Πανελλαδικές 2020: Προτεινόμενο θέμα Έκθεσης ΕΠΑΛ

Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων ενόψει των πανελλαδικών εξετάσεων το tovima.gr παρουσιάζει προτεινόμενα θέματα για τα υπό εξέταση μαθήματα.

¸íáñîç óÞìåñá ôùí Ðáíåëëáäéêþí åîåôÜóåùí ãéá ôá ÃåíéêÜ Ëýêåéá (ÃÅË).Óôéãìéüôõðá áðü åîåôáóôéêü êÝíôñï óôï 3ï Ëýêåéï Áãßáò ÐáñáóêåõÞò, ÐáñáóêåõÞ 8 Éïõíßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων ενόψει των πανελλαδικών εξετάσεων το tovima.gr παρουσιάζει προτεινόμενα θέματα για τα υπό εξέταση μαθήματα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε προτεινόμενο θέμα Πανελληνίων εξετάσεων για τη Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση) για τα ΕΠΑΛ.

Θέματα
Λύσεις
Με συνεργασία του φροντιστηρίου Ορόσημο.

Κοινωνία
Σίβυλλα
  • Ερμής… νέας εποχής Μια σταγόνα από τη ροζ Churchill σαμπάνια κύλισε στα χειροποίητα Berlutti παπούτσια του Φίφη Δελμούζου-Κασσανδρή. Ο μεγαλοβιομήχανος, χρυσός κληρονόμος,... ΣΙΒΥΛΛΑ
Helios Kiosk