Ο Dr Urs Ruegsegger, πρόεδρος του χρηματιστηρίου της Ελβετίας (SIX Swiss Exchange) εξελέγη στην Αθήνα πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χρηματιστηρίων (World Federation of Exchanges – WFE).

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της 58ης Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χρηματιστηρίων (World Federation of Exchanges – WFE) στην Αθήνα λοιπόν, εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας που είναι τα εξής:

1. Dr Urs Ruegsegger, πρόεδρος του SIX Swiss Exchange – πρόεδρος WFE
2. Mr Edward Tilly, πρόεδρος και CEO του Cboe Global Markets – αντιπρόεδρος WFE
3. Mr Vikram Limaye, CEO του National Stock Exchange of India (NSE) – πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του WFE
4. Mr Bryan Durkin, πρόεδρος του CME Group
5. Mr Huang Hongyuan, εκτελεστικός πρόεδρος του Shanghai Stock Exchange (SSE)
6. Andreas Preuss, αναπληρωτής CEO του Deutsche Börse AG
7. Nicky Newton-King, CEO του Johannesburg Stock Exchange.

Επιπλέον, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Χρηματιστηρίων υποδέχτηκε έξι νέα μέλη, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από πλήρη μέλη στα 70, ένα ιστορικό ρεκόρ.

Με την προσχώρηση των έξι νέων μελών, η WFE πλέον εκπροσωπεί περισσότερους από 200 παρόχους υποδομών κεφαλαιαγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, τα νέα αυτά μέλη είναι:
1. London Stock Exchange Group
2. Boursa Kuwait
3. Multi Commodity Exchange of India (MCX)
4. Tunis Stock Exchange
5. China Securities Depository and Clearing Corporation (CSDC)
6. Nairobi Securities Exchange

Η Nandini Sukumar, διευθύνουσα σύμβουλος της WFE, δήλωσε: «Τα μέλη αποτελούν τη ζωογόνο δύναμη κάθε εμπορικής ένωσης, και τα νέα μέλη μας αποδεικνύουν το πραγματικό παγκόσμιο εύρος και τις πολλές και διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων στην WFE σήμερα. Είμαστε υπερήφανοι που εκπροσωπούμε ένα τέτοιο ποικίλο φάσμα οργανισμών και με τα πλήρη μέλη να έχουν φτάσει τα 70, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ για τα 57 χρόνια της ιστορίας της συνομοσπονδίας μας, ο ρόλος μας ως η φωνή της παγκόσμιου κλάδου υποδομών της αγοράς ποτέ δεν υπήρξε σημαντικότερος».

«Επιπλέον, με την διεύρυνση του αριθμού των μελών είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους σκοπούς που ενδιαφέρουν τα μέλη μας, εστιάζοντας σε θέματα κρίσιμου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, όπως το κεφάλαιο των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, η βιωσιμότητα, οι αναδυόμενες αγορές, η ακεραιότητα της αγοράς, η κανονιστική συνοχή, οι σημασία της χρηματοδότησης των ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων, η κυβερνοασφάλεια και το FinTech» πρόσθεσε.

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα θέματα που ακούστηκαν στις συναντήσεις του συνεδρίου, αφορούσε το θέμα της νομοθεσίας των κεφαλαιαγορών.

Συγκεκριμένα, υπήρξε ομιλία από τον Πρόεδρο της ESMA (European Securities and Markets Association) Stephen Maijoor καθώς και πάνελ ομιλητών με τη συμμετοχή του, όπου τονίσθηκαν τα κάτωθι:

Η ESMA έχει λάβει γνώση από Χρηματιστήρια και Τράπεζες και κατανοεί την ανάγκη για εξαίρεση των ομολόγων που εκδίδονται με πρόωρη άσκηση από πλευράς της εκδότριας (callable bonds) από τις αυξημένες υποχρεώσεις πληροφόρησης και την αυξημένη δυσκολία προώθησής τους σε ιδιώτες επενδυτές (KIDS, PRIIPS).

Το γεγονός ότι υπάρχει πρόωρη άσκηση δεν σημαίνει ότι κάνει τα προϊόντα αυτά να θεωρούνται σύνθετα προϊόντα, απλά θα πρέπει όποιος επενδύει σε αυτά να παρακολουθεί την απόδοση μέχρι την πρόωρη άσκηση (yield to call) αντί την απόδοση μέχρι τη λήξη (yield to maturity). Η εξαίρεσή τους αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση επενδυτών σε ομόλογα και την συναλλαγή τους δευτερογενώς σε αγορές.

Με την εφαρμογή της MiFID II από την 3/1/2018, παρατηρήθηκε η μεταφορά μεγάλου ποσοστού συναλλαγών που εκτελούνταν εξωχρηματιστηρικά σε συστηματικούς εσωτερικοποιητές (Systematic Internalisers).

Αυτό που παρατηρήθηκε και ζητούνται ενέργειες για την διόρθωσή του, είναι ότι η τιμή συναλλαγής στους εσωτερικοποιητές στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σε μικρότερο βήμα τιμής από αυτό που επιτρέπεται σε Χρηματιστήρια και άλλες πλατφόρμες συναλλαγών και μάλιστα για συναλλαγές μικρής αξίας. Τα σχετικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί από Χρηματιστήρια Μέλη της FESE και της WFE και έχουν παραδοθεί στην ESMA. Υπάρχει σε εξέλιξη, ανάλυση και συζήτηση για βελτίωση αυτού του θέματος, με σκοπό να επιτευχθεί αύξηση της ρευστότητας στα Χρηματιστήρια και τις πλατφόρμες συναλλαγών σεβάθος χρόνου.

Όσον αφορά το BREXIT, διαφαίνεται ότι ο βασικός στόχος της ESMA είναι να φροντίσει οι εταιρίες που μεταφέρουν τις έδρες τους από το Λονδίνο να μπορούν να βρουν το ίδιο νομοθετικό / κανονιστικό πλαίσιο στις διάφορές αγορές που αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν.

Φαίνεται, ότι από ένα Ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό μοντέλο επικεντρωμένο στο Λονδίνο, μεταβαίνουμε σε χρηματοοικονομική αποκέντρωση προς διάφορές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, στόχος της ESMA είναι η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου των κεφαλαιαγορών των τρίτων χωρών σε σχέση με το BREXIT, καθώς και η απαραίτητη προετοιμασία για αποφυγή κινδύνων στην περίπτωση που τελικά δεν υπάρξει συμφωνία της ΕΕ και της Μ. Βρετανίας για το BREXIT.

Τέλος, η WFE δημοσίευσε σήμερα στην ιστοσελίδα της έκθεση για τις μικρομεσαίες κεφαλαιαγορές παγκοσμίως, με τίτλο «An overview of WFE SME Markets», η οποία περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση 33 μικρομεσαίων κεφαλαιαγορών σε 29 Μέλη της WFE.

Ορισμένα από τα βασικά σημεία αναφοράς της έκθεσης αυτής είναι τα εξής: Στο τέλος του 2017, 6.807 εταιρίες εισήχθησαν στις 33 αυτές μικρομεσαίες κεφαλαιαγορές παγκοσμίως, με συνολική κεφαλαιοποίηση πάνω από 1,3 τρισ. δολάρια.

Πάνω από 12.000 εταιρίες έχουν εισαχθεί σε αυτές τις αγορές, με συνολικό ποσό αύξησης μετοχικού κεφαλαίου πάνω από 251 δισ. δολάρια. H έλλειψη ρευστότητας, αποτελεί μία σημαντική πρόκληση για τις περισσότερες μικρομεσαίες αγορές, καθώς το 40% των αγορών παρουσίασαν κυκλοφοριακή ταχύτητα – turnover velocity – κάτω από 15% και υπάρχει το συμπέρασμα ότι απαιτείται ο συντονισμός των οικοσυστημάτων για τη βελτίωσή της.