Στους κλάδους που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση εντοπίζεται το μεγαλύτερο κομμάτι των δανείων που βρίσκονταν σε αναστολή στο τέλος του 2020, στο πλαίσιο των διευκολύνσεων που παρέχουν οι τράπεζες σε ενήμερους πριν την πανδημία, αλλά πληττόμενους σήμερα οφειλέτες.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, από τα 21 δισ. ευρώ των μορατόριων πληρωμών, το ένα τρίτο αφορά τον κλάδο εστίασης και παροχής καταλύματος, το 17% το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, ενώ ακολουθούν ο κλάδος των μεταφορών και αποθήκευσης (12%) και η μεταποίηση (12%).

Η κεντρική τράπεζα χαρακτηρίζει αξιοσημείωτο το γεγονός πως το 34% των δανείων που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής πληρωμών ανήκει στην κατηγορία με σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου.

Προς νέο κύκλο μη εξυπηρετούμενων δανείων

Το γεγονός αυτό δείχνει πως θα οδηγηθούμε αναπόφευκτα σε ένα νέο κύκλο μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) από δανειολήπτες που δεν θα καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Προβληματισμό δημιουργεί το γεγονός ότι περίπου 7 δισ. ευρώ παγωμένων δανείων αποτελούν ανοίγματα σε επιχειρήσεις που παραμένουν ακόμη κλειστές μετά το δεύτερο lockdown και δεν είναι ορατή η επαναλειτουργία τους, λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων.

Η τελευταία εκτίμηση των υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος με βάση τα οικονομετρικά μοντέλα της για τον υπολογισμό των νέων επισφαλειών και τις πρόσφατες μακροοικονομικές παραδοχές, είναι για 8 –10 δισεκ. ευρώ νέα ΜΕΔ το 2021, χωρίς να είναι δυνατή η πρόβλεψη του πληθυσμού που θα προέλθει από τους ενήμερους δανειολήπτες σε καθεστώς αναβολής πληρωμών.

Ενήμερα άνω του 80% τα δάνεια σε αναστολή

Σημειώνεται πως άνω του 80% των δανείων με αναστολή πληρωμών είναι ενήμερα δάνεια (αποτελούν περίπου το 15% των ενήμερων δανείων) και έχουν σχετικά περιορισμένη κάλυψη με προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο (περίπου 3%).

Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση του πιστωτικού κινδύνου θα επιβαρύνει υπέρμετρα τα αποτελέσματα των τραπεζών στην επόμενη χρήση, εάν δεν επανέλθουν σε κανονικές αποπληρωμές και χρειαστούν νέες ρυθμίσεις αρκετά από τα πράσινα πριν το ξέσπασμα της πανδημίας δάνεια, που σήμερα είναι σε αναστολή.

Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός πως η τάση αποκλιμάκωσης του κόστους πιστωτικού κινδύνου αντιστράφηκε το εννεάμηνο του 2020, καθώς οι προβλέψεις διπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση.

Συγκεκριμένα, σε αυτό το διάστημα σχηματίστηκαν προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο συνολικού ύψους 4 δισεκ. ευρώ έναντι 2 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Από αυτές, 1 δισεκ. ευρώ αντανακλά την ενσωμάτωση των δυσμενέστερων μακροοικονομικών προβλέψεων εξαιτίας της πανδημίας στα υποδείγματα των τραπεζών για τον υπολογισμό ζημιών απομείωσης,1,5 δισεκ. ευρώ σχετίζεται με την τιτλοποίηση Cairo των 7,50 δις. ευρώ από τη Eurobank και 1,5 δισεκ. ευρώ αποτελεί γενικές και ειδικές προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο.