• Αναζήτηση
 • Τον αντικαταστάτη του Λιαργκόβα αναζητά η Βουλή

  Η Βουλή αναζητά «πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας» για την κάλυψη της θέσης του επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια και την ιστοσελίδα της Βουλής αναρτήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του νέου επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, στη θέση του Παναγιώτη Λιαργκόβα του οποίου δεν θα ανανεωθεί η θητεία.

  Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνημμένο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέσω της Ειδικής Γραμματείας Προέδρου Βουλής (Μέγαρο της Βουλής, ισόγειο, γραφείο 4) από τη Δευτέρα 18 έως και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 από τις 09:00 έως 20:00, ενώ σημειώνεται πως εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

  Ο συντονιστής του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή θα πρέπει να είναι «πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς, που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Γραφείου» και να διαθέτει:

  α) πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,

  β) διδακτορικό δίπλωμα, ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση σε συναφή προς το σκοπό του Γραφείου γνωστικά αντικείμενα,

  γ) επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών και

  δ) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  Ο επικεφαλής του Γραφείου ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κανονισμού της Βουλής, μετά από πρόταση του προέδρου της Βουλής και αφού έχει προηγηθεί δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  Η θητεία του θα είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά, ενώ οι αποδοχές του καθορίζονται με απόφαση του προέδρου της Βουλής και είναι ανάλογες των προσόντων του διοριζόμενου προσώπου, με την επιφύλαξη του ορίου του άρθρου 28 παρ. 1του Ν. 4354/2015, ήτοι αποδοχές γενικού γραμματέα υπουργείου.

  Τέλος, σημειώνεται πως η άσκηση των καθηκόντων του επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του καθηγητή ΑΕΙ, οποιασδήποτε βαθμίδας.

  Πολιτική
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk