Βρισκόμαστε στο τέλος ενός κύκλου μοναδικού στα χρονικά, εκτιμά σε έκθεση της για τον επενδυτικό χάρτη του 2018 η Saxo Bank.

Καθώς οι κεντρικές τράπεζες αντικατέστησαν τους πολιτικούς στη λήψη των αποφάσεων, η τήρηση πολιτικών χαμηλών και αρνητικών επιτοκίων αλλά και πολιτικών ποσοτικής χαλάρωσης (για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που θα υπαγόρευε ένας φυσιολογικός επιχειρηματικός κύκλος) συντήρησε την καλή διάθεση των αγορών –με δυσάρεστες, ωστόσο, παρενέργειες.

Οι σύγχρονες κεφαλαιαγορές κινούνται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, με χαμηλή μεταβλητότητα και ακραίες αποτιμήσεις σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, μηδενική καθαρή αύξηση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας, και τεράστια άνοδο της ανισότητας.
Η έκθεση της Saxo Bank για το Β’ τρίμηνο αναφέρεται στις βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας -συνάλλαγμα, μετοχές, εμπορεύματα και ομόλογα- καθώς και σε μια σειρά από βασικά μακροοικονομικά χαρακτηριστικά, αλλά και μοντέλα στρατηγικής κατανομής περιουσιακών στοιχείων.
Σχολιάζοντας την έκθεση για το τρέχον τρίμηνο, ο Steen Jakobsen, Επικεφαλής Οικονομολόγος και Επικεφαλής Επενδύσεων, αναφέρει:
«Τα οφέλη από το παγκοσμιοποιημένο σύστημα και κυρίως από την αντίδραση των κεντρικών τραπεζών, που έσπευσαν να τροφοδοτήσουν την αγορά με κεφάλαια, συσσωρεύτηκαν σχεδόν αποκλειστικά στους ήδη πλούσιους, ενώ ο μέσος οικονομικός παίκτης δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι. Αυτή η διαδικασία ευθύνεται για την εμφάνιση φαινομένων όπως το Brexit και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και έτσι σήμερα βιώνουμε την πρώτη μεγάλη αντιπαράθεση μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Τότε η αντιπαράθεση οδήγησε στη νίκη του καπιταλισμού επί του κομουνισμού.

Σήμερα η αντιπαράθεση είναι μεταξύ παγκοσμιοποίησης και εθνικοποίησης –δηλαδή εθνικισμού. Ο εθνικισμός νικά κατά κράτος, καθώς η μία χώρα μετά την άλλη επιλέγει την εσωστρέφεια, με μια ολοένα εντονότερη τάση να κατηγορεί εξωτερικές δυνάμεις για κάθε της πρόβλημα: από τους μετανάστες μέχρι την πραγματική ή φανταστική κακή διαγωγή εμπορικών εταίρων. Οι συζητήσεις περί εμπορικής πολιτικής και προστατευτισμού πλέον φέρουν την ετικέτα του «εμπορικού πολέμου».»

Κατά την άποψή μας, οι συνέπειες ενός παγκόσμιου εμπορικού πολέμου και η πιθανότητα ο κόσμος μας να έχει αγγίξει την κορύφωση της παγκοσμιοποίησης θα έχουν αντίκτυπο πέρα από τα όρια ενός κανονικού κύκλου. Λόγω της υπερβολικής παρέμβασης των κεντρικών τραπεζών είναι ιδιαίτερα πιθανό ότι θα δούμε το τέλος της 35τούς καθοδικής τάσης στα επιτόκια, δηλαδή στην τιμή του χρήματος.

Αυτό θα έχει τεράστιες συνέπειες, δεδομένου ότι ο κόσμος έχει συσσωρεύσει ένα χρέος 237 τρισ. δολαρίων χωρίς να έχει να επιδείξει ως απάντηση κάποια σημαντική ανάπτυξη. Παράλληλα, γίναμε μάρτυρες μιας επανάστασης στην πληροφορική, στο πλαίσιο της οποίας εταιρείες τεχνολογίας, με την κυριαρχία τους στην αγορά και την ειλικρινά τρομακτική τους δυνατότητα συγκέντρωσης δεδομένων (μεγαλύτερη ακόμα και από αυτή των κυβερνήσεων), μετατράπηκαν σε μονοπώλια μεγέθους αντίστοιχου με αυτά που υπήρχαν τον 19ο αιώνα.»

Σήμερα η κατάσταση αλλάζει χάρη στην πρωτοβουλία της ΕΕ να ενισχύσει τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, αλλά και να επιβάλει φόρο 4% επί του κύκλου εργασιών στις εταιρείες τεχνολογίας.

Το γεγονός αυτό θα ανατιμολογήσει την τεχνολογία, καθώς (ως ελάχιστη απαίτηση) η ανάπτυξη πλέον φορολογείται υψηλότερα ενώ παράλληλα απαιτούνται μεγαλύτερες δαπάνες για την προστασία των δεδομένων –κάτι που δεν αντιπροσωπεύει «πωλήσεις» αλλά κόστος.»

Στρατηγική κατανομή περιουσιακών στοιχείων στους οικονομικούς κύκλους

Καθώς ο τρέχων οικονομικός κύκλος πλησιάζει προς το τέλος του, η διατήρηση του κεφαλαίου μετατρέπεται σε δείκτη αυξανόμενης σημασίας. Πώς, όμως, μπορεί κανείς να το επιτύχει; Μια μέθοδος είναι η στρατηγική κατανομή ενεργητικού. Βασικό κλειδί της επιτυχίας εδώ είναι να εντοπίσουμε τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που παρουσιάζουν σχετικές υπεραποδόσεις κατά τις διαφορετικές φάσεις ενός οικονομικού κύκλου.
Ο Anders Nysteen, Ποσοτικός Αναλυτής, σχολιάζει:
«Σε αυτό το περιβάλλον είναι σημαντικό να μην έχουμε απλώς ένα χαρτοφυλάκιο με «μαλακά» περιουσιακά στοιχεία. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ξαφνικές αλλαγές της αγοράς με πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα περιλαμβάνει κάποια πιο «σκληρά» περιουσιακά στοιχεία όπως εμπορεύματα, ακίνητα και έκθεση σε αναδυόμενες αγορές.

Με δεδομένο τον τρέχοντα ελαφρώς αρνητικό δείκτη μεταβολής χρηματοδότησης και το υπερχρεωμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μικρής σημασίας γεγονότα έχουν τη δυναμική να πυροδοτήσουν αυξημένη αβεβαιότητα στην αγορά και να οδηγήσουν σε περαιτέρω διεύρυνση τα εταιρικά spread.

Ένας ενδεχόμενος εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα αύξανε το ασφάλιστρο κινδύνου στις πιστωτικές αγορές. Αυτό θα προκαλούσε επιβράδυνση της οικονομίας, καθώς οι εταιρείες θα αντιμετώπιζαν αυξημένα κόστη χρηματοδότησης.

Στη Saxo Bank προβλέπουμε ότι τα πιστωτικά spread θα διευρυνθούν και ότι η ετήσια μεταβολή στις τιμές του χρυσού θα διατηρήσει το θετικό πρόσημο. Ωστόσο, η γενική εκτίμηση της αγοράς είναι ότι τα πιστωτικά spread θα παραμείνουν χαμηλά, αντί να αυξηθούν, και ότι ο πληθωρισμός θα σημειώσει άνοδο.»

Μακροοικονομικά: Ο δείκτης μεταβολής χρηματοδότησης «κοιτάει» νότια

Καθώς ξεκινάμε το Β’ τρίμηνο του 2018, οι ελπίδες για μια συγχρονισμένη παγκόσμια ανάπτυξη φθίνουν γρήγορα. Η παγκόσμια οικονομία χάνει τη δυναμική της (ο παγκόσμιος δείκτης PMI κατέγραψε χαμηλό 16μήνου) ενώ στις ΗΠΑ εμφανίζονται ανησυχητικές ενδείξεις επικείμενης επιβράδυνσης.

Όλοι οι οικονομικοί δείκτες, από τον αποκλειστικό δείκτη μεταβολής χρηματοδότησης της Saxo Bank μέχρι την καμπύλη αποδόσεων και τις καθυστερήσεις πληρωμών στις πιστωτικές κάρτες, υποδεικνύουν το ίδιο: οι ΗΠΑ κινούνται προς την ύφεση.

Ο Christopher Dembik, Επικεφαλής Μακροοικονομικής Ανάλυσης, αναφέρει:
«Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα για τα δάνεια της εγχώριας μη-χρηματοπιστωτικής αγοράς, όπως για παράδειγμα τα εμπορικά και τα βιομηχανικά δάνεια στις ΗΠΑ, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι η υποτονική δυναμική θα διατηρηθεί τόσο στην Κίνα όσο και στις ΗΠΑ, σε ένα περιβάλλον απομόχλευσης και εξομάλυνσης των νομισματικών πολιτικών. Σε μια υψηλά μοχλευμένη οικονομία όπως αυτή των ΗΠΑ, η πίστωση αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα ανάπτυξης.

Ο βασικός κίνδυνος για τους επενδυτές είναι η αυξανόμενη ασυμφωνία ανάμεσα στην αισιόδοξη οπτική της αγοράς, η οποία αξιολογεί τον κίνδυνο ύφεσης κάτω του 10%, και σε όσα υποδεικνύουν για την οικονομία οι δείκτες μέτρησης της ύφεσης. Οι συγκεκριμένοι δείκτες υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στο τέλος του επιχειρηματικού κύκλου –κάτι που δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη, άλλωστε –και αφήνουν να εννοηθεί ότι η ύφεση είναι προ των πυλών, ενώ η οικονομική πολιτική του Τραμπ δεν μοιάζει ικανή να την εμποδίσει.»

Συνάλλαγμα: Το USD είναι βόμβα έτοιμη να εκραγεί

Δέκα χρόνια μετά την έναρξη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, ο Πρόεδρος Τραμπ πετά στα σκουπίδια τη δημοσιονομική πειθαρχία σηματοδοτώντας μάλλον το τέλος της αμερικανικής ανάκαμψης, και δίνει έτσι τεράστια ώθηση στο κύμα αναζήτησης αντικαταστάτη του USD ως κύριου παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος. Το USD είναι καταδικασμένο να χάσει σημαντικά την αγοραστική του δύναμη, καθώς ο ρόλος του ως αποθεματικού νομίσματος φθίνει –σήμερα ταχύτερα από ό,τι πριν. Αλλά το μεγάλο αγκάθι σε αυτή την ιστορία είναι πώς θα καταλήξουμε εκεί.
Ο John Hardy, Επικεφαλής Στρατηγικής Συναλλάγματος, δηλώνει:
«Εξετάζοντας τι μέλλει γενέσθαι στο υπόλοιπο του έτους αλλά και αργότερα, υποψιαζόμαστε ότι πλησιάζουμε στην αρχή του τέλους για τον ρόλο του USD στην παγκόσμια οικονομία. Ο χρηματοπιστωτικός κόσμος απειλείται από μια νέα κρίση ρευστότητας στο αμερικανικό δολάριο, εφόσον ξεσπάσει κάποιος νέος χρηματοπιστωτικός πανικός ή σημειωθεί νέα υποχώρηση του παγκόσμιου πιστωτικού κύκλου. Στο επίκεντρο αυτού του καινούργιου συστήματος πρέπει να βρεθεί κάποιο νέο αποθεματικό στοιχείο.

Ορισμένοι υποστηρίζουν την εκδοχή ενός ειδικού τραβηχτικού δικαιώματος με βάση τον χρυσό ή κάτι ανάλογο. Σε αντίθετη περίπτωση, και χωρίς κάποια συντονισμένη απάντηση, τυχόν νέα κρίση του USD θα κατέλυε το χρηματοπιστωτικό σύστημα, διακινδυνεύοντας να προκαλέσει μαζικές πτωχεύσεις, συναλλαγματική μεταβλητότητα άνευ προηγουμένου και «βαλκανοποίηση» του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς δεν θα υπήρχε οποιοδήποτε άλλο αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο και μέρος του κόσμου με αρκετή επιρροή.»Το ερώτημα είναι αν η παγκόσμια ελίτ μπορεί να αντιδράσει ώστε να ανακόψει την αναπόφευκτη κρίση του USD θέτοντας σε κίνηση μια τόσο πελώρια αναδιαμόρφωση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος χωρίς την άδεια/συναίνεση/καθοδήγηση των πολιτικών αρχών σε χώρες με δημοκρατική ηγεσία.»

Μετοχές: Η μεγάλη μάχη θα δοθεί ανάμεσα στα θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία και τις προβλέψεις

Οι μετοχές δέχονται πολλαπλές πιέσεις –από την απειλή ενός εμπορικού πολέμου μέχρι τα απογοητευτικά μακροοικονομικά στοιχεία και την ρύθμιση του κλάδου τεχνολογίας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι άκρως σημαντικό να επιδείξουμε προσοχή, επομένως η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και η υιοθέτηση αμυντικών επιλογών έχουν νόημα. Η Saxo Bank εκτιμά ότι η μάχη το Β’ τρίμηνο θα δοθεί ανάμεσα στα θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία και τις προβλέψεις.
Ο Peter Garnry, Επικεφαλής Στρατηγικής Μετοχών, σημειώνει:
«Τον Φεβρουάριο υιοθετήσαμε μια σχετικά πιο αμυντική στάση όσον αφορά τη δυναμική κατανομή περιουσιακών στοιχείων και ως εκ τούτου παραμένουμε αρνητικοί απέναντι στις μετοχές, με δεδομένο ότι ο δείκτης κινδύνου/οφέλους μοιάζει αυτή τη στιγμή αρκετά χαμηλός. Συστήνουμε στους επενδυτές να δώσουν έμφαση σε αμυντικούς κλάδους, όπως οι κλάδοι υγείας και βασικών καταναλωτικών αγαθών, καθώς και σε κλάδους που παρουσιάζουν ευαισθησία απέναντι στα επιτόκια, όπως οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και οι τηλεπικοινωνίες, αφού οι προσδοκίες περί επιτοκίων ενδέχεται να πληγούν το Β’ τρίμηνο όσο η αγορά προσαρμόζεται στις αλλαγές. Από πλευράς έκθεσης στις μετοχές, τα χαρτοφυλάκια πρέπει να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ισορροπία.»

Εμπορεύματα: Οι επενδυτές θα συνεχίσουν να βρίσκουν ασφάλεια στον χρυσό

Η ανησυχητική γεωπολιτική εκτροπή των τελευταίων εβδομάδων επηρέασε ριζικά τα εμπορεύματα. Ενώ, όμως, το αργό πετρέλαιο και ο χρυσός επωφελήθηκαν από την ένταση, τα βιομηχανικά μέταλλα δέχθηκαν πλήγμα λόγω των προβλέψεων για χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, ο αγροτικός κλάδος ήταν έρμαιο των καιρικών συνθηκών.
Ο Ole Hansen, Επικεφαλής Στρατηγικής Εμπορευμάτων, σχολιάζει:
«Τα εμπορεύματα ξεκίνησαν δυνατά το 2018, αλλά έκτοτε δέχονται τεράστιες πιέσεις καθώς οι αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις απειλούν να πλήξουν περαιτέρω την ήδη πτωτική δυναμική οικονομικής ανάπτυξης. Η πρόβλεψη για μια άνοδο του πληθωρισμού υπό τη στήριξη των εμπορευμάτων διαψεύστηκε επίσης, με τις τρέχουσες και μελλοντικές προβλέψεις να μην διαβλέπουν κάποια σημαντική προοπτική ανόδου των παγκόσμιων τιμών.
»Με αυτά ως δεδομένα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη σειρά γεωπολιτικών απειλών, όπως τα σενάρια που βλέπουν τη Ρωσία και τη Δύση σε αντίθετα στρατόπεδα στη Συρία, ή μια αντιπαράθεση ανάμεσα στο Ιράν από τη μία και τη Σαουδική Αραβία και τις ΗΠΑ από την άλλη. Αν και αυξάνουν την αβεβαιότητα, αυτές οι υποβόσκουσες εντάσεις παρέχουν επίσης κάποια υποκείμενη στήριξη στο αργό πετρέλαιο και -σε ορισμένο βαθμό- στον χρυσό. Γι’ αυτόν τον λόγο, τα δύο αυτά εμπορεύματα είναι από τα πολύ λίγα κυκλικά εμπορεύματα που φαίνεται ότι θα έχουν θετικό πρόσημα φέτος. Με δεδομένους τους φόβους μας ότι η πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη και τον πληθωρισμό θα διαψευστεί, στρέφουμε την προσοχή μας στον μη-κυκλικό αγροτικό κλάδο, ο οποίος εδώ και χρόνια παρουσιάζει υποαπόδοση έναντι σχεδόν όλων των λοιπών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων.»

Ομόλογα: Καιρός να μπουν και αυτά στον χορό της μεταβλητότητας

Η οικονομία βιώνει μια σταδιακή υποβάθμιση των εταιρικών πιστώσεων, ενώ τους επόμενους μήνες διαφαίνεται αύξηση μεταβλητότητας στην αγορά ομολόγων. Με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου να δηλώνει σήμερα ότι το αμερικανικό έλλειμμα θα ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια ως το 2020 και να προειδοποιεί για επικίνδυνα επακόλουθα, όπως ξαφνική άνοδο των επιτοκίων, μειωμένη ευελιξία πολιτικών και τελικά ακόμα και μια ενδεχόμενη χρηματοπιστωτική κρίση, η Saxo Bank δεν έχει άλλη επιλογή από το να τηρήσει επιφυλακτική στάση. Η Τράπεζα εκτιμά ότι το Β’ τρίμηνο θα εμφανιστούν διαρκώς εντεινόμενες ενδείξεις προβλημάτων στον εταιρικό κόσμο, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σύντομες αλλά έντονες περιόδους μεταβλητότητας. Ωστόσο, δεν αναμένει κάποιο πιο έντονο κύμα μαζικών πωλήσεων μέχρι τα τέλη του έτους.
Η Althea Spinozzi, Αναλύτρια Σταθερού Εισοδήματος, δηλώνει:
«Πιστεύουμε ότι οι επενδυτές θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται στον πληθωρισμό και στην προσφορά/ζήτηση των κρατικών ομολόγων, ενώ οποιαδήποτε έκπληξη στα σχετικά στοιχεία είναι πιθανό να προκαλέσει μεταβλητότητα στον τομέα των κρατικών τίτλων. Παρ’ όλα αυτά, δεν αναμένουμε να προκληθούν αντίστοιχα μαζικές πωλήσεις στα εταιρικά ομόλογα, τουλάχιστον μέχρι η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου να αγγίξει το ψυχολογικό όριο του 3% ή εφόσον ξεσπάσει κάποιο πιο έντονο κύμα μαζικών πωλήσεων στην αγορά μετοχών. Το Β’ τρίμηνο θα δούμε περισσότερα, αν και περιορισμένα, περιστατικά μεταβλητότητας, τα οποία θα προσφέρουν στους επενδυτές ευκαιρίες ώστε να επιλέξουν τον κίνδυνο που θέλουν να αντιμετωπίσουν ενόψει των δυσκολιών που αναμένονται προσεχώς.»

Νομίσματα: Αλλαγή καθεστώτος για το AUD

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τα αξιοζήλευτα δημοκρατικά χαρακτηριστικά της Ασίας θα προσφέρουν στη ζώνη Ασίας-Ειρηνικού κάποιες από τις καλύτερες αποδόσεις σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, σε σχέση με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές τους. Η πολυπληθής περιοχή δεν διαθέτει μόνο περισσότερους οικονομικούς άσους στο μανίκι της σε σταθμισμένους όρους· διαθέτει επίσης περισσότερο χρόνο για να τους αξιοποιήσει, να εφαρμόσει τις στρατηγικές της και -πιθανόν το κυριότερο- να κάνει λάθη.
Ο Kay Van-Petersen , Αναλυτής Παγκόσμιας Μακροοικονομικής Στρατηγικής, αναφέρει:
«Για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, παρατηρούμε μια διαφοροποίηση των αποδόσεων μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας (RBA) και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), η οποία μάλιστα φαίνεται να εξυπηρετεί τη Fed. Επί του παρόντος, το επιτόκιο των ομολογιακών δανείων διαμορφώνεται στο 1,75%, έναντι 1,50% της RBA –25 μονάδες βάσης υπέρ της Fed, του USD και των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων έναντι των αντίστοιχων από την Αυστραλία.
»Η απόκλιση πολιτικής ανάμεσα στη Fed και τις λοιπές κεντρικές τράπεζες προβλέπεται να διευρυνθεί επίσης, ειδικά αν λάβουμε υπόψη την πιθανότητα μιας νέας αύξησης επιτοκίων από τη Fed στις 13 Ιουνίου. Η RBA, αντίθετα, τηρεί ουδέτερη προς αμυντική στάση επί 18 συναπτούς μήνες, και αυτό δεν προβλέπεται να αλλάξει. Εξάλλου η οικονομία της Αυστραλίας χαρακτηρίζεται από υψηλό καταναλωτικό χρέος, μια εύθραυστη και υπερδιευρυμένη αγορά ακινήτων, πιεσμένους τραπεζικούς ισολογισμούς και τον κίνδυνο που προκαλεί η απουσία κάποιας εμπειρίας ύφεσης για περισσότερα από 25 χρόνια.»

Νέος κύκλος για τα κρυπτονομίσματα;

Στις αρχές του έτους, τα κρυπτονομίσματα προσγειώθηκαν απότομα πίσω στη Γη, μετά από την εκθετική ανάπτυξη του 2017. Η κατάσταση παραμένει ασταθής, αν λάβουμε υπόψη τις προβλέψεις για αυξημένη ρύθμιση και περιορισμό της διαφήμισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα μιας ανάκαμψης.
Ο Jacob Pouncey, Αναλυτής Κρυπτονομισμάτων, δηλώνει:
«Εάν υπάρξει μια σημαντική κάμψη στην αγορά μετοχών, θα υπάρξει εισροή κεφαλαίων σε περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζουν συσχέτιση προς τις μετοχές ή στοιχεία που κινούνται εκτός του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο τα κρυπτονομίσματα αποτελούν πιθανή εναλλακτική. Η εισροή θεσμικού κεφαλαίου στην αγορά των κρυπτονομισμάτων λόγω της ενίσχυσης του ρυθμιστικού πλαισίου και η επενδυτική προστασία που παρέχουν ίσως φέρουν στα κρυπτονομίσματα θετικά αποτελέσματα το Β’ τρίμηνο.»