Αντίστροφη μέτρηση για την προμήθεια 750 λεωφορείων

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι υπογραφές για τον διαγωνισμό από ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ

Στην Αθήνα ο μέσος όρος ηλικίας των λεωφορείων είναι τα 13,9 έτη και των τρόλεϊ τα 15,3 έτη

Μέσα στο επόμενο 10ήμερο, και με τα περιθώρια του χρόνου για την απαραίτητη ανανέωση του στόλου να στενεύουν, θα πατηθεί το κουμπί για τον διαγωνισμό των 750 νέων λεωφορείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Στις επόμενες ημέρες αναμένονται οι υπογραφές από ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ για να δώσει το σήμα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο χρόνος πάντως μετράει αντίστροφα για τον απαρχαιωμένο στόλο των αστικών συγκοινωνιών. Στην Αθήνα ο μέσος όρος ηλικίας των λεωφορείων είναι τα 13,9 έτη και των τρόλεϊ τα 15,3 έτη.

Με την προϋπόθεση ότι η διαγωνιστική διαδικασία δεν θα κολλήσει δικαστικά, πράγμα που θα αποτελέσει βέβαια έκπληξη για τέτοιου μεγέθους προμήθεια, αξίας 461 εκατ. ευρώ, θα μπορούσε η παραλαβή των πρώτων λεωφορείων να καλύψει την υποχρεωτική απόσυρση άνω των 220 οχημάτων στα τέλη του 2020 από τον στόλο της ΟΣΥ.

Δύο διαγωνισμοί, ένα μεγάλο έργο

Υπό την ομπρέλα ενός μεγάλου έργου θα προχωρήσουν εν τω μεταξύ για λόγους επιλεξιμότητας οι δύο διαγωνισμοί για νέα οχήματα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα συνολικά 750 και του ΟΑΣΑ για ακόμη 92 οχήματα.

Αν και αναμενόταν ότι ο διαγωνισμός του ΟΑΣΑ θα είχε ήδη κόψει το νήμα, το μείγμα της προμήθειας που προβλέπει μεγάλο αριθμό πετρελαιοκίνητων λεωφορείων δεν άναβε το πράσινο φως της χρηματοδότησης.  Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 80 οχήματα ντίζελ και 12 ηλεκτρικά.

Η ολοκλήρωση των δύο διαγωνισμών θα φέρει ανανέωση στον στόλο της Αθήνας σε ποσοστό άνω του 30% και στη Θεσσαλονίκη περί το 60%. Βεβαίως η εμπειρία δείχνει ότι αντίστοιχοι διαγωνισμοί κρατούν χρόνια. Για παράδειγμα, ο τελευταίος διαγωνισμός προμήθειας λεωφορείων του ΟΑΣΑ χρειάστηκε πάνω από 2 χρόνια για να κατακυρωθεί.

Εν τω μεταξύ, στο πρωτογενές αίτημα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, για τον διαγωνισμό των 750 λεωφορείων, φαίνεται ότι πρόκειται για την προμήθεια 490 λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη 260 οχήματα, συνολικής αξίας 461 εκατ. ευρώ.

Η διάρκεια της σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει και τη συντήρηση των οχημάτων, ανέρχεται σε 17 χρόνια. Επίσης, μέρος του διαγωνισμού όπως φαίνεται και αποτελούν και παρελκόμενα, όπως οι σταθεροί φορτιστές βραδείας φόρτισης.

Σύμφωνα με όσα είχε πρόσφατα πει σε δημοσιογράφους ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Θάνος Βούρδας, το πρώτο όχημα αναμένεται να φτάσει επτά μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Από τις διατυπώσεις του πρωτογενούς αιτήματος, όπου διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αναλάβει τη συντήρηση για 15 έτη από την παραλαβή κάθε οχήματος, συνάγεται ότι η παραλαβή της προμήθειας θα ολοκληρωθεί σταδιακά σε δύο χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης.

Οσον αφορά τη χρηματοδότηση της προμήθειας, αυτή εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και δεν υφίσταται ανάληψη νομικών δεσμεύσεων μέχρι την οριστική ένταξη του έργου σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Π.Π. 2014-2020. Αναμένεται ότι το μείγμα της χρηματοδότησης θα «κλειδώσει» στα τέλη του 2019, καθώς το αρμόδιο υπουργείο έχει αποσπάσει, σύμφωνα με πηγές κοντά στη διαδικασία, τη δέσμευση της ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση έως του 75% του προϋπολογισμού, που αφορά όμως αποκλειστικά τα οχήματα φυσικού αερίου και τα ηλεκτρικά.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού

Αντικείμενο της Σύμβασης, όπως αυτό εκτενέστερα περιγράφεται στις «Τεχνικές Προδιαγραφές» και στα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού, είναι η προμήθεια Αστικών Λεωφορείων διαφορετικών τεχνολογιών για τις μείζονες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, η προμήθεια παρελκομένων (φορτιστών βραδείας φόρτισης και ταχυφορτιστών) αυτών και η συντήρηση-επισκευή των αστικών λεωφορείων και των παρελκομένων τους.

Αναλυτικότερα:

l Προμήθεια 100 πετρελαιοκίνητων αρθρωτών αστικών λεωφορείων 18 m, κατηγορίας EURO VI (Τμήμα 1 της σύμβασης).

l 200 απλών αστικών λεωφορείων συμπιεσμένου φυσικού αερίου 12 m (CNG), με δικαίωμα προαίρεσης άλλων 130, ήτοι σύνολο 330 (Τμήμα 2 της σύμβασης).

l 190 απλών ηλεκτρικών αστικών λεωφορείων 12 m, με δικαίωμα προαίρεσης άλλων 130, ήτοι σύνολο 320 (Τμήμα 3 της σύμβασης).

l Προμήθεια παρελκομένων, ήτοι 190 σταθερών φορτιστών βραδείας φόρτισης, με δικαίωμα προαίρεσης άλλων 130, ήτοι σύνολο 320, 13 κινητών φορτιστών βραδείας φόρτισης, με δικαίωμα προαίρεσης άλλων 9, ήτοι σύνολο 22 και 19 ταχυφορτιστών, με δικαίωμα προαίρεσης άλλων 13, ήτοι σύνολο 32, για τα ηλεκτρικά αστικά λεωφορεία (εντάσσεται στο Τμήμα 3 της Σύμβασης και αφορά τα ηλεκτρικά λεωφορεία).

l Εκπόνηση όλων των μελετών και σχεδίων που απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, καθώς και των τελικών σχεδίων κατασκευής των λεωφορείων «ως κατασκευάσθη» (as built) (αφορά όλα τα Τμήματα της Σύμβασης).

l Συντήρηση και επισκευή των αστικών λεωφορείων όλων των τύπων και των παρελκομένων τους, για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ετών από την οριστική παραλαβή του κάθε λεωφορείου ή/και του κάθε παρελκομένου (αφορά όλα τα Τμήματα της Σύμβασης για τα λεωφορεία, το Τμήμα 3 για τα παρελκόμενα).

l Προμήθεια όλων των εγχειριδίων, των τεχνικών εγγράφων και των εικονογραφημένων καταλόγων εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση οδηγών, τη λειτουργία, τη συντήρηση, τη γενική επισκευή, την ανίχνευση και αποκατάσταση βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και των φορτιστών (αφορά το Τμήμα 3), καθώς και του βιβλίου «ιστορικού» του κάθε οχήματος (αφορά όλα τα Τμήματα της Σύμβασης).

l Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης δοκιμών, επαλήθευσης επιδόσεων και θέσης σε λειτουργία στο δίκτυο, στις οποίες ο Ανάδοχος θα αποδείξει τη δυνατότητα της Προμήθειας να τηρεί τις Τεχνικές Προδιαγραφές (αφορά όλα τα Τμήματα της Σύμβασης).

l Παροχή εκπαίδευσης στο κατάλληλο προσωπικό των Φορέων Λειτουργίας των λεωφορείων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ώστε να εξασφαλιστεί η απόλυτη εξοικείωση με τον σχεδιασμό, τη λειτουργία και την ανίχνευση βλαβών των οχημάτων και των παρελκομένων αυτών (αφορά όλα τα Τμήματα της Σύμβασης).

l Συντήρηση και επισκευή των αστικών λεωφορείων όλων των τύπων και των παρελκομένων τους, για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ετών από την οριστική παραλαβή του κάθε λεωφορείου ή/και του κάθε παρελκομένου (αφορά όλα τα Τμήματα της Σύμβασης για τα λεωφορεία, το Τμήμα 3 για τα παρελκόμενα).

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Δείτε επίσης
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk