Το BBC επιχείρησε να κωδικοποιήσει τις βασικές αιτίες που έχουν πυροδοτήσει τον πληθωρισμό παγκοσμίως, τον οποίο πληρώνουν παγίως και συστηματικά οι πλέον ευάλωτοι πολίτες στις ανθρώπινες κοινωνίες