Το νέο πλαίσιο για τα Ευρωπαϊκά Πράσινα ομόλογα ενέκρινε την Τρίτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο προβλέπει τη διοχεύτεση χρημάτων σε έργα που θα βοηθήσουν τη ζώνη του ευρώ να επιτύχει τον κλιματικό στόχο της για μηδεινές εκπομπές άνθρακα.

Το εθελοντικό αυτό πλαίσιο στοχεύει στη διαμόρφωση ενός «χρυσού προτύπου» για εταιρείες και κυβερνήσεις που επιθυμούν να συγκεντρώσουν χρήματα για φιλικά προς το περιβάλλον έργα και προγράμματα και αποτελεί μέρος του δεύτερου πακέτου της ΕΕ για την αειφόρο χρηματοδότηση.

Καθώς η παγκόσμια αγορά πράσινων ομολόγων αυξάνεται έντονα – περνώντας συνολικά 1 τρισεκατομμύριο δολάρια – το πρότυπο στοχεύει επίσης να βοηθήσει να σταματήσει το «πράσινο πλύσιμο», όπου οι εκδότες ομολόγων επικαλούνται περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς χωρίς αιτιολόγηση. Οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ αναφέρουν ότι η πρακτική χρειάζεται αυστηρότερο έλεγχο.

«Η πρότασή μας για τα πράσινα ομόλογα της ΕΕ θα θέσει ένα χρυσό πρότυπο στην αγορά και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επενδυτών για ένα αξιόπιστο, ισχυρό εργαλείο όταν επενδύουν με βιώσιμο τρόπο», δήλωσε ο Mairead McGuinness, Επίτροπος αρμόδιος για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Η έκδοση πράσινων ομολόγων εξακολουθεί να είναι μικρή στο 2-4% περίπου της παγκόσμιας αγοράς ομολόγων, αλλά αναπτύσσεται γρήγορα.

Παρόλο που δεν θα υπάρχει υποχρέωση για τους εκδότες να χρησιμοποιούν το πρότυπο της ΕΕ, η αυστηρότερη εποπτεία αυτών που κάνουν είναι πιθανό να οδηγήσει πολλές εταιρείες να το υιοθετήσουν, ειδικά στην ευρωζώνη, χωρίς να αποκλείονται και εκδότες εκτός ΕΕ.

Σε αντίθεση με άλλα πρότυπα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στην αγορά, όπως οι Πράσινες Ομολογίες της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγοράς (ICMA), τα πρότυπα της ΕΕ θα είναι 100% με βάση τα κριτήρια της ΕΕ ή τον κατάλογο των δραστηριοτήτων που θεωρεί ότι είναι πράσινες.

Υπάρχουν τέσσερις βασικές απαιτήσεις στο προτεινόμενο πλαίσιο:

Τα κεφάλαια που αντλούνται από το ομόλογο θα πρέπει να διατεθούν πλήρως σε έργα που ευθυγραμμίζονται με την ταξινόμηση της ΕΕ ·

Πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο κατανομής των εσόδων από ομόλογα μέσω λεπτομερών απαιτήσεων αναφοράς.

Όλα τα πράσινα ομόλογα της ΕΕ πρέπει να ελέγχονται από εξωτερικό ελεγκτή για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον κανονισμό και ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα ευθυγραμμίζονται με την ταξονομία. Ειδική, περιορισμένη ευελιξία προβλέπεται εδώ για κρατικούς εκδότες.

Οι εξωτερικοί αναθεωρητές που παρέχουν υπηρεσίες σε εκδότες πράσινων ομολόγων της ΕΕ πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και να εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Αγορών Κινητών Αξιών. Αυτό θα διασφαλίσει την ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών και των αξιολογήσεών τους για την προστασία των επενδυτών και την ακεραιότητα της αγοράς. Ειδική, περιορισμένη ευελιξία προβλέπεται εδώ για κρατικούς εκδότες.

Πηγή ot.gr