Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη σημερινή έγκριση σημαντικών νέων μέτρων που θα παρέχουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να απαλλάσσουν τα νοσοκομεία της ΕΕ, τους γιατρούς και τα μεμονωμένα άτομα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), όταν αγοράζουν εμβόλια και τον αναγκαίο εξοπλισμό για τεστ διάγνωσης του κορωνοϊου.

Οι νέοι κανόνες, που εγκρίθηκαν ομόφωνα από όλα τα κράτη μέλη και βασίζονται στην πρόταση της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου (στο πλαίσιο της ανακοίνωσης σχετικά με πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης της νόσου COVID-19), αποσκοπούν στην παροχή καλύτερης και φθηνότερης πρόσβασης στα αναγκαία εργαλεία για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη θεραπεία του κορωνοϊού.

Ο Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή συμφωνία θα συμβάλει ώστε τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού να μπορούν να αποκτηθούν χωρίς ΦΠΑ σε ολόκληρη την ΕΕ. Συγχαίρω όλους τους συμμετέχοντες για την εξαιρετικά ταχεία έγκριση των νέων κανόνων, οι οποίοι θα βοηθήσουν στο να γίνουν φθηνότερα τόσο τα εμβόλια όσο και τα διαγνωστικά κιτ. Η επιτυχής διάθεση αυτών των εμβολίων είναι ζωτικής σημασίας για να βγει η Ευρώπη από τη σκιά της πανδημίας. Αυτή θα είναι η πρώτη προτεραιότητα για τους επόμενους μήνες.»

Απαλλαγή από ΦΠΑ

Τα μέτρα θα επιτρέψουν στις χώρες της ΕΕ να απαλλάξουν προσωρινά από τον ΦΠΑ τα εμβόλια και τα διαγνωστικά κιτ που πωλούνται σε νοσοκομεία, γιατρούς και μεμονωμένα άτομα, καθώς και σε στενά συνδεδεμένες υπηρεσίες.

Επί του παρόντος, τα κράτη- μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στις πωλήσεις εμβολίων, αλλά δεν μπορούν να εφαρμόζουν μηδενικό συντελεστή, ενώ τα διαγνωστικά κιτ δεν μπορούν να υπόκεινται σε μειωμένους συντελεστές.

Σύμφωνα με την τροποποιημένη οδηγία, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν είτε μειωμένους είτε μηδενικούς συντελεστές τόσο στα εμβόλια όσο και στα διαγνωστικά κιτ, εφόσον το επιθυμούν.

Η πανδημία του κορωνοϊού κατέστησε αναγκαία την έκτακτη αντίδραση των αρχών σε όλους τους τομείς πολιτικής. Η Επιτροπή εντείνει τώρα τις εργασίες της για την προετοιμασία όσον αφορά τη διάθεση νέων εμβολίων στην ΕΕ, ιδίως μετά τις πρόσφατες ρηξικέλευθες ανακοινώσεις από παγκόσμιες φαρμακευτικές εταιρείες.

Η φορολογική και τελωνειακή πολιτική της ΕΕ θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή πρόσβασης σ’ αυτές τις κρίσιμες ιατρικές προμήθειες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα προϊόντα που εισέρχονται στην εσωτερική αγορά είναι ασφαλή.

Επόμενα βήματα

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση αντίδραση από τα κράτη-μέλη, οι κανόνες θα αρχίσουν να ισχύουν την επομένη της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2022, ή μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την εκκρεμούσα πρόταση της Επιτροπής για τους νέους κανόνες όσον αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ, σε περίπτωση που αυτό συμβεί νωρίτερα.