1. Η εξάλειψη της ηπατίτιδας C είναι ένας μείζων στόχος δημόσιας υγείας που έχει τεθεί διεθνώς από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ειδικά μετά την ανακάλυψη και ευρεία κυκλοφορία των σύγχρονων και αποτελεσματικών φαρμάκων για τη νόσο. Η εκρίζωση μιας χρόνιας νόσου που μεταδίδεται αιματογενώς και συχνά οδηγεί σε κίρρωση ήπατος και ηπάτωμα έχει τεράστια υγειονομική, οικονομική και κοινωνική αξία.

2. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έκαναν το κρίσιμο και αποφασιστικό βήμα: με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων και των συλλόγων ασθενών συγκρότησαν Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ηπατίτιδα C, το οποίο όμως δεν έμεινε στα χαρτιά, αλλά υλοποιήθηκε. Εγινε για πρώτη φορά στη χώρα διαπραγμάτευση τιμής αυτών των ακριβών φαρμάκων, υπήρξε σοβαρή έκπτωση, δημιουργήθηκε κλειστός προϋπολογισμός στον ΕΟΠΥΥ, μπήκαν σε θεραπεία χιλιάδες ασθενείς και μειώθηκε δραστικά ο επιπολασμός της νόσου στην ελληνικό πληθυσμό. Τώρα χρειάζεται αντιμετώπιση της υποδιάγνωσης (έλεγχος αντισωμάτων σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες), αποζημίωση του γονοτυπικού ελέγχου, ευχερής πρόσβαση των χρόνιων φορέων HCV στη νέα γενιά φαρμάκων με τα διευρυμένα κριτήρια της Επιτροπής ΗΤΑ.

Ο  κ. Ανδρέας Ξανθός είναι τομεάρχης Υγείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Υγείας.