Μία από τις μεταρρυθμίσεις με ισχυρό κοινωνικό αλλά και οικονομικό αποτύπωμα που εντάχθηκε με απόφαση της αρμόδιας Κυβερνητικής Επιτροπής Διυπουργικής στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας είναι και εκείνη που αφορά το σύστημα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση του υπουργείου Υγείας έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (σχέδιο «Ελλάδα 2.0»).

Ο συνολικός προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ και θα «τρέξει» με την ευθύνη της νέας μονάδας του ΤΑΙΠΕΔ, της Μονάδας Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF).

Πιο συγκεκριμένα, η μονάδα, υπό τον πρώην γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δεν θα βάλει απλώς το «χεράκι» της λόγω συσσωρευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας των στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά θα επιδιώξει μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και δράσεις να πετύχει την αναγκαία και απαραίτητη ωρίμαση του έργου, να διαμορφώσει το πλαίσιο διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού (ή και των σχετικών διαγωνισμών) και να παρακολουθήσει ακόμη και τις μικρές λεπτομέρειες εκτέλεσης των συμβάσεων των έργων αυτών. Για την ακρίβεια, των 5 υποέργων του έργου.

Το έργο

Προβλέπονται:

α) η υλοποίηση αναβάθμισης και ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων, καθώς και ενεργειακά αποδοτικών μέτρων όσον αφορά τις δημόσιες υποδομές και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τουλάχιστον του 50% του συνόλου των Κέντρων Υγείας στη χώρα (156 από σύνολο 312),

β) η υλοποίηση διοικητικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης για τη δημιουργία ενοποιημένου μοντέλου περίθαλψης και επανεκπαίδευση του προσωπικού ώστε να δρα αποτελεσματικά σαν φροντίδα πρώτης γραμμής,

γ) η επέκταση της διαθεσιμότητας ενεργών προγραμμάτων σπουδών για την οικογενειακή ιατρική, έτσι ώστε αυτά να προσφέρονται από τουλάχιστον το 75% των ιατρικών σχολών, και εισαγωγή στοιχείου οικογενειακής ιατρικής σε όλα τα προγράμματα σπουδών Ιατρικής έως το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και

δ) στήριξη της ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος περίθαλψης με την καθιέρωση πλαισίου για τη διαχείριση των νοσημάτων. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, διερευνάται και η δυνατότητα να προχωρήσουν ορισμένα από τα υποέργα με ΣΔΙΤ.

Τα 5 υποέργα του μεταρρυθμιστικού αυτού έργου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το 2025.
Αρα «τρεχάτε ποδαράκια μου…»

Ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ

Με την είσοδο στο «παιχνίδι» και της νέας αυτοτελούς επιχειρησιακής μονάδας του ΤΑΙΠΕΔ, τη Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF) για την ωρίμαση συμβάσεων στρατηγικής σημασίας που εντάσσονται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, η κυβέρνηση κερδίζει χρόνο και «κλείνει» εκκρεμότητες με έναν ήπιο τρόπο αξιολόγησης και αποτίμησης μηχανισμών σε υπουργεία και δημόσιους φορείς. Και αυτό γιατί η νέα μονάδα του ΤΑΙΠΕΔ είναι σε θέση να συνδράμει κάθε φορέα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (υπουργεία, ΟΤΑ, περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) στην προετοιμασία και υλοποίηση έργων λειτουργώντας ως μηχανισμός ωρίμασης για τον αποδοτικότερο σχεδιασμό και εκτέλεσή τους.

Κύμα 16 συμβάσεων

Πρόσφατα η κυβέρνηση αποφάσισε να «περάσει» στη νέα μονάδα του ΤΑΙΠΕΔ συνολικά 16 έργα των υπουργείων Υγείας, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία βρίσκονται στη λίστα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0»).

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνεται ένα ακόμη σημαντικό έργο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμός νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα» – ένα σύνολο έργων αναβάθμισης υποδομών και υπηρεσιών νοσοκομείων όπως η ανέγερση νέου κτιρίου για την επέκταση της ογκολογικής κλινικής και την ανάπτυξη νέου κέντρου ακτινοθεραπείας και τμήματος πυρηνικής στο Νοσοκομείο Λαμίας, η προσθήκη ορόφου για τη δημιουργία ογκολογικής κλινικής στο Γ’ Κτίριο των Κλινικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, η ανέγερση νέου κτιρίου διοικητικών υπηρεσιών για την απελευθέρωση χώρων ώστε να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη νέων και επέκταση υπαρχόντων κλινικών στο Θριάσιο Νοσοκομείο, η διαμόρφωση πνευμονολογικής κλινικής με τα αντίστοιχα εργαστήρια και γαστρεντερολογικό εργαστήριο στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, η προσθήκη νέας πτέρυγας Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας στο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, η ανακαίνιση τμήματος του παλιού κτιρίου στο οποίο στεγάζονται τα εξωτερικά ιατρεία με στόχο την κτιριακή και ενεργειακή τους αναβάθμιση στον Ευαγγελισμό, η κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας για τη σύνδεση του νοσοκομείου με το νεόδμητο συγκρότημα 5 κτιρίων κλινικών λειτουργιών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

Από το υπουργείο Δικαιοσύνης προέρχεται το έργο της ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάρου συνολικής επιφάνειας 40.000 τ.μ. σε οικόπεδο όμορο του Αρείου Πάγου (μεταξύ Εφετείου και Ειρηνοδικείου), στο οποίο θα μετεγκατασταθούν το Πρωτοδικείο Αθηνών και η Εισαγγελία Αθηνών που σήμερα στεγάζονται σε χώρο μεταξύ Εφετείου και Ειρηνοδικείου.

Πηγή ot.gr