Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής για το 2016 «Benchmarking of remuneration practices at the EU level and data on high earners» που δημοσιεύθηκε προσφάτως αποκαλύπτει τους αστρονομικούς μισθούς που λαμβάνουν στην Ευρώπη τα λεγόμενα golden boys των τραπεζών.
Συγκεκριμένα, αποκαλύπτει ότι 43 τραπεζίτες στην Αυστρία έχουν σταθερές αποδοχές €53,92 εκατ. και μεταβλητές €38,71 εκατ., στο Βέλγιο 19 τραπεζίτες έχουν σταθερές αποδοχές €18,92 εκατ. και μεταβλητές €6,60 εκατ., στη Γαλλία 205 τραπεζίτες έχουν σταθερές αμοιβές €129,25 εκατ. και μεταβλητές €198,07 εκατ., στη Γερμανία 253 τραπεζίτες έχουν σταθερές αμοιβές €256,84 εκατ., στην Ιρλανδία 33 τραπεζίτες έχουν σταθερές αμοιβές €17,84 εκατ. και μεταβλητές €48,03 εκατ., στην Ιταλία 172 τραπεζίτες έχουν σταθερές αμοιβές €173,90 εκατ. και μεταβλητές €124,46 εκατ., στο Λουξεμβούργο 21 τραπεζίτες έχουν σταθερές αποδοχές €14,08 εκατ. και μεταβλητές €15,44 εκατ., στην Ισπανία 152 τραπεζίτες έχουν σταθερές αμοιβές €149,41 εκατ. και μεταβλητές €176,27 εκατ.
Πάνω από τα τρία τέταρτα των στελεχών που κερδίζουν ετησίως πάνω από 1 εκατ. ευρώ εργάζονται στο Λονδίνο. Mε βάση τα στοιχεία της EBA, πάνω από το 50% των στελεχών αυτών εργάζονται στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής, ενώ μικρότερος αριθμός απασχολείται στη λιανική τραπεζική.
Στην έκθεση αναφέρεται ότι τα στοιχεία δείχνουν πως το 2016 ο αριθμός των υψηλών εισοδημάτων στις τράπεζες της ΕΕ, η αμοιβή άνω του 1 εκατ. ευρώ, μειώθηκε κατά 10,6%.
Επιπλέον, για τους υψηλότερους μισθωτούς ο μέσος λόγος μεταβλητής και σταθερής αμοιβής εξακολούθησε να μειώνεται από 127% το 2014 σε 118% το 2015 και 104% το 2016.
Το ίδιο ισχύει και για τη σχέση μεταξύ μεταβλητής και σταθερής αμοιβής για το προσωπικό, το οποίο μειώθηκε από 65,5% το 2014 σε 62,2% το 2015 και 57,1% το 2016. Οπως και τα προηγούμενα έτη, η έκθεση δείχνει ότι οι πρακτικές αμοιβής εντός των ιδρυμάτων δεν ήταν επαρκώς εναρμονισμένες.
Συγκεκριμένα, η εφαρμογή της αναβολής και της πληρωμής σε μέσα διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών και των θεσμικών οργάνων.
Αυτό οφείλεται κυρίως στις διαφορές στην εθνική εφαρμογή που σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπουν την παραίτηση από τις διατάξεις αυτές όταν πληρούνται ορισμένα κριτήρια.
Η Κύπρος (σύμφωνα με την κυπριακή εφημερίδα «Φιλελεύθερος»), με μη εξυπηρετούμενα δάνεια €25 δισ. στο τραπεζικό της σύστημα, έχει περισσότερα υψηλόμισθα στελέχη από όσα έχει η Φινλανδία (τρεις τραπεζίτες) με σταθερές αμοιβές €2,28 εκατ. και μεταβλητές €1,12 εκατ., από την Ελλάδα (ένας τραπεζίτης) με σταθερές αμοιβές €295,97 χιλ. και μεταβλητές €1,02 εκατ., από τη Λετονία (δύο τραπεζίτες) €1,46 εκατ. σταθερές αμοιβές και €1,34 εκατ. μεταβλητές. Στην Πορτογαλία οκτώ τραπεζίτες έχουν σταθερές αμοιβές €6,94 εκατ. και μεταβλητές €4,16 εκατ.
Ετσι, πέντε τραπεζικά στελέχη στην Κύπρο έχουν σταθερή μισθοδοσία €7,03 εκατ. και μεταβλητές αποδοχές €1,73 εκατ. Ενα τραπεζικό στέλεχος στον τομέα του retail banking έχει σταθερές αμοιβές €517,31 χιλ. και μεταβλητές €534,03 χιλ. Η μέση συνολική αμοιβή ανά άτομο είναι €1,8 εκατ. το 2016 για την κατηγορία του management και €1,01 εκατ. για στελέχη στον τομέα του retail banking.

HeliosPlus