Πολύ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για την απόκτηση της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος που βρίσκεται υπό πώληση από τον Ειδικό Εκκαθαριστή της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου, καθώς 13 επενδυτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτησή της στην πρώτη φάση του σχετικού διαγωνισμού.

Προς πώληση βρίσκονται όλες οι θυγατρικές της πρώην Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου που τέθηκε προς ειδική εκκαθάριση το 2013, μετά το κούρεμα των καταθέσεων στην Κύπρο.

Πρόκειται για την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος, την CPB Asset Management ΑΕΔΑΚ και τη Laiki Factors & Forfeiters.

Όπως ανακοίνωσε η Ernst & Young που τρέχει το διαγωνισμό πώλησής τους, κατόπιν της αξιολόγησης των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος από πιθανούς επενδυτές, στην παρούσα φάση της διαδικασίας, υπάρχουν 13 επενδυτές, οι οποίοι επιλέχθηκαν για τη φάση υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών.

Οι προαναφερόμενοι επενδυτές προέρχονται κυρίως από τον διεθνή χώρο και ανάμεσα στους ενδιαφερομένους υπάρχει καλή αναλογία μεταξύ εταιρειών επενδύσεων (funds), τραπεζικών ιδρυμάτων και ομίλων επιχειρήσεων (conglomerates).

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των ενδιαφερομένων περιλαμβάνονται ο όμιλος Βαρδινογιάννη, η κινεζική Fosun που είναι μεταξύ των υποψηφίων και για την αγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής και το fund Toska.

Το υψηλό ενδιαφέρον για την Επενδυτική Τράπεζα ήταν αναμενόμενο, καθώς διαθέτει πλήρη τραπεζική άδεια και μπορεί να αποτελέσει όχημα εισόδου στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, σε μία περίοδο που η έκδοση νέων αδειών έχει ανασταλεί από την ΕΚΤ.

Η τράπεζα διαθέτει υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, χαμηλούς δείκτες καθυστερήσεων, μικρό δίκτυο καταστημάτων και ιδιαίτερα καταρτισμένο προσωπικό, με ειδίκευση στην επενδυτική τραπεζική.

Τραπεζικοί κύκλοι εκτιμούν ότι ο νέος ιδιοκτήτης της τράπεζας θα επιχειρήσει να τη μετατρέψει σε ένα ευέλικτο σχήμα με περιορισμένο αριθμό καταστημάτων που θα δραστηριοποιηθεί σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών, δίνοντας έμφαση στην προώθηση των εργασιών του μέσω ηλεκτρονικών καναλιών, με γνώμονα την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών του..