Κατά την καθιερωμένη εκκλησιαστική τάξη και παράδοση τελέστηκε χθες, στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου της Πριγκήπου, η ενθρόνιση του προσφάτως εκλεγέντος Μητροπολίτη Γέροντος Πριγκηποννήσων Δημητρίου.

Στην τελετή ενθρονίσεως παρέστησαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, Ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, κληρικοί και Άρχοντες Οφφικίαλοι, ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του ελληνικού υπουργείου Παιδείας, Γεώργιος Καλαντζής, ο πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη, ο δήμαρχος της Πριγκήπου και εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών, καθώς και πιστοί.

Στην ομιλία του o Οικουμενικός Πατριάρχης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι η διακονία του Θεού και του ανθρώπου στην Εκκλησία είναι η πεμπτουσία της ιεροσύνης. «Ο κληρικός δεν ανήκει εις τον εαυτόν του, αλλά εις τον Χριστόν και τον πλησίον, γεγονός το οποίον απαιτεί από αυτόν κατάθεσιν ψυχής, αυθυπέρβασιν, αυτοπροσφοράν, ταπεινοφροσύνην και αγάπην. Το Είναι μας αποτελεί δώρον της χάριτος του Θεού, το οποίον οφείλομεν, εν αγάπη, να προσφέρωμεν, εις τον συνάνθρωπον» τόνισε.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απηύθυνε τρεις αδελφικές παραινέσεις προς τον Σεβασμιότατο: «Πρώτον, να έχης εις την ποιμαντορίαν σου πάντοτε συνόμιλον την ταπεινοφροσύνην. Μιμήσου την ταπείνωσιν και την αγάπην του αειμνήστου Γέροντός σου, του προκατόχου ημών Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου, η ψυχή του οποίου συναγάλλεται σήμερον, ομού μετά των πνευμάτων των μακαριστών γονέων σου Κωνσταντίνου και Ζωής. Δεύτερον, να εμπνέεσαι εις την διακονίαν σου από το Πνεύμα της Χάλκης, της κοινής Τροφού ημών Σχολής, την οποίαν θα έχης πλέον την ευκαιρίαν να ατενίζης και να επισκέπτεσαι συχνότερον, ενθυμούμενος τα τέσσαρα ωραία έτη τού εκεί βίου σου, κατά τα οποία εσφυρηλατήθη η ιερατική σου κλίσις. Το Πνεύμα της Χάλκης είναι βαθέως ορθόδοξον και εκκλησιοτραφές, είναι πνεύμα πιστότητος εις την παράδοσιν και εμπιστοσύνης εις την δύναμιν του διαλόγου, είναι το φιλόθεον και φιλάνθρωπον πνεύμα και ήθος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τρίτον, να δεθής με την επαρχίαν σου, η οποία έχει τετιμημένην ιστορίαν, φέρει ανεξίτηλον την ρωμαίικην σφραγίδα, έχει πολλά αξιόλογα μνημεία και προσκυνήματα και άλλα ιστορικά κτίρια του Γένους. Σε αναμένει ο ευλαβής λαός των Πριγκηποννήσων. Να τους αγκαλιάσης όλους, να αναγνωρίσουν εις το πρόσωπόν σου τον στοργικόν και πατρικόν ποιμένα. Το μικρόν ποίμνιον είναι ευκαιρία προσωπικής γνωριμίας με τον καθένα. Κάθε ψυχή αξίζει όσον ο κόσμος όλος. Και κάθε ναός ή ναΐσκος, εις τον οποίον τελείται η Θεία Ευχαριστία, ακούεται το Χριστός Ανέστη και το Κύριε ελέησον, είναι τόσο μεγάλος και φωτεινός όσο η Αγια-Σοφιά».

Στην ομιλία του ο Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος αναφέρθηκε στο έργο και την προσφορά του άμεσου προκατόχου του, μακαριστού Μητροπολίτου Ιακώβου, ενώ μνημόνευσε και όλους τους προκατόχους του, καθώς και το όνομα του γέροντός του, αοιδίμου Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προσφορά του Ιερού Κλήρου αλλά και στους Προέδρους και τα μέλη των εκκλησιαστικών επιτροπών, της φιλανθρώπου Διακονίας της Αγάπης και στους διδάσκοντες στην Αστική Σχολή της Πριγκήπου, που πάντοτε συμπαρίστανται στο έργο της τοπικής Εκκλησίας.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ιστορία της Ι. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, η οποία αποσπάστηκε το 1924 από την Ι. Μητρόπολη Χαλκηδόνος, και στη συνολική στήριξη που αυτή πάντοτε προσέφερε στο Θρόνο.

Ο νέος Ποιμενάρχης των Πριγκηποννήσων εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη «διά την υψηλήν τιμήν που μου επεφύλαξε διά της προκρίσεώς μου εις ταύτην την Ιεράν Μητρόπολιν, και μάλιστα με την μείζονα και σπανίαν εκκλησιαστικήν τιμήν της γεροντικής περιωπής εν τω προσώπω μου».