• Αναζήτηση
 • ΣτΕ: Αντισυνταγματική η αποκλειστική εκτέλεση από ΟΑΣΘ των αστικών συγκοινωνιών

  Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το αποκλειστικό προνόμιο που είχε δοθεί στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης», ΟΑΣΘ, ως προς την εκτέλεση του αστικού συγκοινωνιακού έργου της κοινής ωφέλειας στη συμπρωτεύουσα, απορρίπτοντας παράλληλα τις αιτήσεις 399 πρώην μετόχων του Οργανισμού με τις οποίες οι τελευταίοι εναντιώνονταν ουσιαστικά στην κρατικοποίησή του.

  Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το αποκλειστικό προνόμιο που είχε δοθεί στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης», ΟΑΣΘ, ως προς την εκτέλεση του αστικού συγκοινωνιακού έργου της κοινής ωφέλειας  στη συμπρωτεύουσα, απορρίπτοντας παράλληλα τις αιτήσεις 399 πρώην  μετόχων του Οργανισμού με τις οποίες οι τελευταίοι εναντιώνονταν ουσιαστικά στην κρατικοποίησή του.

  Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητές τους συμβούλους Επικρατείας Μιχάλη Πικραμένο και Ηλία Μάζο, δημοσίευσαν τέσσερις αποφάσεις, με τις οποίες απορρίπτουν  όλες τις αιτήσεις των τέως μετόχων, ενώ ως προς το σκέλος εκείνο που αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης κατά την εκτέλεση του μεταβατικού συγκοινωνιακού έργου,  με άξονα αποκλειστικά την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του ΟΑΣΘ, κρίνουν ότι αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.
  Οι ανώτατοι δικαστές εκτιμούν ότι η ανάθεση εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου κοινής ωφελείας της Θεσσαλονίκης ως αποκλειστικού προνομίου του ΟΑΣΘ, «δεν ήταν αποτέλεσμα της συνταγματικά κατοχυρωμένης, ως ατομικού δικαιώματος, οικονομικής ελευθερίας και ιδιωτικής οικονομικής ελευθερίας από επιχειρήσεις που μπορούσαν να ιδρυθούν ελεύθερα με οποιαδήποτε νομική μορφή προς ενάσκηση του έργου αυτού ως επιχειρηματική δραστηριότητα».
  Ως εκ τούτου, ορθώς ο νομοθέτης μετέβαλε τις αντιλήψεις του «προς το καλλίτερο, για το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου για τον τρόπο εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ήταν αντικείμενο δημόσιας υπηρεσίας», αναθέτοντας την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου της Θεσσαλονίκης σε κρατικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, τις Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης (ΑΣΥΘ).
  Η  Ολομέλεια του  Ανωτάτου  Ακυρωτικού Δικαστηρίου εστιάζει και στην εισηγητική έκθεση του νόμου 4482/2017, στο σημείο εκείνο όπου αναφέρεται ότι «αδυνατεί ο ΟΑΣΘ να παράσχει προσηκόντως το μεταφορικό έργο που του ανατέθηκε, λόγω φαινομένων κακής διαχείρισης και άρνησης της διοίκησης και των μετόχων να εφαρμόσουν το κοινοτικό και εθνικό πλαίσιο  προμηθειών».
  Το ιστορικό της υπόθεσης
        
  Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει 399 μέτοχοι του Οργανισμού, μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος του Χρήστος Στεφανίδης καθώς και άλλα τρία μέλη του παλαιού Διοικητικού Συμβουλίου, αντιτιθέμενοι – με επιχειρήματα περί αντισυνταγματικότητας και μη νομιμότητας – στο «νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης».       
  Συγκεκριμένα, ζητούσαν να ακυρωθεί το σύνολο των αποφάσεων και διοικητικών πράξεων με τις οποίες αφαιρέθηκε το αποκλειστικό προνόμιο της εκτέλεσης του αστικού συγκοινωνιακού έργου από τον ΟΑΣΘ · διαλύθηκε, κρατικοποιήθηκε, τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης εν λειτουργία. Οι προσφεύγοντες στρέφονταν κατά των υπουργείων Υποδομών, Οικονομικών και Μεταφορών.
  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk