Φ. Καραβίας: Έγκριση σε 3 ημέρες και χωρίς εξασφαλίσεις στα δάνεια COVID-19 της ΕΤΑ

Με προϋπολογισμό νέων χρηματοδοτήσεων ύψους 800 εκατ. ευρώ συμμετέχει η Eurobank στην α΄ φάση του προγράμματος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID – 19

Με προϋπολογισμό νέων χρηματοδοτήσεων ύψους 800 εκατ. ευρώ συμμετέχει η Eurobank στην α΄ φάση του προγράμματος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID – 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Μέσω του προγράμματος οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν εγγύηση του δανείου κατά 80% από το Δημόσιο, γεγονός που επιτρέπει τη μείωση του επιτοκίου σε σημαντικό βαθμό.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα άνοιξαν την Τετάρτη και με αφορμή την ενεργοποίηση της σχετικής πλατφόρμας, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, δεσμεύθηκε για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων που θα δεχθεί η τράπεζα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το πρόγραμμα εγγυοδοσίας αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που δοκιμάζονται, εξασφαλίζοντας ρευστότητα με εξαιρετικούς όρους, τώρα που την έχουν ανάγκη. Έχουμε κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία ώστε να υποδεχτούμε άμεσα τις αιτήσεις τους».

Μάλιστα, στη σχετική ανακοίνωση της Eurobank αναφέρεται ότι η τράπεζα είναι σε θέση να ολοκληρώσει από την πλευρά της την εγκριτική διαδικασία εντός 3 μόλις ημερών υπό την προϋπόθεση υποβολής πλήρους φακέλου και με την έγκριση και της ΕΑΤ, να εκταμιεύσει ταχύτατα το εγκεκριμένο ποσό του δανείου.

Σημειώνεται ότι για την εκταμίευση των νέων δανείων, που θα διατεθούν σε επιχειρηματικούς πελάτες στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, η Eurobank θα λάβει τις απολύτως αναγκαίες εξασφαλίσεις, με ανώτατο ποσοστό για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις 40% επί του ποσού της χρηματοδότησης όπου αυτό απαιτείται, ενώ για 9 στα 10 νέα δάνεια δεν θα απαιτηθεί προσημείωση.

Στόχος είναι να ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης, διασφαλίζοντας παράλληλα και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της.

Σημειώνεται ότι τα νέα δάνεια, που καλύπτονται από την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, θα συναφθούν και θα χορηγηθούν ως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων για Κεφάλαιο Κίνησης (συμπεριλαμβανομένων και των απλών, μη μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων) που θα έχουν διάρκεια ως πέντε (5) έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

Tο ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει:

• Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης για το 2019 ή
• Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019.

Στο Ταμείο Εγγυοδοσίας έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (πλην εξωχώριων, εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, δημοσίων φορέων και θυγατρικών τους, ΟΤΑ και θυγατρικών τους).

Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk