Ποινική δίωξη για απιστία στην υπηρεσία και ψευδή βεβαίωση άσκησε η Εισαγγελία Διαφθοράς, σε βάρος τριών μελών παρελθούσας διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.), για το γεγονός ότι από το 2008 ως το 2013 δεν διεκδίκησαν οφειλές περίπου 100 ιδιωτών προς το Κέντρο, με αποτέλεσμα αυτές να παραγραφούν, προκαλώντας ζημία στο ελληνικό Δημόσιο.

Να σημειωθεί ότι το ΕΚΑΠΤΥ εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από το υπουργείο Υγείας, ανήκοντας κατά 88% στον Ε.Ο.Φ και κατά 12% στο υπουργείο Οικονομικών και ειναι αρμόδιο για την πιστοποίηση της καταλληλότητας ιατρικών μηχανημάτων που τοποθετούνται και λειτουργούν σε διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία.
Σύμφωνα με τη δίωξη, οι πάλαι ποτέ ιθύνοντες είτε δεν πιστοποιούσαν τα μηχανήματα κατά την προβλεπόμενη διαδικασία (χωρίς να προκύπτει πάντως ότι τα μηχανήματα ήταν ακατάλληλα), είτε αδιαφορούσαν για την είσπραξη των οφειλών, μεταθέτοντας τες στις καλένδες.
Η υπόθεση ως προς το σκέλος της απιστίας εμφανίζεται να ακουμπά και τον κυβερνητικό μηχανισμό, καθώς το ένα από τα τρία εμπλεκόμενα υψηλόβαθμα στελέχη του Κέντρου φέρεται να έχει αναλώσει παρανόμως πόρους από χρηματοδοτούμενα – από το υπουργείο Εξωτερικών – προγράμματα στήριξης υποδομών στον Λίβανο και την Αλβανία.
Πρόκειται για ποσά συνολικού ύψους 800.000 ευρώ – 1 εκατομμυρίου ευρώ, που διατέθηκαν το 2010, ως επί το πλείστον για εκτέλεση έργων σε υγειονομικές μονάδες στις συγκεκριμένες χώρες, και πάντως για άλλους υπηρεσιακούς σκοπούς από τους προβλεπόμενους. Ακόμη και για να κλείσουν τρύπες, από τις οφειλές των ιδιωτών, αλλά και για λειτουργικές δαπάνες του Κέντρου.
Παρά το γεγονός ότι η δίωξη είναι σε εξέλιξη, εντούτοις παραμενει άγνωστο με ποιές προυποθέσεις και όρους δόθηκαν τα ποσά αυτά από το υπουργείο Εξωτερικών.
Το νήμα της υπόθεσης αρχίζει να ξετυλίγεται μετά τη μήνυση που κατέθεσε το 2017 η νέα διοίκηση του Κέντρου.