Alpha Bank : Σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές με επενδυτές για το Galaxy

Τι είπε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

Πολύ σύντομα θα λάβει η Alpha Bank δεσμευτικές προσφορές για την τιτλοποίηση κόκκινων δανείων ύψους 10,6 δισ. ευρώ και τη διάθεση έως και του 100% της εταιρείας διαχείρισης επισφαλών απαιτήσεων Cepal Hellas (Project Galaxy).

Όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, κατά την ομιλία του στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων το πρωί της Παρασκευής, οι συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των μη δεσμευτικών προσφορών, είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Ισχυρό το ενδιαφέρον για το «κόκκινο» χαρτοφυλάκιο

Χαρακτήρισε δε ισχυρό το ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα για το «κόκκινο» χαρτοφυλάκιο της τράπεζας, καθώς εκτός από τις επαφές για το Project Galaxy, που αποτελεί τη μεγαλύτερη τιτλοποίηση στην Ευρώπη εφέτος, η Alpha Bank ολοκλήρωσε πρόσφατα με ευνοϊκούς όρους την διάθεση του πακέτου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ψάλτης εκτίμησε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν δεσμευτικές προσφορές για το Galaxy και θα μπούμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, μέσω της οποίας η τράπεζα θα πετύχει σημαντική αποκλιμάκωση των δεικτών καθυστερήσεων.

Πρόγραμμα stock option

Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank ανακοίνωσε τη θεσμοθέτηση ενός προγράμματος stock option για την επιβράβευση της αποδοτικότητας των στελεχών του ομίλου, αλλά και τον επαναπροδιορισμό του λειτουργικού μοντέλου και των στόχων σε όλες τις χώρες που η τράπεζα έχει παρουσία.

Τέλος, αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία υπογράμμισε τη σημασία που έχουν τα κυβερνητικά πακέτα στήριξης για την επιστροφή στην ανάπτυξη, τα οποία ανέρχονται όπως είπε στο 14% του περυσινού ΑΕΠ.

Οι τέσσερις άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου 2020-2022

Ο CEO της Alpha Bank επανεπιβεβαίωσε τους τέσσερις άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου 2020-2022:

Πρώτον, την αποφασιστική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, μέσα από την αξιοποίηση της υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, αλλά και την επανεκκίνηση του Προγράμματος Τιτλοποίησης ΜΕΑ Galaxy, ύψους 10,6 δισ. ευρώ, μίας από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στην Ευρώπη η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει το ζωηρό ενδιαφέρον ισχυρών διεθνών επενδυτών της διεθνούς αγοράς.

«Βρισκόμαστε ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με τους προτιμητέους επενδυτές και φιλοδοξούμε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να έχουμε δεσμευτικές προσφορές και να μπούμε στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης αυτής της μεγάλης συναλλαγής εντός του τρέχοντος έτους. Η ολοκλήρωση του Galaxy θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε την εμπροσθοβαρή βελτίωση στην ποιότητα του ενεργητικού μας και να κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας που έχουμε θέσει», τόνισε ο κ. Ψάλτης.

Υπενθύμισε επίσης ότι, προς αυτή την κατεύθυνση, η Τράπεζα ολοκλήρωσε τον περασμένο μήνα την πώληση του Neptune, ενός χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους  1,1 δισ. ευρώ, «εισάγοντας νέα αρχιτεκτονική σε τέτοιου είδους συναλλαγές».

Δεύτερον, την προσήλωση στην ικανοποίηση των αναγκών των Πελατών της Τράπεζας και στη στήριξη των επενδύσεων στην Ελλάδα. «Είμαστε απολύτως δεσμευμένοι στην εθνική προσπάθεια περιορισμού των συνεπειών της πανδημίας. Όμως οφείλουμε παράλληλα να στρέψουμε το βλέμμα στο Αύριο. Στην Alpha Bank, θεωρούμε αποστολή μας να στηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και να βάλουμε ως προτεραιότητα την παροχή υψηλής ποιότητας τραπεζικών υπηρεσιών».

Τρίτον, τη μεθοδική υλοποίηση του Σχεδίου Μετασχηματισμού γύρω από 20 μεγάλες δράσεις που έχουν ήδη σχεδιαστεί και θα υλοποιηθούν υπό την εποπτεία εξειδικευμένου Transformation Office, ενώ η ψηφιακή agenda παραμένει μεταξύ των πιο σημαντικών προτεραιοτήτων, με σειρά παρεμβάσεων για βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του Πελάτη.

Τέταρτον, τη διαρκή ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης. «Η αύξηση του αριθμού των Ανεξάρτητων ΜηΕκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων και των τομέων ευθύνης των μελών της Διοικητικής Ομάδας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Εποπτικών Αρχών, και η προσαρμογή των καταστατικών εγγράφων και εσωτερικών διαδικασιών στο νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης προάγουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποδοτικότητα», τόνισε ο κ. Ψάλτης.

Υπογράμμισε ότι στον ίδιο πυλώνα εντάσσεται και η «διαμόρφωση ενός πλαισίου ανάδειξης του ταλέντου και ανταπόδοσης προς το Προσωπικό, μέσω μιας δομημένης διαδικασίας στοχοθεσίας και επιμέτρησης της απόδοσης».

Από την πλευρά του ο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, Βασίλειος Θ. Ράπανος, κατά την ομολία του, τόνισε μεταξύ άλλων ότι τα δημοσιονομικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων θα μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της αναμενόμενης ύφεσης και θα στηρίξουν την ανάκαμψη της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας από το τέταρτο τρίμηνο του 2020.

Όπως είπε, η Ελλάδα επέδειξε ιδιαίτερη οικονομική ανθεκτικότητα, παρά την πρωτοφανή υγειονομική κρίση, με το ΑΕΠ να μειώνεται μόλις κατά 0,9% το πρώτο τρίμηνο του έτους έναντι συρρίκνωσης κατά 3,2% που σημειώθηκε στην Ευρωζώνη.

Η επιτυχία αυτή, όπως είπε, «οφείλεται στην καλή λειτουργία της κρατικής μηχανής για την κάμψη της επιδημικής καμπύλης, στη ραγδαία προσαρμογή του ιδιωτικού όπως και του δημόσιου τομέα στην ψηφιακή οικονομία, καθώς και στην αποφασιστική και γρήγορη αντίδραση του κράτους για την οικονομική στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων».

Προκειμένου η ελληνική οικονομία να εισέλθει σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Alpha Bank τόνισε ότι «δεν αρκεί η διαχείριση της ζήτησης, αλλά πρέπει να στηριχτεί και η πλευρά της προσφοράς, με ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας». Ενόψει της σημαντικής εισροής πόρων από την Ε.Ε. τα επόμενα χρόνια, η χώρα μας καλείται να αξιοποιήσει παραγωγικά αυτή τη σημαντική ευκαιρία, τόνισε.

«Η διαχείριση αυτών των πόρων οφείλει να υπερβεί τις παθογένειες στο πεδίο της απορρόφησης, με στόχο τη σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων και την υλοποίηση ενός μεταρρυθμιστικού σχεδίου». Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο κ. Ράπανος, «η διατηρήσιμη ανάπτυξη δεν είναι μόνο θέμα πόρων και καλών σχεδιασμών – εξίσου σημαντικοί είναι οι θεσμοί και οι μηχανισμοί αποτελεσματικής διαχείρισης των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Ράπανος ανέδειξε την ανάγκη περαιτέρω θεσμικής θωράκισης στο εθνικό σύστημα υγείας με την εφαρμογή σύγχρονων κανόνων διακυβέρνησης τόσο στα νοσοκομεία όσο και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, απλοποίησης του φορολογικού συστήματος ώστε να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικό και ελκυστικό για επενδύσεις, καθώς και εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης και σύνδεσής της με την παραγωγή.

Αναφερόμενος στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τόνισε ότι «ο ρόλος των τραπεζών είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας», ενώ χαρακτήρισε το τραπεζικό σύστημα «αιμοδότη όλων των επενδυτικών ευκαιριών» και υπογράμμισε ότι «η διαμόρφωση μιας δυναμικής και συνετής πιστωτικής πολιτικής μπορεί να βοηθήσει στη βέλτιστη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων και στην ενίσχυση του χαμηλού ποσοστού απορρόφησής τους. Σε αυτή την πρωτόγνωρη υγειονομική και οικονομική κρίση, οι τράπεζες καλούνται να διοχετεύσουν αποτελεσματικά τα κεφάλαια των κρατικών προγραμμάτων στήριξης, και παράλληλα να χορηγήσουν δάνεια στην πραγματική οικονομία, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ύφεσης που επέφερε η νέα κρίση στην ελληνική οικονομία».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk