Το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης Next Generation EU (NGEU), το οποίο προβλέπεται να διαμοιράσει στις χώρες-μέλη €750 δισ., αποσκοπεί στην υποστήριξη της ανάκαμψης της Ευρώπης από την πανδημία.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει συνολική βοήθεια πάνω από €31 δισ. μέσω επιχορηγήσεων και δανείων, η οποία αναμένεται να κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις και κεφάλαια άνω των €57 δισ. εντός της επόμενης πενταετίας. Το Ελληνικό Σχέδιο φιλοδοξεί να αλλάξει το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας εστιάζοντας στην πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις επενδύσεις και τις δεξιότητες προστιθέμενης αξίας, αλλά και την κοινωνική συνοχή και ανθεκτικότητα.

Το πρόγραμμα Next Generation EU (NGEU) για την Ευρώπη αποτέλεσε αντικείμενο εξειδικευμένης μελέτης της Deloitte, αναλύοντας τους στόχους του και συγκρίνοντάς τους με τις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ. Η συγκεκριμένη μελέτη βασίστηκε σε έρευνα δείγματος 4.500 πολιτών σε επτά ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ολλανδία) και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πραγματοποιήθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2021, την κρίσιμη περίοδο που η οικονομία της ΕΕ και συνολικότερα της Ευρώπης άρχιζε να ανακάμπτει από την πανδημία και τα σχέδια ξεκίνησαν να μετατρέπονται σε δράσεις.

Η μελέτη εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα NGEU θα βοηθήσει στον μετασχηματισμό της ΕΕ, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των κρατών/μελών μέσα από τη δημιουργία μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς. Επιπρόσθετα διερευνά τον βαθμό εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών στις κυβερνήσεις τους όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος NGEU και τις προσδοκίες τους για το μέλλον.
Αξίζει να επισημανθεί ότι περισσότεροι από οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες θεώρησαν ότι το NGEU αποτελεί στρατηγικό και απαραίτητο μέσο για τη στήριξη της αναζωογόνησης, τόσο της χώρας τους όσο και της ΕΕ συνολικά.

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι έλληνες συμμετέχοντες αναγνώρισαν την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας (77%) και της εκπαίδευσης (72%), ως τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάκαμψη, πυλώνες που αποτελούν κοινές συνιστώσες σε όλα τα Εθνικά Σχέδια και θεωρούνται βασικές προϋποθέσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη.

Η απορρόφηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένεται να ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και να υποστηρίξει τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο, θέτοντας τις βάσεις για την Ελλάδα του μέλλοντος· μια Ελλάδα πιο βιώσιμη, πιο ψηφιακή αλλά συνάμα και πιο ανθεκτική.

Αποτελεί ωστόσο και ευκαιρία για την Ευρώπη – καθώς το μέλλον της εξαρτάται από την ικανότητά της να αναζωογονήσει τις εθνικές οικονομίες μετά την πανδημία και να εδραιώσει την ανταγωνιστική της θέση στον παγκόσμιο χάρτη, μειώνοντας την απόσταση μεταξύ των ισχυρών και των λιγότερο ισχυρών εθνικών οικονομιών. Αν και τα Εθνικά Σχέδια NRRPs διαφέρουν σε ορισμένα σημεία, φαίνεται να ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ στην έρευνα και να υπάρχει ευρεία συμφωνία σχετικά με τις απαραίτητες κατευθύνσεις ανάπτυξης για την επίσης πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική Ευρώπη του μέλλοντος.

Ο κύριος Βασίλης Καφάτος είναιPartner, Clients & Industries Leader στη Delloite.