Πώς θα υπολογίζονται οι συντάξεις

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, οι αναλογιστικές μελέτες σε όλα τα Ταμεία, τα νέα μέτρα που τοποθετούνται στις αρχές του φθινοπώρου,

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, οι αναλογιστικές μελέτες σε όλα τα Ταμεία, τα νέα μέτρα που τοποθετούνται στις αρχές του φθινοπώρου, αλλά και η υλοποίηση του νέου συστήματος υπολογισμού των συντάξεων κύριας ασφάλισης από τον Ιανουάριο του 2015 αποτελούν τις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης για τη χρονική περίοδο αμέσως μετά τις ευρωεκλογές.

Οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση περιλαμβάνουν ενοποιήσεις Ταμείων, ενιαίους κανόνες και όρους ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους, περικοπές συνταξιοδοτικών παροχών (κύριες και επικουρικές), περικοπή εσόδων από το ασφαλιστικό σύστημα με την κατάργηση των κοινωνικών πόρων (φόροι υπέρ τρίτων). Καθιέρωση της ρήτρας «μηδενικού ελλείμματος» και περικοπή των παροχών, όπου υπάρχουν ελλείμματα.
Το άθροισμα
Ωστόσο, πέραν των νέων μέτρων που σχεδιάζονται, το υπουργείο Εργασίας βρίσκεται σε «υπερένταση» προκειμένου να προετοιμάσει τις υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων για την εφαρμογή των μέτρων που ήδη έχουν ψηφισθεί και πρόκειται να εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα.
Ενα από αυτά – και ίσως το πιο σημαντικό – είναι η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων από 1ης Ιανουαρίου 2015 στον δημόσιο τομέα, αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με τον νόμο Λοβέρδου – Κουτρουμάνη (νόμος 3863/2010) από το 2015 αλλάζει άρδην ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, η οποία τελικώς θα προκύπτει από το άθροισμα της «βασικής σύνταξης» (που θα είναι στα 360 ευρώ) και της αναλογικής σύνταξης (ανάλογα με τα έτη ασφάλισης). Εξ αυτού του λόγου, το ποσοστό αναπλήρωσης σταδιακά θα διαμορφωθεί στο 65% για όλους τους ασφαλισμένους.
Το νέο νομοθετικό καθεστώς προβλέπει την πλήρη αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων από την 1.1.2015, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα. Σύμφωνα με αυτό, η κύρια σύνταξη αποτελεί το άθροισμα της βασικής σύνταξης (360 ευρώ) – την οποία εγγυάται ο κρατικός προϋπολογισμός – και της αναλογικής σύνταξης η οποία δίδεται από το ασφαλιστικό ταμείο και αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης και στις αποδοχές του ασφαλισμένου (ύψος εισφορών). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ετών ασφάλισης του ασφαλισμένου και όχι τα πέντε καλύτερα έτη (της τελευταίας δεκαετίας), όπως συμβαίνει σήμερα στο ΙΚΑ.
Ο νέος τρόπος υπολογισμού θα ισχύσει για το ασφαλιστικό διάστημα από το 2011 και εντεύθεν, ενώ το διάστημα που διανύθηκε πριν θα υπολογίζεται με τον παλιό τρόπο.
Ας δούμε όμως μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα που επεξεργάστηκαν οι υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας.
1. Εστω ένας ασφαλισμένος με συνολικό χρόνο ασφάλισης 35 έτη, 20 έτη ως τις 31/12/2010 και από την 1/1/2011 και μετά 15 έτη. Αυτός θα συνταξιοδοτηθεί μετά την 1/1/2015. Οι συντάξιμες αποδοχές του ασφαλισμένου θεωρούμε ότι ανέρχονται σε 1.000 ευρώ.
Το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισής του ως 31/12/2010, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά και τις συντάξιμες αποδοχές ή ασφαλιστικές κατηγορίες ή τα οριζόμενα κατά έτος ποσά συντάξεων, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης και όπως προβλέπονται για κάθε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από γενικές ή καταστατικές διατάξεις που εξακολουθούν να ισχύουν, ισούται με (20/35) x 700 = 400 ευρώ.
Το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισής του από 1/1/2011 ως την ημερομηνία συνταξιοδότησής του θα είναι το άθροισμα της βασικής σύνταξης και του αναλογικού ποσού (αναλογικής σύνταξης).
Η βασική σύνταξη για τον παραπάνω ασφαλισμένο ανέρχεται σε (15/35) x 360 = 154,29 ευρώ (σε τιμές 2010).
Το αναλογικό ποσό υπολογίζεται για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης, με βάση ποσοστά επί των προβλεπόμενων συντάξιμων αποδοχών ή ασφαλιστικών κατηγοριών, τα οποία καθορίζονται όπως φαίνεται στο διπλανό γράφημα.
Το αναλογικό ποσό ισούται με 15 x 1,31% x 1.000,00 ευρώ = 196,50 ευρώ.
Η συνολική μηνιαία σύνταξη ισούται με 400,00 + 154,29 + 196,50 = 750,79 ευρώ (τιμές 2010).

2.
Εστω ένας δεύτερος ασφαλισμένος με συνολικό χρόνο ασφάλισης 30 έτη, 20 έτη ως τις 31/12/2010 και από την 1/1/2011 και μετά 10 έτη. Οι συντάξιμες αποδοχές του ασφαλισμένου θεωρούμε ότι ανέρχονται σε 800,00 ευρώ.
Το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισής του ως 31/12/2010 ισούται με (20/30) x 560 = 373,33 ευρώ.
Για το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισής του από 1/1/2011 ως την ημερομηνία συνταξιοδότησής του, η βασική σύνταξη για τον παραπάνω ασφαλισμένο ανέρχεται σε (10/30) x 360 120 ευρώ (σε τιμές 2010) και το αναλογικό ποσό, με συντελεστή αναπλήρωσης για 30 έτη ή 900 ημέρες ασφάλισης συνολικά, 10 έτη x 1,14% x 800 = 91,20 ευρώ. Η συνολική μηνιαία σύνταξη του δευτέρου παραδείγματος ανέρχεται σε 373,33 + 120 + 91,20 = 584,53 ευρώ (σε τιμές 2010).


Επιτροπή για την προετοιμασία των Ταμείων
Θα μελετήσει και θα προτείνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προσαρμογής των υπηρεσιών στο νέο καθεστώς

Για την προετοιμασία των ασφαλιστικών ταμείων ώστε να μεταβούν ομαλά στον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, ο υπουργός Εργασίας Ι. Βρούτσης συνέστησε ομάδα εργασίας στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων η οποία θα μελετήσει και θα προτείνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προσαρμογής των υπηρεσιών στο νέο καθεστώς.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο γενικός γραμματέας Π. Κοκκόρης και μέλη της οι Ρ. Σπυρόπουλος (διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), Γεωργία Κωτίδου (διοικήτρια του ΟΑΕΕ), Ξ. Βεργίνης (διοικητής του ΟΓΑ), Αντ. Σελλιανάκης (πρόεδρος του ΕΤΑΑ), Αν. Παπανικολάου (διοικητής του ΕΤΕΑ), Παναγιώτα Αντωνοπούλου (πρόεδρος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), Ευφροσύνη Κουσκουνά (πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής), Αρτεμις Αναγνώστου – Δεδούλη (προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης), Χαρίκλεια Γδοντάκη (προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), Χρ. Λιαπάκης (προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ), Αντ. Μπομπολάκης (προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλισης του ΟΓΑ), Χρ. Χάλαρης (διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ) και Σταματία Σπανοπούλου (ειδικό επιστημονικό προσωπικό του υπουργείου Εργασίας).
Εργο της ομάδας εργασίας είναι η διερεύνηση και ο εντοπισμός προβλημάτων καθώς και η εισήγηση προτάσεων για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ομαλή μετάβαση στις ρυθμίσεις του ν. 3863/2010.
Πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός Εργασίας συγκρότησε και άλλη μια επιτροπή για την «επίβλεψη και υποβοήθηση του έργου του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)». Στόχος της συγκεκριμένης επιτροπής είναι η παρακολούθηση του δύσκολου έργου της είσπραξης των καθυστερημένων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και σε αυτή την επιτροπή επικεφαλής ετέθη ο κ. Κοκκόρης.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk