Πρεμιέρα κάνει σήμερα η πλατφόρμα υποδοχής των αιτήσεων για την εστίαση καθώς θα παραμείνει ανοικτή έως τις 30 Ιουλίου.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών», συνολικού προϋπολογισμού 330 εκατ. ευρώ αναρτήθηκε στη diavgeia.gov.gr.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Όπως προβλέπει η σχετική προκήρυξη, υπολογίζεται ότι 35.000 επιχειρήσεις του κλάδου θα μοιραστούν 330 εκατ. ευρώ, με πλαφόν 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ. Από αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 45% του κλάδου, οι 1.750 είναι νέες, δηλαδή έχουν κάνει έναρξη εργασιών την τελευταία τριετία.

Το βασικό κριτήριο υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

Ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 προκύπτει από το υποβληθέν Ε3. Σημειωτέον ότι δεν θα γίνονται αποδεκτά, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης, τροποποιητικά φορολογικά στοιχεία (τροποποιητική δήλωση Ε3 ή τροποποιητικές ΦΠΑ) τα οποία θα υπ0οβληθούν υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης κι αυτό προκειμένου να αποφευχθούν… λαθροχειρίες που εντοπίστηκαν στις διαδικασίες των πρώτων κύκλων της Επιστρεπτέας.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ σε τουλάχιστον έναν εκ των οποίων πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι οι:

– 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

– 56.10 – 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

– 56.21 – 56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης

– 56.29.20 – 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

Αυτό θα αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών:

– 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας

– 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και

– 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.

Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των 3 κωδικών που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί , διαπιστωθεί ότι το ποσό που έχει καταβληθεί είναι μεγαλύτερο από το 70 % του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364, η διαφορά θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.