Απάτη με παράβολα μεταβίβασης οχημάτων στην Εύβοια

Υπόθεση υπεξαίρεσης δημοσίου χρήματος στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας εντοπίστηκε πριν από λίγες ημέρες.

Υπόθεση υπεξαίρεσης δημοσίου χρήματος στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας εντοπίστηκε πριν από λίγες ημέρες. Υπολογίζεται ότι η ζημιά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται, με βάση τους μέχρι τώρα υπολογισμούς- η έρευνα συνεχίζεται- στο ποσό των 115.000 € περίπου και για περίοδο 4 μηνών (Νοέμβριος 2014-Φεβρουάριος 2015).
Υπάλληλοι παρατήρησαν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην ακύρωση παραβόλων για μεταβίβαση οχημάτων τις τελευταίες εβδομάδες – στην περίπτωση μη χρήσης του παραβόλου ο κάτοχός του δύναται να αιτηθεί την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού λόγω μη χρήσης.
Το χρονικό διάστημα από 2.1.2015 ως 28.2.2015 εμφανίστηκαν προς ακύρωση τουλάχιστον 36 βεβαιώσεις ακύρωσης παραβόλων, δυνάμει των οποίων η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, κλήθηκε να επιστρέψει τα αναλογούντα σε αυτά ποσά. Καθώς τους παρελθόντες μήνες οι βεβαιώσεις ακυρώσεων μεταβιβάσεων ήταν συγκριτικά ελάχιστες, οι υπάλληλοι αντελήφθησαν ότι κάτι δεν πάει καλά.
Οι υπόνοιες για πιθανές παράνομες πράξεις στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας τους οδήγησαν να κάνουν καταγγελία στον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Φάνη Σπανό, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστα Μπακογιάννη.
Με έγγραφη εντολή του περιφερειάρχη διενεργήθηκε τάχιστα προκαταρκτική εξέταση και στις 15 Μαρτίου παραδόθηκε στον κ. Μπακογιάννη το πόρισμα.
Από την έρευνα προέκυψε ότι:
* Τουλάχιστον ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας -ενδεχομένως να έχει υπάρξει και εμπλοκή άλλων υπαλλήλων, τους οποίους τυχόν να ανακαλύψει ο περαιτέρω και εις βάθος έλεγχος- αφαιρούσε τα παράβολα από τους φακέλους των ήδη μεταβιβασθέντων οχημάτων και συνέτασσε βεβαίωση, πιστοποιώντας ότι δεν είχε γίνει χρήση παραβόλων και συνεπώς ο δικαιούχος που αναγραφόταν στη βεβαίωση έπρεπε να εισπράξει το αναλογούν χρηματικό ποσό.
Οι «δικαιούχοι» ήταν πάντα πέντε πρόσωπα ως «συνεργάτες»-διεκπεραιωτές, οι οποίοι φέρονταν ως «δικαιούχοι», προσκόμιζαν στο τμήμα ταμειακής υπηρεσίας τη βεβαίωση η οποία φαινόταν καθόλα νόμιμη, υπογεγραμμένη από τη διευθύντρια της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, και εν συνεχεία λάμβαναν την επιταγή, αφού πιστοποιούνταν η ταυτοπροσωπία.
* Για το χρονικό διάστημα από 2.1.2015 ως 28.2.2015 τα συνημμένα στην εκάστοτε βεβαίωση για μη χρήση παραβόλου αποδεικτικά καταθέσεων γραμματίων είσπραξης φέρουν ως κοινό χαρακτηριστικό:
α) τη διεκπεραίωση της βεβαίωσης μη χρήσης παραβόλου από τον συγκεκριμένο υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
β) την ψηφιοποιημένη (σκαναρισμένη) υπογραφή της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Ευβοίας κατά τρόπο που να φαίνεται ως πρωτότυπη
γ) την είσπραξη των ως άνω ποσών από πέντε συγκεκριμένα πρόσωπα.
Όπως επεσήμανε ο κ. Μπακογιάννης ενημερώνοντας για την υπόθεση αυτή τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας (16.3.2015) στη Λαμία, παρέπεμψε τον συγκεκριμένο υπάλληλο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για συγκεκριμένα πειθαρχικά παραπτώματα. Επίσης, του επέβαλε το μέτρο της αναστολής των καθηκόντων του, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα προσέρχεται στην υπηρεσία – άμεση απομάκρυνσή του από την υπηρεσία «για λόγους προστασίας της ιδίας της υπηρεσίας και του δημοσίου συμφέροντος».
Ήδη ο περιφερειάρχης διαβίβασε το πόρισμα της προκαταρκτικής εξέτασης με όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί στον εισαγγελέα Χαλκίδας για να διερευνηθεί το ποινικό σκέλος της υπόθεσης.
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk