Τις παραλίες της Αττικής που είναι φέτος κατάλληλες για κολύμβηση και αυτές που είναι ακατάλληλες και πρέπει να αποφεύγονται παρουσίασε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Το ΠΑΚΟΕ πήρε 217 δείγματα από πολύ γνωστά ή λιγότερο γνωστά μέρη κολύμβησης όπου πηγαίνουν χιλιάδες λουόμενοι. Με βάση τις αναλύσεις που έγιναν 170 παραλίες, το 78,34% έχει νερά που θεωρούνται κατάλληλα για κολύμβηση.

Υπάρχουν όμως και 47 μέρη κολύμβησης (το 21,66%) που είναι ακατάλληλα. Οι παράγοντες που εξετάστηκαν στην έρευνα του ΠΑΚΟΕ είναι τα κολοβακτηρίδια, οι εντερόκοκκοι, το E-coli, φυσικοχημικές παράμετροι όπως απορρυπαντικά, ορυκτέλαια, φαινόλες και μη εργαστηριακά εκτιμούμενες οπτικές παράμετροι όπως χρώμα, επιπλέοντα αντικείμενα, θολερότητα.

Την έρευνα διεξήγαγε το ΠΑΚΟΕ, όπως λέει, στα πιστοποιημένα εργαστήριά του τον Μάιο, αν και θα μπορούσε να πει κανείς ότι η ακαταλληλότητα των νερών θα έπρεπε να μετρηθεί σε ημέρες και μήνες αιχμής.

Εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δει κανείς τη λίστα, να κρίνει και να συγκρίνει τις παραλίες αλλά και να προβληματιστεί για το αν τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής, αν λαμβάνονται μέτρα από σπίτια και καταστήματα που βρίσκονται κοντά στις παραλίες, αν οι χερσαίες και οι άλλες πηγές ρύπανσης της παράκτιας ζώνης μπορούν να αποφευχθούν.

Και οι πολίτες θα πρέπει να ψάξουν ακόμη περισσότερο για τα αποτελέσμα τα που αφορούν τα νερά που επιλέγουν για να κολυμπήσουν, κάνοντας αν χρειαστεί και δικές τους αναλύσεις.

Κι αυτό γιατί υπάρχουν ακατάλληλες παραλίες που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί διότι είναι πασίγνωστες και ιδίως τα Σαββατοκύριακα γίνεται κυριολεκτικά χαμός από τον κόσμο.

Δείτε τα στοιχεία, όπως τα παρουσίασε το ΠΑΚΟΕ και με ευθύνη του.