Την επίτευξη συμφωνίας με τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς ως προς τους βασικούς όρους χρηματοδότησης ύψους έως 880 εκατ. ευρώ (πλέον χρηματοδότησης του ΦΠΑ), στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την έναρξη του έργου του Ελληνικού, ανακοίνωσε η Lamda Development.

Η εταιρεία προχωρεί παράλληλα σε αύξηση κεφαλαίου κατά 650 εκατ. ευρώ με τιμή διάθεσης 6,7 ευρώ και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 1,21 νέες µετοχές για κάθε µια υφιστάµενη.  Η Lamda έχει ανακοινώσει ότι για να χρηματοδοτήσει την πρώτη επενδυτική φάση του ελληνικού θα εκδώσει και ομόλογο ύψους 150 εκατ. το οποίο θα διαπραγματευτεί στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος του ΧΑ.