Καταπέλτης είναι η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Υπουργείου Οικονομικών (ΚΥΑ) με την οποία το Υπουργείο Πολιτισμού «προικοδοτούσε» (μεταβίβαζε κατά κυριότητα) την ΕΔΕΜ με πάγια στοιχεία και εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων που αγοράστηκαν και αναπτύχθηκαν από την ΕΥΕΔ/ΟΠΙ, διότι αυτά υπερβαίνουν τον σκοπό της έκτακτης διαχείρισης που είχε ανατεθεί στην ΕΔΕΜ και αφορούσε παλαιές εκκρεμότητες της ΕΥΕΔ. Η απόφαση αυτή -σε αντίθεση με ό,τι προβλέπει η ΚΥΑ- απαγορεύει έτσι στο μέλλον να μεταβιβαστούν οποιαδήποτε πάγια στοιχεία της ΕΥΕΔ/ΟΠΙ κατόπιν συμφωνίας μεταξύ ΟΠΙ και ΕΔΕΜ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση, οποιοσδήποτε νόμιμος δικαιούχος και κατ’ επέκταση τα πρώην μέλη της ΕΥΕΔ, της ΕΔΕΜ, τα μέλη της Αυτοδιαχείρισης και η ίδια η Αυτοδιαχείριση ως εκπρόσωπος των συμφερόντων των μελών της, έχουν πλήρη πρόσβαση κατά την διάρκεια της έκτακτης διαχείρισης α) στα δεδομένα της τεκμηρίωσης των έργων β) στα δεδομένα είσπραξης των δικαιωμάτων και γ) στα δεδομένα διανομής των εσόδων, που αφορούν σε αυτά.

Τονίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες τέλος, ότι αμέσως μετά τη λήξη της έκτακτης διαχείρισης, όλα τα σχετικά αρχεία και δεδομένα πρέπει να επιστραφούν άμεσα στον νόμιμο δικαιούχο τους και να μην μεταβιβαστούν οπουδήποτε περαιτέρω.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, είναι εμφανές ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έσφαλε διπλά: α) «υπερπροικοδότησε» παράνομα την ΕΔΕΜ σε βάρος των υπολοίπων παικτών της αγοράς καλλιεργώντας και βαθαίνοντας περισσότερο τα διχαστικά λάθη που είχαν δημιουργηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ και β) μεταβίβασε στην ΕΔΕΜ, μία ιδιωτική εταιρεία την οποία οφείλει να εποπτεύει, περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον Ελληνικό Δημόσιο.