Παρά τις προκλήσεις, οι προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού κλάδου παραμένουν θετικές, σύμφωνα με τη Moody’s, με βάση τις αναμενόμενες βελτιώσεις σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση και τα ρίσκα που σχετίζονται με το ενεργητικό, όπως σημειώνει ο οίκος σε ανάλυση για τον κλάδο.

Παρότι οι οικονομικές συνθήκες χαρακτηρίζονται από προκλήσεις, η πρόσφατη βελτίωση του κλίματος αναμένεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αύξηση των καταθέσεων, σταδιακή μείωση των προβληματικών δανείων και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους των τραπεζών, αναφέρει η Moody’s.

Σύμφωνα με τον οίκο, οι προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος παραμένουν θετικές, εν μέσω προσδοκιών για μείωση των κινδύνων χρηματοδότησης και του ρίσκου που σχετίζεται με το ενεργητικού.

«Η Moody’s αναμένει ταχύτερους ρυθμούς αύξησης των καταθέσεων και σταδιακή υποχώρηση των προβληματικών δανείων», τονίζει ο Νώντας Nικολαϊδης, VP-Sr Credit Officer της Moody’s.

«Οι τράπεζες αναμένεται να παραμείνουν οριακά κερδοφόρες το 2019-20, καθώς οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια τα λειτουργικά κόστη θα μειώνονται».

Η σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων και η καλύτερη πρόσβαση των τραπεζών στην αγορά διατραπεζικού δανεισμού επέτρεψαν στις ελληνικές τράπεζες να μηδενίσουν την εξάρτησή τους από τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA).

Είναι πιθανή, κρίνει ο οίκος, η περαιτέρω αύξηση των καταθέσεων, καθώς η οικονομία ανακάμπτει σταδιακά και καθώς εισρέουν περισσότερες επενδύσεις στη χώρα.

Τα προβληματικά δάνεια αναμένεται να μειωθούν σταδιακά από τα πολύ υψηλά επίπεδα στα οποία διαμορφώνονται, καθώς οι ελληνικές τράπεζες αξιοποιούν τη βελτιωμένη νομοθεσία και την αναπτυσσόμενη δευτερογενή αγορά για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Η Moody’s προβλέπει ότι η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί κοντά στο 2,2% το 2019 και 2% το 2020, από 2,1% το 2018.

Το οικονομικό κλίμα θα συνεχίσει να βελτιώνεται, αλλά από χαμηλή βάση. Η ανεργία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και οι τιμές ακινήτων θα ανακάμψουν σταδιακά, συνιστώντας πρόκληση για την ανάπτυξη των τραπεζών.