Είναι γεγονός ότι η πανδημία μας έφερε αντιμέτωπους με κρίσιμες πτυχές της πραγματικότητας που μέχρι σήμερα δεν δίναμε και ιδιαίτερη σημασία και τις προσπερνάγαμε.

Ο αφηγηματικός τρόπος που προσεγγίζουν οι συγγραφείς Α. Ζαΐρης και Γ. Σταμάτης ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα όλων μας αναδεικνύει και μία νέα θα έλεγα αναθεωρητική οπτική καθώς φέρνει στο προσκήνιο, προτεραιοποιεί και συμβάλλει στην έναρξη μιας εποικοδομητικής συζήτησης αναφορικά με προβληματισμούς και πανανθρώπινες αξίες.

Τέτοια θέματα που περιγράφονται διεξοδικά στο βιβλίο σχετίζονται με τη χρησιμότητα των ανθρωπιστικών επιστημών και τον εξισορροπητικό τους ρόλο στο νέο κόσμο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, το θεμελιώδες ζήτημα των ανισοτήτων στις σύγχρονες κοινωνίες, την απειλή του περιβαλλοντικού οικοσυστήματος και το κρίσιμο θέμα των ταυτοτήτων, τη βία που απειλεί τις σύγχρονες κοινωνίες, ζητήματα αναγκαιότητας μεταρρυθμιστικών στρατηγικών, ανάλυσης των εννοιών του επιστημονικού και παρά επιστημονικού λαϊκισμού καθώς και τον εξισορροπητικό ρόλο της ηγεσίας που συνιστά καταλύτη στην εξέλιξη και διαχείριση δύσκολων καταστάσεων.

Η πανδημία όμως, πέραν της αναγκαιότητας συνολικού μετασχηματισμού της κοινωνίας και της οικονομίας που προκάλεσε, έφερε όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι συγγραφείς και απροσδόκητα δώρα που βέβαια γεννούν ευκαιρίες με μία όμως προϋπόθεση: να αξιοποιηθούν κατάλληλα, με το σωστό τρόπο και στο σωστό χρόνο διαφορετικά ο δρόμος προς την αβεβαιότητα θα είναι μακρύς.

Το βιβλίο απευθύνεται σε ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό που εμπερικλείει την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους τεχνοκράτες, τους επαγγελματίες, τη φοιτητική κοινότητα και τους απλούς πολίτες αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο που πασχίζει να κομίσει μία ολιστική εικόνα στα σύγχρονα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία της οποίας αποτελεί μέρος και την οποία συναναστρέφεται σε καθημερινή βάση.

Αξίζει όμως να διαβαστεί και για έναν επιπλέον σημαντικό λόγο ότι είναι βέβαιο, εξαιτίας της απλής και κατανοητής γνώσης που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς, θα προκαλέσει και θα διεγείρει το ενδιαφέρον όλων για αναθεώρηση του τρόπου σκέψης και δράσης αλλά και του τρόπου αντιμετώπισης των προβλημάτων που απασχολούν την εποχή μας.

*Ο κ. Παναγιώτης Λιαργκόβας είναι Πρόεδρος του ΚΕΠΕ και του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου