Η οικονομική διάσταση των υδρογονανθράκων επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς όλοι οι κλάδοι εν μέσω πανδημίας καλούνται να συνεισφέρουν στην πολυπόθητη ανάκαμψη. Σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, οι υδρογονάνθρακες θα εξακολουθήσουν να καλύπτουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών για τα επόμενα 30 χρόνια με το φυσικό αέριο να αναγνωρίζεται ως το «καύσιμο γέφυρα».

Πώς μεταφράζεται όμως σε αριθμούς η συμβολή των υδρογονανθράκων στην ανάπτυξη; Σύμφωνα με την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), τα οφέλη από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων που βρίσκονται στο ελληνικό υπέδαφος μεταφράζονται σε έσοδα για το ελληνικό Δημόσιο αλλά και σε έμμεσα οφέλη όπως είναι η περιφερειακή ανάπτυξη, η ενίσχυση της εκπαίδευσης (μέσω των training fees ) κλπ.

Συγκεκριμένα, τα άμεσα οικονομικά οφέλη του Ελληνικού Δημοσίου από την εν λόγω δραστηριότητα συνίστανται σε ειδικό φόρο εισοδήματος με συντελεστή 20%, περιφερειακό φόρο με συντελεστή 5% επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος, στρεμματικές αποζημιώσεις από 15 ευρώ έως 25 ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο κατά την περίοδο των ερευνών και 200 ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο κατά την περίοδο της εκμετάλλευσης, καθώς και εφάπαξ ποσά (μπόνους) κατά την υπογραφή της σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο. Στα άμεσα έσοδα προστίθενται και τα κονδύλια για την εκπαίδευση τοπικών φορέων, επιπλέον θέσεις εργασίας κλπ.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που συνδέεται με την ανάγκη του κλάδου να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη με πιο βιώσιμο τρόπο αφορά στο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την ΕΔΕΥ, «η Ελλάδα είναι από τις χώρες με τις περισσότερες και εκτενέστερες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης όσον αφορά στη σεισμική έρευνα καθώς για να φτάσει ένας μισθωτής να κάνει γεωφυσική έρευνα πρέπει να έχουν προηγηθεί τρεις περιβαλλοντικές μελέτες και να έχει διαμορφωθεί ειδική μονάδα περιβάλλοντος». Όπως σημειώνουν τα στελέχη της, «σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν πολύ λιγότερες διαδικασίες για αδειοδότηση σεισμικών ερευνών ενώ στην Ολλανδία γενικά αρκεί μια ενημέρωση της αρμόδιας αρχής τέσσερις βδομάδες πριν την έναρξη των εργασιών».