Εκτός από τα ψηφιακά έργα στα υποθηκοφυλακεία και τη Δικαιοσύνη προχωρούν και τα άλλα ψηφιακά έργα που έχει αναλάβει και δρομολογήσει ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

l      Η ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας. Αφορά τους φακέλους των αδειών δόμησης (159,89 εκατ. ευρώ).

l      Επιχορήγηση του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Ερευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) για την ανάπτυξη νέου εθνικού υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας για τα επόμενα 5 έτη (23 εκατ. ευρώ).

l      Διασύνδεση των υφιστάμενων συστημάτων ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού Enterprise Resource Planning (ERP) της Γενικής Κυβέρνησης με το Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (2,30 εκατ. ευρώ).