φορολογικές απορίες

Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
Ο κ. Νικόλαος Καβελάρης ερωτά: Είμαι μακροχρόνια άνεργος, δικαιούμαι απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ;
Ο νόμος δεν εξετάζει αν ο φορολογούμενος ιδιοκτήτης είναι άνεργος ή όχι, αλλά το τι εισόδημα έχει δηλώσει στη φορολογική δήλωσή του, καθώς και την περιουσιακή του κατάσταση.
Ειδικότερα, για να προκύψει μείωση ΕΝΦΙΑ 50%, θα πρέπει το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να είναι μικρότερο ή ίσο με 9.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
Ταυτότοχρονα, το σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων (υπόχρεου, συζύγου και εξαρτώμενων μελών) να μην ξεπερνάει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
Επιπροσθέτως, το σύνολο της αξίας των ακινήτων, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, να μην υπερβαίνει το ποσό των 85.000 για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα. Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
Ερχεται φορολογική «καταιγίδα»
Η κυρία Ελένη Μπούρα ερωτά: Διαβάζω στις εφημερίδες και ακούω από τους διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς ότι σύντομα θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στους πάσης φύσεως φόρους. Μπορείτε συνοπτικά να μας αναφέρετε ποιες μεταβολές δρομολογούνται στη φορολογία;

Απάντηση: Σύμφωνα με τη νέα δανειακή σύμβαση που έχει υπογράψει η κυβέρνηση και πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή, η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να θεσπίσει πλήθος μεταβολών στην άμεση και έμμεση φορολογία με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας από τις φορολογίες αυτές. Ετσι:
 • Από τον Ιούλιο του 2015 η κυβέρνηση θέσπισε σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας με διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Αγαθά που υπάγονταν σε μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ μετατάχθηκαν στον υψηλό συντελεστή. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ακόμη να καταργήσει σταδιακά τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στα νησιά.
 • Θα καταργηθεί σταδιακά ο μειωμένος συντελεστής φορολογίας 13% που ισχύει για τους αγρότες. Ετσι ο συντελεστής 13% που ισχύει θα ανέλθει από το φορολογικό έτος 2016 σε 20% και από το φορολογικό έτος 2017 σε 26%.
 • Θα αυξηθεί ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει για τα ενοίκια από 11% σε 15% για μισθώματα κάτω από 12.000 ευρώ και για εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ ο συντελεστής 33% θα αυξηθεί σε 35%.
 • Θα συνταχθεί νέα κλίμακα φόρου με την οποία θα φορολογούνται με υψηλότερους συντελεστές τα εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ.
 • Θα θεσπιστούν νέες ποινικές διατάξεις για τη φοροδιαφυγή και την απάτη, προκειμένου να τροποποιηθεί ο ειδικός νόμος 2523/1997.
 • Θα καταργηθεί η διασυνοριακή παρακράτηση φόρου που θεσπίστηκε με τη νομοθεσία περί δόσεων.
 • Θα εκδοθεί εγκύκλιος σχετικά με τα πρόστιμα προκειμένου να διασφαλιστεί η συνολική και συνεκτική εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.
 • Θα θεσπιστούν κατάλληλες ποινές για τις απλές παραβάσεις που αναφέρονται στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων. Η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης θα αντιμετωπίζεται ως απλή αλλά σοβαρή παράβαση της διαδικασίας για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
 • Εντός του Οκτωβρίου 2015 η κυβέρνηση πρόκειται να απλοποιήσει το χρονοδιάγραμμα με την πίστωση φόρου για τη φορολογία εισοδήματος.
 • Θα πρέπει να ενσωματώσει στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος από το 2016 την εισφορά αλληλεγγύης… του εισοδήματος ώστε να επιτυγχάνεται με αποτελεσματικότερο τρόπο η προοδευτικότητα του φόρου εισοδήματος. Η εισφορά αλληλεγγύης γίνεται μόνιμο χαράτσι.
 • Θα πρέπει να εντοπίσει όλα τα κίνητρα που αφορούν τη φορολόγηση εισοδήματος των επιχειρήσεων και ακόμη θα πρέπει να ενσωματώσει τις εξαιρέσεις από τη φορολόγηση στον ΚΦΕ, καταργώντας εκείνες που κρίνονται αναποτελεσματικές ή άδικες.
 • Θα πρέπει να εξασφαλίσει την ασφαλή πρόσβαση της φορολογικής διοίκησης στις εγκαταστάσεις των φορολογουμένων για τη διεξαγωγή ελέγχων εγκαίρως. Δηλαδή έλεγχοι ακόμη και στην κατοικία των φορολογουμένων.
 • Θα πρέπει να επανεξετάσει την παρακράτηση φόρου επί των τεχνικών υπηρεσιών.
 • Ως τον Σεπτέμβριο του 2016 οι τιμές ζώνης των ακινήτων με τις οποίες προσδιορίζεται η φορολογητέα αξία των ακινήτων θα πρέπει να εναρμονιστούν με τις τιμές της αγοράς με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2017. Παράλληλα θα προσαρμόσει τους φορολογικούς συντελεστές επί της ακίνητης περιουσίας, για να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα από τον φόρο ακίνητης περιουσίας το 2016 θα ανέλθουν στο ποσό των 2,65 δισ. ευρώ. Συνεπώς ο ΕΝΦΙΑ θα διατηρηθεί χωρίς ουσιαστικές μεταβολές.
 • Θα πρέπει να επανεξετάσει τη λειτουργία της εναλλακτικής ελάχιστης φορολογίας, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης τυχόν υπαναχωρήσεων. Τα αφορολόγητα που υπάρχουν θα πρέπει να επανεξεταστούν. Ακόμη θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις με τις οποίες θα εκμηδενιστούν οι δυνατότητες αποφυγής της φορολογίας.
 • Ως τον Μάρτιο του 2016 οι Αρχές θα πρέπει να κωδικοποιήσουν και να απλουστεύσουν τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ εναρμονίζοντάς τη με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξαλείφοντας τα νομικά κενά που απομένουν, συντομεύοντας το χρονικό διάστημα για την καταβολή του ΦΠΑ.
 • Θα πρέπει το 2016 να απλουστευθεί το καθεστώς φορολογίας εισοδήματος. Προφανώς θα έχουμε το 2016 νέο ΚΦΕ με ποικίλες μεταβολές.
Ολα τα πιο πάνω και άλλα τινά περιλαμβάνονται στη νέα δανειακή σύμβαση. Ολες οι πιο πάνω ρυθμίσεις θα νομοθετηθούν και θα εξειδικευθούν χωρίς να αποκλείονται εκπλήξεις. Το βέβαιο είναι ότι από το νέο έτος θα έχουμε φορολογικές επιβαρύνσεις σε όλα τα επίπεδα.
Tα τέλη κυκλοφορίας
Ο κ. Ανδρέας Γρηγορίου ερωτά: Πού μπορώ να αναζητήσω τα τέλη κυκλοφορίας; Εχω τη δυνατότητα να πληρώσω σε δόσεις; Ποια οχήματα πληρώνουν παραπάνω τέλη και ποια λιγότερα;
Τα ειδοποιητήρια τελών κυκλοφορίας τα αναζητούμε στο www.gsis.gr. Μπορεί κανείς να τα εκτυπώσει χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet ή απευθείας αναγράφοντας τον αριθμό κυκλοφορίας και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
Μόλις κάποιος τα εκτυπώσει έχει τρεις επιλογές για να τα πληρώσει. Να πάει στην τράπεζα, να επισκεφτεί ένα κατάστημα των ΕΛΤΑ ή να πληρώσει μέσω e-banking. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η πληρωμή πρέπει να γίνει ως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να πληρώσει σε δόσεις, αυτό μπορεί να το κάνει μόνο μέσω χρέωσης πιστωτικής κάρτας. Η Εφορία δεν κάνει δόσεις για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.
Εκπρόθεσμη πληρωμή τελών θα οδηγήσει σε πρόσθετη επιβάρυνση του ιδιοκτήτη του ΙΧ με πρόστιμο το ισόποσο των τελών.
Παραπάνω τέλη σε σύγκριση με πέρυσι θα πληρώσουν όλα τα οχήματα που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα μετά τον Νοέμβριο 2010 καθώς και όλα τα οχήματα από 1.358 κυβικά και άνω που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα από το 2006 ως το 2010.
Λιγότερα τέλη θα καταβάλουν οι ιδιοκτήτες ΙΧ των οποίων τα οχήματα είναι πάνω από 1.929 κυβικά και κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το 2000 ως το 2005. Επίσης, χαμηλότερα τέλη θα πληρώσουν όλα τα οχήματα από 1.358 κυβικά και άνω που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα πριν από το 2000.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk