Ετοιμες να εκμεταλλευτούν κάθε δυνατή ευκαιρία για την ενίσχυση της κερδοφορίας τους από τις αγορές του εξωτερικού είναι οι διοικήσεις των Alpha Bank και Eurobank. Με την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου της πρώτης κατά 800 εκατ. ευρώ που θα της επιτρέψει να ανοίξει τις κάνουλες της χρηματοδότησης στη ρουμανική οικονομία και τη συγχώνευση της σερβικής θυγατρικής της δεύτερης με ξένο πιστωτικό ίδρυμα, τέθηκαν νέες βάσεις για τη διεύρυνση της εκτός Ελλάδος παρουσίας τους.

Με τον τρόπο αυτόν, οι ελληνικοί όμιλοι θα πετύχουν διαφοροποίηση στις πηγές των εσόδων τους. Οι διοικήσεις τους πιστεύουν ότι υπάρχουν κρυμμένες αξίες που θα αποκαλυφθούν με την αναμενόμενη επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Αύξηση με υπερκάλυψη

Αναμφίβολα η είδηση της περασμένης εβδομάδας ήταν η επιτυχημένη έκδοση νέων μετοχών από την Alpha Bank, μέσω της οποίας άντλησε 800 εκατ. ευρώ με 1,7 φορές υπερκάλυψή της, λόγω της ισχυρής ζήτησης από ξένους επενδυτές. Οπως έχει ήδη κάνει γνωστό η τράπεζα, με τη δημοσιοποίηση του επιχειρησιακού της σχεδίου για το 2021-2024 (project Tomorrow), στοχεύει σε αύξηση των δανειακών υπολοίπων της στη Ρουμανία κατά 2 δισ. ευρώ, στα 4,50 δισ. ευρώ.

Εφόσον εφαρμοστεί με επιτυχία αυτό το σχέδιο, μέχρι και το 2024 η απόδοση κεφαλαίων στη Ρουμανία εκτιμάται πως θα φτάσει το 11% και η κερδοφορία από τη συγκεκριμένη αγορά θα διαμορφωθεί στο 10% επί των συνολικών αποτελεσμάτων του ομίλου.

Η μεγέθυνση

Από την πλευρά της, την περασμένη Πέμπτη η Eurobank ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την επέκτασή της στην αγορά της Σερβίας, η οποία θα την κατατάξει στην 7η θέση μεταξύ όλων των εμπορικών τραπεζών στη χώρα, με μερίδιο 6,50% στα δάνεια. Πρόκειται για την πρώτη επεκτατική κίνηση που πραγματοποιεί ελληνική τράπεζα στο εξωτερικό από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, με την απόκτηση πιστωτικού ιδρύματος που δεν ανήκει σε εγχώριο όμιλο.

Το νέο σχήμα («Eurobank Direktna») θα έχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία άνω των 2 δισ. ευρώ, συνολικά ίδια κεφάλαια άνω των 300 εκατ. ευρώ και μετά την πλήρη υλοποίηση των εκτιμώμενων συνεργειών, προ προβλέψεων και καθαρά κέρδη άνω των 50 εκατ. ευρώ και 35 εκατ. ευρώ αντιστοίχως. Τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 3% μετά την υλοποίηση των συνεργιών.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Eurobank θα ελέγχει περίπου το 70% της ενοποιημένης τράπεζας, ενώ οι μέτοχοι της Direktna θα κατέχουν το υπόλοιπο 30%. Επιπλέον, η συναλλαγή προβλέπει και την καταβολή μερίσματος/επιστροφής κεφαλαίου στον συστημικό όμιλο.

Υπογραφές για Mexico

Ταυτόχρονα, στην τελική ευθεία έχει εισέλθει η τιτλοποίηση Mexico από τη Eurobank, η οποία κατά τα φαινόμενα θα καταλήξει στον όμιλο doValue και στη διαχείριση της doValue Greece. Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο λογιστικής αξίας 3,3 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει 163.000 δάνεια, ύψους 20.000 ευρώ περίπου κατά μέσο όρο. Από αυτά, η πλειονότητα, το 65% περίπου, αφορά δάνεια λιανικής (30% στεγαστικά, 17% καταναλωτικά, 17% επαγγελματικά), ενώ ένα 12% προέρχεται από την επιχειρηματική πίστη.

Πρόκειται για την τιτλοποίηση που θα ενεργοποιήσει το «Ηρακλής ΙΙ», όπως συνέβη με τη συναλλαγή Cairo των 7,50 δισ. ευρώ που άνοιξε τον πρώτο κύκλο του ίδιου προγράμματος κρατικών εγγυήσεων. Σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, τα θετικά αποτελέσματα στις ανακτήσεις από αυτή την πρώτη τιτλοποίηση έπεισαν σε μεγάλο βαθμό την doValue να επενδύσει εκ νέου στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της Eurobank.