• Αναζήτηση
 • Σε φυσιολογικά επίπεδα οι διακοπές ηλεκτροδότησης απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ

  Απαντήσεις για τις διακοπές ηλεκτροδότησης που παρατηρήθηκαν την καλοκαιρινή περίοδο έδωσε ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), υποστηρίζοντας ότι οι βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ήταν λιγότερες σε σχέση με το 2012 και η διάρκεια των διακοπών ρεύματος κινήθηκε κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Απαντήσεις για τις διακοπές ηλεκτροδότησης που παρατηρήθηκαν την καλοκαιρινή περίοδο έδωσε ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), υποστηρίζοντας ότι οι βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ήταν λιγότερες σε σχέση με το 2012 και η διάρκεια των διακοπών ρεύματος κινήθηκε κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ.

  Όπως αναφέρει ο Διαχειριστής, «η μελέτη και κατασκευή των εγκαταστάσεων του Δικτύου Διανομής και ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών που εγκαθίστανται σε αυτό βασίζονται σε αυστηρούς κανονισμούς και προδιαγραφές, παρόμοιες με εκείνες που ισχύουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ΗΠΑ, εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό αξιοπιστίας».

  «Επιπρόσθετα, το Δίκτυο Διανομής επιθεωρείται και συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα από τους Κανονισμούς και τη διεθνή πρακτική» συμπληρώνει η ανακοίνωση.

  Ωστόσο, ο ΔΕΔΔΗΕ πρόσθεσε πως «είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να αποκλείσει κανείς, ακόμη και στις πιο τέλεια μελετημένες, κατασκευασμένες και συντηρούμενες εγκαταστάσεις, την εμφάνιση βλαβών, που μπορεί να οφείλονται σε αιτίες που έγκεινται πέραν της σφαίρας ευθύνης της εταιρείας (π.χ. αστοχία υλικού, γεγονότα ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, επεμβάσεις τρίτων στο Δίκτυο κ.λπ.)».

  Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, η μέση συχνότητα εκδήλωσης βλαβών (βλάβες ανά πελάτη και έτος) και ο μέσος χρόνος διακοπής της τροφοδότησης εξαιτίας βλαβών (λεπτά διακοπής ανά πελάτη και έτος) στην Ελλάδα βρίσκονται κοντά στον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει από την πλέον πρόσφατη Έκθεση του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ενέργειας (Council of European Energy Regulators), του Ιουλίου 2018, αναφορικά με τη συνέχεια τροφοδότησης της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

  Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εξαιρούμενες διακοπές τροφοδότησης, δηλαδή όσες δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής κι όσες σχετίζονται με ακραίες (δυσμενείς) καιρικές συνθήκες.

  Ο Διαχειριστής σημειώνει επιπλέον ότι από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία Ποιότητας Υπηρεσιών, που αποστέλλονται σε ετήσια βάση από τον ΔΕΔΔΗΕ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), προκύπτει ότι ο μέσος χρόνος διακοπής της τροφοδότησης εξαιτίας βλαβών (λεπτά διακοπής ανά πελάτη και έτος) του 2017 είναι μειωμένος έναντι του 2012 κατά περίπου 4% και ότι το πλήθος των βλαβών του Δικτύου Διανομής, πανελλαδικά, του 2017 είναι μειωμένο έναντι του 2012 κατά περίπου 14%.

  Τέλος, ως προς τις δαπάνες συντήρησης του Δικτύου, «θα πρέπει να τονισθεί ότι αυτές διατηρούνται σε σταθερά επίπεδα και προσεγγίζουν το 30% των ετήσιων λειτουργικών δαπανών του ΔΕΔΔΗΕ την τελευταία 5ετία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

   

  Κοινωνία