Με τίμημα σχεδόν διπλάσιο του αναμενόμενου, ο όμιλος της Alpha Bank αποεπενδύει από την αλβανική αγορά, με την πώληση της Alpha Bank Albania (ΑΒΑ) στην OTP Bank.
Ο λόγος γίνεται για το Project Riviera, το οποίο περιλαμβάνεται στο ευρύτερο Στρατηγικό Σχέδιο «Project Tomorrow», που μεταξύ άλλων προβλέπει την επικέντρωση της Alpha Bank στις βασικές αγορές δραστηριοποίησής της.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ενισχυθούν οι εργασίες της στις υπόλοιπες χώρες, καθώς τα κεφάλαια που θα απελευθερωθούν από την Αλβανία θα διοχετευθούν στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Κύπρο.
Όπως ανακοινώθηκε, η συναλλαγή υπερέβη τις προσδοκίες όσον αφορά στα κέρδη από την έξοδο του Ομίλου από την αλβανική οικονομία, καθώς το συμφωνηθέν τίμημα διαμορφώθηκε στα 55 εκατ. ευρώ έναντι 30 εκατ. ευρώ που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.
Επίσης είναι σημαντικά υψηλότερο συγκριτικά με προηγούμενες αντίστοιχες συναλλαγές στην Αλβανία, σε όρους P/BV.
Πηγές από την τράπεζα υπογραμμίζουν ότι «πρόκειται για την πιο ανταγωνιστική διαδικασία πώλησης που έλαβε χώρα στην Αλβανία τα τελευταία χρόνια, προσελκύοντας το έντονο ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού επενδυτών από τοπικούς και διεθνείς τραπεζικούς ομίλους».
Οι ίδιοι κύκλοι τονίζουν ότι το deal προβλέπει την ισχυρή ανάπτυξη του νέου τραπεζικού ομίλου και τη δυναμική ενοποίηση των εργασιών και του προσωπικού της ΑΒΑ, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο πλήρως τα συμφέροντα των πελατών του Ομίλου της Alpha Bank που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία.

Σημειώνουν δε πως η τράπεζα, σύμφωνα με την πάγια τακτική της, «διενήργησε μία υψηλών διεθνών προδιαγραφών, διαφανή και ανταγωνιστική διαδικασία, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα ώστε η διαδικασία επιλογής να διασφαλίσει τα υψηλά επίπεδα της μέχρι σήμερα δραστηριότητάς του στην Αλβανία, την ομαλή συνέχεια για τους πελάτες και τους εργαζομένους, την πλήρη κάλυψη των εποπτικών απαιτήσεων  και, βεβαίως, τη συνεπή υλοποίηση του Στρατηγικού του Σχεδίου».

Και προσθέτουν πως «η συμφωνία με την OTP διασφαλίζει όλα τα παραπάνω και επιτρέπει στους δύο Ομίλους να διερευνήσουν νέα πεδία αμοιβαίως επωφελούς συνεργασίας στο μέλλον».

Η νέα εποχή για την ΑΒΑ
Είκοσι τρία χρόνια μετά το άνοιγμα του πρώτου καταστήματός της στα Τίρανα, η ΑΒΑ έχοντας διανύσει μακρά και επιτυχή πορεία στον αλβανικό τραπεζικό τομέα, θα αποτελέσει μέλος ενός από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 
Από την Alpha Bank υπογραμμίζουν πως η ποιότητα του αντισυμβαλλόμενου Ομίλου και η παρουσία του στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη θα υποστηρίξει τη μελλοντική συνεργασία της τράπεζας με το OTP Group και την κάλυψη των αναγκών των πελατών της σε αυτές τις περιοχές.
Κι αυτό διότι η ΟΤP είναι μία διεθνής τράπεζα με παρουσία σε 11 χώρες, παρουσίασε ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο για τη μελλοντική ανάπτυξη και την ομαλή μετάβαση της ΑΒΑ και των εργαζομένων της στον νέο όμιλο.
Σημειώνεται ότι η συναλλαγή θα δημιουργήσει έναν ισχυρό τραπεζικό όμιλο με ηγετική θέση στην Αλβανία και με μερίδιο αγοράς περί το 11% βάσει ενεργητικού.
Όπως τονίζεται από επενδυτικούς κύκλους, ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της ABA είναι το υψηλό επίπεδο των στελεχών και του προσωπικού της.
Πηγή ot.gr