«Κορσές» Χατζηδάκη στις εισπρακτικές

Οι λεγόμενες εισπρακτικές εταιρείες, στις οποίες πολλά μπορούν να καταμαρτυρήσουν χιλιάδες οφειλέτες των τραπεζών, σε λίγες ημέρες θα ονομάζονται Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών και δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εισπράττουν καθυστερούμενες ή όχι οφειλές. Χθες στην Κυβερνητική Επιτροπή συζητήθηκε το σχετικό νομοσχέδιο που έχει καταρτιστεί από το υπουργείο Ανάπτυξης και εντός των ημερών πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή. Οπως δήλωσε ο υπουργός κ. Κ.Χατζηδάκης μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, οι εν λόγω εταιρείες « θα ενημερώνουν απλώς τους καταναλωτές για ληξιπρόθεσμες οφειλές τους,σεβόμενες κάποιους συγκεκριμένους κανόνες δεοντολογίας ».

Οι λεγόμενες εισπρακτικές εταιρείες, στις οποίες πολλά μπορούν να καταμαρτυρήσουν χιλιάδες οφειλέτες των τραπεζών, σε λίγες ημέρες θα ονομάζονται Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών και δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εισπράττουν καθυστερούμενες ή όχι οφειλές. Χθες στην Κυβερνητική Επιτροπή συζητήθηκε το σχετικό νομοσχέδιο που έχει καταρτιστεί από το υπουργείο Ανάπτυξης και εντός των ημερών πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή. Οπως δήλωσε ο υπουργός κ. Κ.Χατζηδάκης μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, οι εν λόγω εταιρείες « θα ενημερώνουν απλώς τους καταναλωτές για ληξιπρόθεσμες οφειλές τους,σεβόμενες κάποιους συγκεκριμένους κανόνες δεοντολογίας ».

Το νομοσχέδιο θα θεσπίζει το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο της λειτουργίας των εταιρειών. Θα απαγορεύει ρητά την είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται με αυτό το αντικείμενο βάσει συμβάσεων που συνάπτουν με τράπεζες ή εταιρείες του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Επίσης, θα ονομάζονται Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις, ενώ θα δημιουργηθεί μητρώο καταχώρισής τους που θα τηρείται στο υπουργείο Ανάπτυξης. Ακόμη συστήνεται αυτοτελής υπηρεσία η οποία θα διαχειρίζεται και θα παρακολουθεί την τήρηση του μητρώου καταχώρισης των εταιρειών αυτών και θα είναι αρμόδιο για την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων του νόμου. Θεσπίζονται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για την τήρηση των οποίων θα ελέγχονται και βάσει των οποίων θα καταχωρούνται οι εταιρείες αυτές σε ειδικό μητρώοόπως επικαιροποιημένα καταστατικά και σχετικά έγγραφα για τη διαπίστωση της συνεχούς νόμιμης λειτουργίας της εταιρείας, καθώς και αποσπάσματα λευκού ποινικού μητρώου όλων των νομίμων εκπροσώπων των εταιρειών, αλλά και των μελών που μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο περί μη διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Η δε χορηγούμενη βεβαίωση έγκρισης θα αποτελεί προαπαιτούμενο για την έναρξη της δραστηριότητάς τους, με στόχο να υπάρξει καλύτερη εποπτεία της αγοράς.

Θεσπίζονται εξάλλου προϋποθέσεις για τον αυστηρό έλεγχο της σχέσης των τραπεζών ή άλλων εταιρειών του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με τις εν λόγω εταιρείες, απαγορεύεται ρητά η όχληση των οφειλετών για χρέη που απορρέουν από παράνομες και καταχρηστικές ρήτρες με σκοπό αφενός να τηρούνται όλα τα όρια νομιμότητας και να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, αλλά και ομαλότητα στις διενεργούμενες συναλλαγές, αφετέρου να αποφεύγεται άσκοπη παρενόχληση και ψυχολογικός καταναγκασμός των οφειλετών για ποσά που στην ουσία δεν οφείλουν να καταβάλουν. Απαγορεύεται στις συγκεκριμένες εταιρείες να ενεργούν πράξεις που κατά τον νόμο ασκούνται αποκλειστικά από δικηγόρους ή δικαστικούς επιμελητές, να μετέρχονται μέσων και παραπλανητικών μεθόδων σε βάρος των οφειλετών- καταναλωτών, υιοθετώντας συμπεριφορές που προσβάλλουν κατάφωρα την προσωπικότητα των τελευταίων ή διαταράσσουν το οικείο ή εργασιακό περιβάλλον τους με απρόβλεπτες συχνά συνέπειες, καθώς και η πρόσβαση σε αρχεία οικονομικής συμπεριφοράς, στην Τειρεσίας ΑΕ ή σε άλλα αρχεία για τη διακρίβωση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη και του εγγυητή ή για τη διακρίβωση δυσμενών στοιχείων εναντίον αυτού και του εγγυητή.

Επίσης διασφαλίζεται το τραπεζικό απόρρητο, ενώ απαγορεύεται η μεταβίβαση των απαιτήσεων των τραπεζών ή των εταιρειών σε τρίτους, ώστε να μην εξελίσσεται ανώμαλα η σχέση μεταξύ τράπεζας ή άλλης εταιρείας και οφειλέτη και να μη διοχετεύονται ουσιώδη στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς του τελευταίου σε τρίτα άσχετα πρόσωπα. Θεσμοθετείται εξάλλου η μαγνητοφώνηση- καταγραφή της συνομιλίας υπαλλήλων των προκείμενων εταιρειών με οφειλέτες- καταναλωτές, και οφείλουν να ενημερώνουν πλήρως τους τελευταίους για τα πλήρη στοιχεία και την ιδιότητά τους, καθώς και για τους σκοπούς τους.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk