Υποδομές, τουρισμός και γεωργία μοχλοί ανάπτυξης της Κρήτης

Στον συνδυασμό μεγάλων έργων υποδομής – αεροδρόμιο στο Καστέλι και οδικοί άξονες – και στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού της προϊόντος μπορεί να στηριχθεί η ταχεία ανάπτυξη της Κρήτης.

Στον συνδυασμό μεγάλων έργων υποδομής – αεροδρόμιο στο Καστέλι και οδικοί άξονες – και στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού της προϊόντος μπορεί να στηριχθεί η ταχεία ανάπτυξη της Κρήτης.
Αυτό προκύπτει στα στοιχεία της παγκρήτιας δημοσκόπησης με θέμα την ανάπτυξη που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του Γιώργου I. Ματαλλιωτάκη, διδάκτορα στην Ανάλυση Δεδομένων, και του Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη, καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Audencia Business School.
Οι πολίτες δεν είναι ουδέτεροι απέναντι στο ζήτημα της ανάπτυξης, διατυπώνουν ξεκάθαρα την άποψή τους, αλλά και η οπτική τους έχει πρωτεύοντα ρόλο για την υλοποίησή της.
Στην ερώτηση για τους σημαντικότερους τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση για την ανάπτυξη, οι πολίτες φαίνεται να εστιάζουν κυρίως στην αύξηση του τουρισμού και στην ταυτόχρονη βελτίωση των υποδομών (40,2%), αλλά και στον πρωτογενή τομέα (32,7%). Ακολουθούν οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (11,1%), η ανάπτυξη και ανάδειξη πολιτισμικών και παραδοσιακών στοιχείων (7,7%) και η ανάπτυξη της μεταποίησης-βιοτεχνίας (5%).
Μόλις το 2,7% των ερωτηθέντων πρότεινε το εμπόριο, τις ασφαλιστικές, τις ιατρικές και τραπεζικές υπηρεσίες.

Ξεκάθαρη θέση διατυπώνεται από την κοινή γνώμη στο θέμα των δυνατοτήτων του κράτους, αφού σε ποσοστό 62,1% δηλώνουν ότι το κράτος μπορεί να επιτύχει την ανάπτυξη και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Στην ερώτηση αυτή αντίθετη γνώμη διατύπωσε ένα ποσοστό ύψους 37,4%.

Οπως χαρακτηριστικά σημειώνεται από την ανάλυση των δεδομένων η γνώμη των πολιτών για το μέγεθος των επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτυχθούν στην Κρήτη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε ποσοστό 39,6% δηλώνουν ότι προτιμούν να αναπτυχθούν επιχειρήσεις οι οποίες να απασχολούν ως 50 άτομα. Το 28,1% του δείγματος επιθυμεί να δημιουργηθούν μεγάλες επιχειρήσεις και να απασχολούν περισσότερα από 250 άτομα η καθεμία. Μεσαίες επιχειρήσεις μέχρι 250 εργαζομένων προτιμά το 23,8% του δείγματος, ενώ το 7,8% θα ήθελε οι νέες επιχειρήσεις να είναι πολύ μικρές και να απασχολούν ως 10 άτομα η καθεμία.

«Ναι» στο αεροδρόμιο στο Καστέλι Πεδιάδος

Χαρακτηριστική όμως είναι και η άποψη των Κρητικών οι οποίοι τάσσονται υπέρ του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Πεδιάδος στον Νομό Ηρακλείου και διατυπώνουν τη γνώμη τους για τις επιπτώσεις του στον τουρισμό της Κρήτης, στην ανάπτυξη των δήμων της ευρύτερης περιοχής, στις επιχειρήσεις, στο φυσικό περιβάλλον και στα έργα υποδομής της ευρύτερης περιοχής (δρόμους κ.λπ.).
Σε ποσοστό 81,3% οι Κρητικοί πιστεύουν ότι το νέο αεροδρόμιο θα έχει θετικές επιπτώσεις για τον τουρισμό του νησιού. Σε ποσοστό 84,2% πιστεύουν ότι θα ευνοηθεί η ανάπτυξη των δήμων της ευρύτερης περιοχής, ενώ ταυτόχρονα το 83,8% βλέπει θετικά το νέο αεροδρόμιο και για τις επιχειρήσεις.
Το 84,9% των πολιτών θεωρεί επίσης ότι θα λειτουργήσει θετικά στην ανάπτυξη των έργων υποδομής. Αξιοσημείωτο είναι ότι μονάχα για τα θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής οι πολίτες εκφράζουν την ανησυχία τους σε σημαντικά μεγάλα ποσοστά, όπου ένας στους δύο (50,7%) πιστεύει ότι θα προκαλέσει αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις η κατασκευή του νέου αεροδρομίου του Καστελίου.
Στην έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης για την ανάπτυξη του νησιού οι πολίτες ερωτήθηκαν αν είναι εφικτή μέσα στα επόμενα χρόνια η κατασκευή του νέου, σύγχρονου και ασφαλούς Βορείου Οδικού Αξονα (ΒΟΑΚ) από την Πολιτεία χωρίς διόδια ή θα πρέπει οι πολίτες να πληρώνουν διόδια ώστε να εξασφαλίσουμε τη γρήγορη και αποτελεσματική κατασκευή του.
Στην περίπτωση αυτή οι Κρητικοί τοποθετούνται με μεγάλη πλειοψηφία (68,2%) κατά των διοδίων και δηλώνουν ότι είναι δυνατό να κατασκευαστεί ο ΒΟΑΚ χωρίς διόδια. Να μπουν διόδια γιατί αλλιώς δεν πιστεύουν ότι θα γίνει μέσα στα επόμενα χρόνια δηλώνει το 9,7%, ενώ υπέρ των διοδίων τάχθηκε και το 19,7% γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα κατασκευαστεί γρηγορότερα και καλύτερα ο ΒΟΑΚ.
Για την ανάπτυξη της νότιας πλευράς της Κρήτης με την κατασκευή νοτίου οδικού άξονα, όπου κάποιες περιοχές θα αναπτυχθούν σημαντικά, ενώ άλλες θα κρατήσουν τον χαρακτήρα τους, η συντριπτική πλειονότητα των Κρητικών (81,8%) εξέφρασε θετική γνώμη, ενώ το 15,4% του δείγματος τάχθηκε κατά μιας τέτοιας προοπτικής. Η έρευνα επεκτάθηκε και στο θέμα του δεκαετούς προγραμματισμού του τουριστικού προϊόντος και του αριθμού των τουριστών στο νησί, όπου και ζητήθηκε από τους πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους. Στην ερώτηση αυτή οι πολίτες διατύπωσαν την άποψη (32%) ότι επιθυμούν τον διπλασιασμό των τουριστών στην Κρήτη για την επόμενη δεκαετία. Αξιοσημείωτο είναι ότι εξίσου μια μεγάλη μερίδα πολιτών (30,4%) υποστήριξε πως είναι απαραίτητη η αύξηση των τουριστών στην Κρήτη κατά 50% τα επόμενα 10 χρόνια.
Εντυπωσιακό στοιχείο όμως είναι ότι ένας στους τέσσερις πολίτες επιθυμεί να αυξηθεί ο τουρισμός παραπάνω από το διπλάσιο τα επόμενα χρόνια.
Σε ερώτηση σχετικά με τις τουριστικές υποδομές στην Κρήτη το 44,5% διατύπωσε την άποψη ότι αυτές επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των επισκεπτών του νησιού. Ποσοστό 12,8% δήλωσε ότι πρέπει να κατασκευάσουμε καινούργια ξενοδοχεία στην Κρήτη ώστε να ενισχύσουμε το τουριστικό προϊόν, δύο στους δέκα πολίτες υποστηρίζουν ότι θα ήταν καλύτερο να έχουμε πολλά μικρά ξενοδοχεία στο νησί, ενώ αντίθετη άποψη φαίνεται να έχει το 18,7% των ερωτηθέντων, οι οποίοι επιθυμούν μεγάλα ξενοδοχεία στο νησί. Τέλος ένα μικρό ποσοστό μόλις 3,5% δήλωσε ότι πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των ξενοδοχείων και των κλινών στην Κρήτη. Σε σχετική ερώτηση για την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να αναπτυχθεί ο αγροτικός τομέας, το 43,7% των πολιτών δήλωσε ότι η ανάπτυξη νέων καλλιεργειών είναι η κατάλληλη οδός για να προχωρήσουν οι παραγωγοί μας. Στην αύξηση των πωλήσεων στην ξένη αγορά πιστεύουν ότι πρέπει να στραφούν οι έλληνες παραγωγοί σε ποσοστό 29,2%, στην ελληνική αγορά το 10%, ενώ το 16,7% των ερωτηθέντων επιθυμεί την αύξηση της αγροτικής παραγωγής.

HeliosPlus

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk