• Αναζήτηση
 • Εκδοση 5ετούς ομολόγου από την τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν

  Στην έκδοση ευρωομολόγων πενταετούς διάρκειας, ύψους 300 εκατ. ευρώ, προτίθεται να προβεί η ΤΙΤΑΝ Global Finance plc, θυγατρική της ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν. Τις ευρωομολογίες «εγγυάται ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα η ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν και αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου» τονίζεται στην ανακοίνωση. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων του Ομίλου.

  Στην έκδοση ευρωομολογιών πενταετούς διάρκειας, ύψους 300 εκατ. ευρώ, προτίθεται να προβεί η ΤΙΤΑΝ Global Finance plc, θυγατρική της ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν.

  Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τις ευρωομολογίες εγγυάται ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα η ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν και αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

  Για τον σκοπό αυτόν έχουν ορισθεί οι τράπεζες Alpha Bank AE, Eurobank Ergasias SA, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc, NBG Securities SA και Societe Generale ως συνδιαχειρίστριες του βιβλίου προσφορών (joint bookrunners).

  Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων του ομίλου, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

  Οικονομία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Γύρω από 10 τραπέζια… Το γλυπτό της Yinka Snonibare παριστάνει ένα μικρό κορίτσι το οποίο έχει φτερά στους ώμους. Ενα έργο τέχνης με... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk