ περίπου που δεν συμμετείχαν στις εθελοντικές προτάσεις ανταλλαγής με κοινές μετοχές.

Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης και η τελική κατανομή του συνόλου των μετοχών που θα εκδοθούν αναμένεται να λάβει χώρα περί την 9η Δεκεμβρίου 2015.

Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα Cocos

Η Εθνική Τράπεζα θα ολοκληρώσει το πλάνο κεφαλαιακής της ενίσχυσης αντλώντας από τον ιδιωτικό τομέα:

– 475 εκατ. ευρώ μέσω της Διεθνούς Προσφοράς τίτλων

– 690 εκατ. ευρώ από την προαιρετική ανταλλαγή ομολόγων της με κοινές μετοχές

– 300 εκατ. ευρώ από την υποχρεωτική ανταλλαγή υβριδικών τίτλων της με κοινές μετοχές

– 300 εκατ. ευρώ από τη διάθεση μετοχών στην Ελλάδα.

Συνολικά αντλεί 1,76 δισ. ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα και υπερκαλύπτει με αυτόν τον τρόπο το έλλειμμα του βασικού σεναρίου που έφτασε τα 1,34 δισ. ευρώ.

Το ποσό των 2,75 δισ. ευρώ που απομένει για την κάλυψη του συνόλου των κεφαλαιακών αναγκών, θα ληφθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) ύψους 2,06 δισ. ευρώ και κοινών μετοχών 690 εκατ. ευρώ περίπου.

Τα CoCos αναμένεται να αποπληρωθούν στο πρώτο εξάμηνο του 2016 με τη χρήση του προϊόντος ρευστοποίησης της τουρκικής θυγατρικής του ομίλου Finansbank, το οποίο εκτιμάται πως θα ανέλθει σε 3 δισ. ευρώ περίπου.

Με τον τρόπο αυτό ο όμιλος της ΕΤΕ θα διαμορφώσει τους δείκτες κεφαλαιακής του επάρκειας σε πολύ υψηλά επίπεδα, θα μειώσει σημαντικά τους κινδύνους λόγω της αποχώρησης από την αγορά της Τουρκίας, ενώ θα έχει αποπληρώσει το σύνολο της βοήθειας προς το δημόσιο.

Δήλωση Λεωνίδα Φραγκιαδάκη

«Η επιτυχής ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς που απηύθυνε η Εθνική Τράπεζα προς τους Έλληνες επενδυτές αναβαθμίζει σημαντικά τόσο το κύρος της Τράπεζας όσο και την εμπιστοσύνη των πελατών και των αγορών» αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της ΕΤΕ Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Εθνική είναι η μόνη από τις συστημικές τράπεζες που προχώρησε στη διάθεση μετοχών στους Έλληνες επενδυτές με τους ίδιους όρους που διατέθηκαν και στους ξένους θεσμικούς.

«Πρόκειται για απόφαση που αποτέλεσε εξ αρχής μέρος του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό» σημείωσε ο ίδιος.

Και πρόσθεσε πως «στόχος μας ήταν να δοθεί η ευκαιρία στους Έλληνες επενδυτές και ιδιώτες, μικρούς και μεγάλους, να συμμετάσχουν όχι μόνο στην ανακεφαλαιοποίησή της αλλά στην επόμενη ημέρα του ομίλου.
Πρόκειται για μια επιλογή που εκτός από ουσιαστική είναι και συμβολική, καθώς σφραγίζει την πρόθεση της Εθνικής να τιμήσει και να διατηρήσει τον εθνικό της χαρακτήρα και την παραδοσιακή μετοχική της βάση».

Σύμφωνα με τον κ. Φραγκιαδάκη, στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα συμμετείχαν πάνω από 30 χιλ. ελληνικά νοικοκυριά, ενώ περίπου 74% των κεφαλαίων προήλθαν από Έλληνες ιδιώτες επενδυτές.

«Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου η Εθνική θα είναι ισχυρή κεφαλαιακά, ενώ θα ενισχυθεί και περαιτέρω από τις κεφαλαιακές της δράσεις, με βάση το εγκεκριμένο από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό κεφαλαιακό της πλάνο» τόνισε ο ίδιος.

Εξάλλου, συμπλήρωσε πως «η κεφαλαιακή θωράκιση του Ομίλου είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην μακρόχρονη ιστορία της τράπεζας. Πλέον όλοι στην Εθνική Τράπεζα κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία, σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Ωστόσο ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς και οι προκλήσεις για την Εθνική Τράπεζα σημαντικές».

Ο κ. Φραγκιαδάκης υπογράμμισε ότι «απαιτείται άμεσα ανάκτηση των καταθέσεων, αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αποπληρωμή της κρατικής ενίσχυσης, αναβάθμιση των σχέσεων με τους πελάτες και το προσωπικό και κυρίως διοχέτευση ρευστότητας προς την ελληνική οικονομία».

Συμπλήρωσε δε πως η επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, θα βρει την τράπεζα ενισχυμένη σε κεφάλαια και ρευστότητα, με επαρκείς προβλέψεις, γεγονός που θα της επιτρέψει να πρωτοστατήσει στον ιστορικό της ρόλο, που δεν είναι άλλος από την υποστήριξη της οικονομίας και της ανάπτυξης.

«Η Εθνική Τράπεζα μπορεί και θα συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση των νέων επιχειρηματικών σχεδίων, στη στήριξη των νοικοκυριών και βεβαίως στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης» κατέληξε στη γραπτή του δήλωση.

.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Ibiza, Mykonos και .... Πλάκα Το δημοφιλέστατο νησί της Ισπανίας με τους κορυφαίους DJ μοιάζει τόσο μακρινό αυτή τη δύσκολη λόγω COVID-19 εποχή. Ακόμα... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk