Μόλις το περασμένο καλοκαίρι το 67% των κρατικών ομολόγων στην ευρωζώνη, τα οποία συνολικά ξεπερνούν τα 8,54 τρισ. ευρώ, διαπραγματεύονταν με αρνητικές αποδόσεις, ενώ σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας συναλλαγών στο Tradeweb, το ποσοστό αυτό υποχώρησε πλέον στο 17,67%. Να σημειωθεί πως το 2021 τα ομόλογα με αρνητικές αποδόσεις ξεπερνούσαν τα 4.500 στον δείκτη Bloomberg Global Aggregate Negative Yielding Debt, ενώ σήμερα είναι περίπου 100. Στην ευρωζώνη, μόνο τα ομόλογα που ωριμάζουν το επόμενο έτος παραμένουν με αρνητική απόδοση, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι κυρίως τίτλοι από την Ιαπωνία. Συνολικά οι τίτλοι με αρνητικές επιδόσεις από τα 18 τρισ. δολ. το 2020 έχουν πλέον υποχωρήσει στα 2,5 τρισ. δολ.