• Αναζήτηση
 • ΣτΕ: Απορρίφθηκε η προσφυγή Φιλοθέης – Ψυχικού για τις αντικειμενικές αξίες

  Έχασαν τη δικαστική μάχη στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, καθώς και 41 κάτοικοι της περιοχής, που είχαν προσφύγει για τις νέες (2017) αντικειμενικές αξίες των ακινήτων του εν λόγω δήμου.

  Έχασαν τη δικαστική μάχη στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, καθώς και 41 κάτοικοι της περιοχής, που είχαν προσφύγει για τις νέες (2017) αντικειμενικές αξίες των ακινήτων του εν λόγω δήμου.

  Το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη – Ειρήνη Σαρπ και εισηγητή τον πάρεδρο Ιωάννη Δημητρακόπουλο, εξέδωσε 4 αποφάσεις (1250-1253/2018) με τις οποίες απερρίφθησαν όλες οι αιτήσεις ακύρωσης που είχαν υποβληθεί.

  Το ΣτΕ έκρινε ότι οι προσφεύγοντες δεν απέδειξαν, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, το έννομο συμφέρον τους και ότι ο δήμος δεν μπορεί – επικαλούμενος απλά τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων – να κατοχυρώνει το έννομο συμφέρον του για τις αντικειμενικές αξίες, καθώς αυτό το ζήτημα δεν είναι τοπικού ενδιαφέροντος, αλλά κρατικής φορολογίας.

  Ειδικότερα, οι προσφεύγοντες ζητούσαν να ακυρωθεί οι από 31.10.2017 αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομικών για τον ανακαθορισμό των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων ακινήτων στην περιοχή τού δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (τα ακίνητα κάθε ζώνης του εν λόγω δήμου έχουν διαφορετική αντικειμενική αξία).

  Εξάλλου, τόσο ο δήμος όσο και οι προσφεύγοντες κάτοικοι προσκόμισαν στο δικαστήριο εκπρόθεσμα τα απαραίτητα στοιχεία.

  Κοινωνία