• Αναζήτηση

Σε αρνητικό έδαφος η βιομηχανία και τον Απρίλιο

Σε αρνητικό έδαφος κινείται η βιομηχανία. Οπως ανακοίνωσε η Στατιστική αρχή ο Γενικός ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του µηνός Απριλίου 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Απριλίου 2013, παρουσίασε µείωση κατά 9,8%, έναντι µείωσης 4,6% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.

Σε αρνητικό έδαφος κινείται η βιομηχανία. Οπως ανακοίνωσε η Στατιστική αρχή ο Γενικός ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του µηνός Απριλίου 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη
του Απριλίου 2013, παρουσίασε µείωση κατά 9,8%, έναντι µείωσης 4,6% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.
Ο µέσος Γενικός ∆είκτης του δωδεκάμηνου Μαΐου 2013 – Απριλίου 2014, σε σύγκριση µε τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκάμηνου Μαΐου 2012 – Απριλίου 2013, παρουσίασε µείωση κατά 5,0%, έναντι µείωσης 1,8% που σηµειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκάμηνων.
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk