Η Ελλάδα, είναι σε θέση να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή και να
αξιοποιήσει στο έπακρο τα μοναδικά χωροταξικά και περιβαλλοντικά της
πλεονεκτήματα, σε συνδυασμό με την επικείμενη επιχειρηματική
αναδιοργάνωση του κλάδου και την είσοδο νεών δυναμικών επιχειρηματικών
σχημάτων.
Τo Συνέδριο «Η Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια ως Βασικός Πυλώνας
Ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας» συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας την ΑΜΒΙΟ A.E και DΟΜΕ Consulting στις 22 και 23 Ιουνίου 2018
στο ξενοδοχείο Domotel Kastri στη Ν . Ερυθραία.

Οι μεγάλες προκλήσεις για τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο τροφίμων παγκόσμια, την ιχθυοκαλλιέργεια, είναι εδώ και απαιτούν σύγχρονες λύσεις.

Σήμερα το 50% της παγκόσμιας κατανάλωσης ψαριών προέρχεται πλέον από ιχθυοκαλλιέργειες και το ποσοστό θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά την γεωμετρική αύξηση της παραγωγής απέχουμε πολύ από την κάλυψη της ζήτησης καθώς εισάγεται το 68% της κατανάλωσης.
Στόχος του Συνεδρίου είναι η θέσπιση μιας συστηματοποιημένης διαδικασίας ανταλλαγής θέσεων, απόψεων και εμπειριών, με τη συμμετοχή κορυφαίων Πολιτειακών, Κυβερνητικών και Κρατικών αξιωματούχων, θεσμικών φορέων του κλάδου, Ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων καθώς και εκπροσώπων Ακαδημαϊκών-Ερευνητικών φορέων. Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα επιχειρηθεί μια ουσιαστική προσέγγιση στα σημαντικά ζητήματα του κλάδου, όπως:
* Ποιες είναι οι προκλήσεις και ποιες οι προοπτικές με ορόσημο το 2020;
* Πώς πρέπει να εξελιχθεί το θεσμικό πλαίσιο των ιχθυοκαλλιεργειών;
* Γιατί η ιχθυοκαλλιέργεια μπορεί να γίνει βασικός μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας;
* Ποια είναι η σχέση της παραγωγικής δραστηριότητας με το περιβάλλον;
* Ποιες είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι καινοτόμες λύσεις που αφορούν στον κλάδο;
* Ποιες είναι οι εξελίξεις στο τομέα της διατροφής και της γενετικής στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών;
Όλοι οι συμμετέχοντες στις εργασίες του Συνεδρίου θα έχουν δυνατότητα παρέμβασης προκειμένου να συν-διαμορφωθούν θέσεις και στόχοι. Θα εξαχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα, θα κατατεθούν προτάσεις και θα δημιουργηθεί η δυναμική την οποία χρειάζεται ο κλάδος στο δημόσιο χώρο ώστε να ενισχύσει τις προωθητικές ενέργειες, τα αιτήματα και τη συνολική θέση του. Παράλληλα κατά τη διάρκεια του διήμερου θα δημιουργηθεί ο κοινός τόπος και χώρος, για επιχειρηματικές, τεχνολογικές και επιστημονικές επαφές και συναντήσεις.
Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Συνεδρίου http://www.aquaculture.gr.