Κομισιόν για ΛΑΡΚΟ: Προτείνει πρόστιμα περίπου 28 εκατ. ευρώ

Η Κομισιόν ζητά από το ευρωδικαστήριο να επιβάλλει στην Ελλάδα χρηματική ποινή 26 697,89 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης από την καταδικαστική απόφασης του 2017 και ένα κατ’ αποκοπήν ποσό περίπου 4 εκατ. ευρώ

ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ ÔÇÓ ËÁÑÊÏ

Επανέρχεται η Κομισιόν και ζητά την επιβολή προστίμου στην Ελλάδα για μια παλιά υπόθεση που …σέρνεται εδώ και μια εξαετία. Πρόκειται για την υποχρέωση ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων από τη ΛΑΡΚΟ, μια ιστορία που ξεκίνησε το 2014 αλλά ακόμη δεν έχει κλείσει. Η Επιτροπή ζητεί  από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ):

  • να αναγνωρίσει ότι η Ελλάδα, μη έχοντας λάβει μέτρα εκτέλεσης της ως απόφασης της 9ης Νοεμβρίου 2017 στην υπόθεση C-481/16, παρέβη τις υποχρεώσεις της,
  • να επιβάλλει στο εν λόγω κράτος μέλος τόσο χρηματική ποινή ύψους 26 697,89 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση της επίμαχης απόφασης του ΔΕΕ της 9ης Νοεμβρίου 2017, όσο και ένα κατ’ αποκοπήν ποσό, το ύψος του οποίου προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό ενός ημερήσιου ποσού ύψους 3 709,23 ευρώ επί τον αριθμό των ημερών που θα έχουν παρέλθει από την ημέρα έκδοσης της απόφασης της 9ης Νοεμβρίου 2017 μέχρι την ημέρα που θα εκδοθεί η απόφαση στην παρούσα υπόθεση, καθώς και
  • να καταδικάσει την Ελλάδα στα δικαστικά έξοδα.Η Επιτροπή είχε ασκήσει στις 29 Ιανουαρίου 2020 ενώπιον του ΔΕΕ νέα προσφυγή κατά της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης του δικαίου της Ένωσης εκ μέρους της τελευταίαςΕιδικότερα, στις 27 Μαρτίου 2014, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2014/539 σχετικά με τον παράνομο και ασύμβατο χαρακτήρα με τους κανόνες της Ένωσης της κρατικής ενίσχυσης που χορήγησε η Ελλάδα στη ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ, ύψους περίπου 136 εκατομμυρίων ευρώ, με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων το 2008, το 2010 και το 2011 και συμμετοχής του Δημοσίου στην αύξηση το κεφαλαίου της εταιρίας το 2009. Η Ελλάδα όφειλε να εξασφαλίσει την εκτέλεση της απόφασης έως τις 28 Ιουλίου 2014, δηλαδή, να ανακτήσει τις ασυμβίβαστες ενισχύσεις που χορήγησε στη ΛΑΡΚΟ και να ενημερώσει επαρκώς την Επιτροπή για τα απαραίτητα μέτρα που έλαβε.Στις 2 Σεπτεμβρίου 2016, η Επιτροπή προσέφυγε κατά της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι δεν τήρησε τις υποχρεώσεις της (υπόθεση C-481/16, Επιτροπή κατά Ελλάδας). Το ΔΕΕ με την απόφαση της 9ης Νοεμβρίου 2017 έκρινε ότι: Η Ελλάδα, μη έχοντας λάβει, εντός των ταχθεισών προθεσμιών, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης ανάκτησης της Επιτροπής, και μη έχοντας ενημερώσει την Επιτροπή για τα μέτρα που ελήφθησαν κατ’ εφαρμογήν της απόφασης αυτής, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το δίκαιο της Ένωσης.

    Υπενθυμίζεται ότι:

    Τον Ιούνιο του 2014, η ΛΑΡΚΟ άσκησε προσφυγή ενώπιον του ΓΔΕΕ (υπόθεση Τ-423/14, ΛΑΡΚΟ κατά Επιτροπής) ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής. Ωστόσο, το ΓΔΕΕ απέρριψε την προσφυγή της με την απόφαση της 1ης Φεβρουαρίου 2018.

    Όπως είχε γράψει και το Βήμα με την απόφαση της Πέμπτης 26 Μαρτίου 2020, στην υπόθεση C-244/18 P, ΛΑΡΚΟ κατά Επιτροπής, το ΔΕΕ αναίρεσε το μέρος της απόφασης του ΓΔΕΕ  που αφορά την «εγγύηση 2008» εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου για δάνειο ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χορήγησε η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος στη ΛΑΡΚΟ. Κατά τα λοιπά, απέρριψε την αναίρεση της ΛΑΡΚΟ και ανέπεμψε την υπόθεση ενώπιον του ΓΔΕΕ. Η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Δείτε επίσης
Οικονομία