Προκηρύσσονται οι πρώτες υποτροφίες €8,5 εκατ. στον χώρο της έρευνας

Την 1η Νοεμβρίου προκηρύσσονται οι πρώτες υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) που συγκροτείται με το νομοσχέδιο του αναπληρωτή υπουργού έρευνας κ. Κώστα Φωτάκη το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί αύριο, Τρίτη, από την Ολομέλεια της Βουλής.

Την 1η Νοεμβρίου προκηρύσσονται οι πρώτες υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) που συγκροτείται με το νομοσχέδιο του αναπληρωτή υπουργού έρευνας κ. Κώστα Φωτάκη το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί αύριο, Τρίτη, από την Ολομέλεια της Βουλής.
Η διαδικασία ξεκινά την 1η Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την 30ή του μήνα, ενώ η διαχείριση της προκήρυξης θα γίνει από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Στόχος των παραπάνω είναι η διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα, ενώ το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες.
Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο:
* Το πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη δράση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και αποσκοπεί στη χρηματοδότηση υποψηφίων διδακτόρων για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή/και σε Ερευνητικά Κέντρα συνεργαζόμενα με ΑΕΙ στην Ελλάδα.
Αίτηση για χρηματοδότηση μπορεί να υποβάλουν και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι εκπονούν ήδη τη διδακτορική διατριβή τους σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με την προϋπόθεση στην τελευταία περίπτωση να έχουν γίνει δεκτοί από ελληνικό ΑΕΙ για να την ολοκληρώσουν στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.
Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι έως τρία έτη.
Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα 8.500.000 ευρώ και χρηματοδοτείται σύμφωνα με την υπογραφείσα δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Δεύτερη προκήρυξη στα μέσα του 2017
Πέραν της παρούσας προκήρυξης που προγραμματίζεται να δημοσιευτεί την 1η Νοεμβρίου 2016, μια δεύτερη προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες αναμένεται να δημοσιευτεί έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017.
* Η αίτηση υποβάλλεται από υποψήφιους διδάκτορες με τις εξής προϋποθέσεις:
– Να έχει εγκριθεί η εγγραφή τους ως υποψηφίων διδακτόρων από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του Τμήματος (υποβάλλεται σχετική βεβαίωση κατά την αίτηση).
– Να μην έχουν παρέλθει περισσότεροι από 24 μήνες από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων.
– Να μην έχουν παρέλθει περισσότερα από επτά έτη από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος περισσότερων του ενός τίτλου σπουδών, λαμβάνεται υπόψη ο τίτλος που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συνάφεια με το θέμα της διδακτορικής διατριβής.
– Να μην είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
– Να μη χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
– Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων.
Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της καταβολής της υποτροφίας, οι συνολικές αμοιβές του υποψήφιου διδάκτορα από κάθε είδους απασχόληση (μισθωτή εργασία ή ελεύθερο επάγγελμα) συμπεριλαμβανομένου του ποσού της υποτροφίας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 15.000 ευρώ ανά έτος.
* Οι αιτήσεις θα κατατάσσονται κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την πρόταση σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές:
Α. Φυσικές Επιστήμες
Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες
Γ. Επιστήμες Ζωής
Δ. Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
* Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του υποψήφιου διδάκτορα ανέρχεται σε 900€. Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι έως τρία έτη.
Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό της υποτροφίας είναι αφορολόγητο. Υπόκειται σε παρακράτηση 3,6% (χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
* Η υποβολή γίνεται από τον υποψήφιο διδάκτορα ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας www.gsrt.gr.
Κριτήρια αξιολόγησης του κάθε υποψηφίου θα είναι οι ακαδημαϊκές επιδόσεις (10-50), ο βαθμός πτυχίου του υποψήφιου διδάκτορα (10-30 μονάδες, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών βαθμολογείται με 20 μονάδες, ενώ θα συνεκτιμάται η συνοδευτική επιστολή ενδιαφέροντος, το βιογραφικό, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και παρουσιάσεις σε συνέδρια, συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία που τεκμηριώνουν το επιστημονικό υπόβαθρο του υποψηφίου. Μέγιστη συνολική βαθμολογία αίτησης θα είναι 100 μονάδες (ελάχιστη συνολική βαθμολογία: 60 μονάδες (60% της μέγιστης συνολικής βαθμολογίας της αίτησης).
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk