Στην πρώτη συμφωνία διπλού μεταπτυχιακού τίτλου προχώρησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) με το Πανεπιστήμιο της Παβία.

Το Πανεπιστήμιο της Παβία ιδρύθηκε το 1361 και είναι ένα από τα παλαιότερα Πανεπιστήμια του κόσμου. Μάλιστα το Τμήμα Οικονομικών και Διοικητικής (DEM) του Πανεπιστημίου της Παβίας έχει ενεργοποιήσει 20 προγράμματα διπλού πτυχίου με Πανεπιστήμια στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Όπως ανακοίνωσε το ΟΠΑ, οι φοιτητές του μεταπτυχιακού πλήρους Φοίτησης στη Στατιστική του Τμήματος Στατιστικής του Ιδρυματος θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν και το μεταπτυχιακό Laurea Magistrale in Economics, Finance andInternational Integration (MEFI)  στην κατεύθυνση των Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Παβία.  Η μετακίνηση των φοιτητών θα χρηματοδοτηθεί και από το πρόγραμμα ERASMUS+. Αντίστοιχα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος MEFI του Πανεπιστημίου της Παβία, θα δύνανται παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό πλήρους φοίτησης στη Στατιστική.

Τα προγράμματα διπλού πτυχίου ή μεταπτυχιακού (DoubleDegree programs) αποτελούν πρωτοπόρα και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών που οργανώνονται μεταξύ δύο Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων διαφορετικών χωρών. Τα προγράμματα αυτά προβλέπουν μια υποχρεωτική περίοδο κινητικότητας για τους συμμετέχοντες φοιτητές οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ένα έτος σε κάθε Πανεπιστήμιο.

Ειδικότερα, η συμφωνία διπλού μεταπτυχιακού μεταξύ ΟΠΑ και Πανεπιστήμιου της Παβία περιλαμβάνει:

• Μετακίνηση των φοιτητών μεταπτυχιακού πλήρους φοίτησης στη Στατιστική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο μεταπτυχιακό MEFI του Πανεπιστημίου της Παβία.
• Μετακίνηση των φοιτητών και αποφοίτων του μεταπτυχιακού MEFI της Παβία στο μεταπτυχιακό Στατιστικη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Χρηματοδότηση των μετακινήσεων των φοιτητών μέσω ERASMUS +
• Απαλλαγή των φοιτητών μας από δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο της Παβία.
• Κοινή διπλωματική εργασία μεταξύ των δύο τμημάτων. Η δράση αυτή θα προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ και των διδασκόντων και ερευνητών σε βασικό ερευνητικό επίπεδο.